PERSONPROFIL

Theresa Berg Andersen

Socialistisk Folkeparti

Folketingskandidat i Nordjyllands Storkreds, spidskandidat i Vesthimmerlandskredsen
Valgt ved kommunalvalget i Vesthimmerland

Født 29. december 1979 i Løgstør Gift 2 børn Bor i Vesthimmerlands Kommune

F

Theresa Berg Andersen (SF) er 1. viceborgmester i Vesthimmerland Kommune. Hun er medlem af Økonomiudvalget. Theresa Berg Andersen har været valgt siden 2013 og blev 1. viceborgmester efter kommunalvalget i 2017. Hun er derudover folketingskandidat for Socialistisk Folkeparti.

Theresa Berg Andersen er uddannet pædagog fra Ranum Seminarium, og hun har siden uddannet sig som master i offentligledelse på Aarhus Universitet. Hun arbejder til daglig som som dagsinstitutionsleder for Børnehaven Lillevangen og Præstegårdsvej. Privat er Theresa Berg Andersen bosat i Løgstør. Hun er gift med Thomas, og sammen har parret to døtre.

Valgresultater

RV 2019 Personlige stemmer 1112 0

Mærkesager

  • Ældreområdet
  • Bureaukrati
  • Miljø og klima
  • Børn og ungeområdet
  • Socialpolitik

Med kandidatens egne ord

Vi er ved at udvikle et samfund hvor det er nemt at falde og svært at rejse sig igen. Vi kan og skal gøre det bedre.

Vælg en politiker med mange års erfaring inden for det OFF. Og den erfaring kan jeg tage med mig på Borgen.

Jeg vil gøre mit ypperste ud fra min Røde overbevisning.

Kandidaten på de sociale medier

01:23

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et ansvar for lige arb. Og løn vilkår på det danske markede. Og det bør politikerene gå i front for.

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være lige adgang for alle.....og IKKE kun dem som har penge.

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kærlighed har ingen grænser.

9 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

JA - Det er de forkerte som udvises ud af DK / børn som er integreret.

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man bliver ikke rig af OFF. Ydelser tværtimod bliver man ramt og fattigdom ses i DK som aldrig før.

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

JA - det har skabt fattigdom i DK.

12 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enig - det er et fælles ansvar og Dk er et rigt land og sammen kan vi løfte det.

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke inklusion for en hver pris, og det ser vi idag.

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folkeskolereformen er tolket på forskelligvis og derfor er der nogle elever som ikke modtager den ændring som reformen var tiltænkt Derfor ses der eksempler på at dagen kan blive for lang for visse elever.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej til test og karakter

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pensionsalderen er for HØJ og det går forvidt.

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke kun ældreplejen. De nære velfærdsområder trænger til et løft generelt.

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej - lige vilkår for alle uanset social status.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sådan kan man bidrage til den sunde livsstil.

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lønnen stiger i takt med udgifter stiger.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja der er behov.

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De som har det økonomisk støtte skal modtage hjælpen.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

At straffe børn er ikke vejen frem.

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vold er ikke acceptabel.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

At skåne miljøet et fælles ansvar.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej - det er spild af ressourcer og det bevirker at vi mangler nærpoliti på gaden.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De folk som er i tæt kontakt med vores borgere løber stærkt og de er IKKE ineffektive. Men Beureaukrti JA er der alt for meget af. TID til opgaveløsningen er en nødvendig prioritering.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

OFF. Løser opgaven lige så godt.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ses JA ...

43 Det er i orden at finansiere en tredje Limfjordsforbindelse helt eller delvist med brugerbetaling

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle skal have lige mulighed for at benytte samme mulighed.

44 Politikerne skal modvirke lægemangel i Nordjylland ved at give bedre løn og mere attraktive arbejdsforhold til de læger, der vil slå sig ned i yderområderne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bliver nødt til at gøre det attraktivt at være læge i yderområderne. Folket skal have lige adgang til lægehjælp.

45 Folketinget skal gennem lovgivning sikre et ensartet serviceniveau på kernevelfærden i alle kommuner, så børn, unge og ældre får den samme service, uanset hvor de bor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal absolut ikke være forskel på den service borgerne modtager. Uanset hvor du bosætter dig.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1250 Socialistisk Folkeparti in total 1914
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 193 Socialistisk Folkeparti in total 2632

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Sundhed

Med kandidatens egne ord

Jeg vil kæmpe for fællesskab, lighed og omsorg.
Tre ting som Vesthimmerland har brug for, og som vi ikke kan undvære, hvis flere skal have det godt i vores kommune.
Fællesskab betyder at ingen, hverken børn, voksne eller gamle, skal føle sig som andenrangs borgere i kommunen på grund af fattigdom, sygdom eller handicap.
Lighed betyder, at alle borgere, også i de små bysamfund, skal have glæde af kommunens velfærdsydelser, hvad enten det er skolebus, natsygeplejerske eller adgang til Borgerservice.
Omsorg betyder, at ingen skal drukne i ensomhed, misbrug eller arbejdsløshed, når vi har både pligten og evnerne til at hjælpe hvor vi kan.

Kandidaten på de sociale medier

01:23

Spørgsmål og svar

1 Der kan spares mere på sundhedsområdet, uden at der sker serviceforringelser.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Knud Kristensen har været en god borgmester for Vesthimmerlands Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Politikerne skal lukke små institutioner såsom skoler, børnehaver eller plejecentre frem for at spare over en bred kam, fx 2 procent overalt, for at finde besparelser.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

1. viceborgmester Vesthimmerland Kommune, Socialistisk Folkeparti

2014 - nu

Byrådsmedlem Vesthimmerland Kommune, Socialistisk Folkeparti

2014 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Vesthimmerland Kommune, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

2010 - 2015

Master Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet

1999 - 2004

Professionsbachelor Pædagog, Ranum Seminarium

Erhvervserfaring

2016 - nu

Daginstitutionsleder Lille Madsens Hus

2007 - 2016

Daginstitutionsleder Kridthuset i Løgstør
F

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

1. viceborgmester Vesthimmerland Kommune, Socialistisk Folkeparti

2014 - nu

Byrådsmedlem Vesthimmerland Kommune, Socialistisk Folkeparti

2014 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Vesthimmerland Kommune, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

2010 - 2015

Master Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet

1999 - 2004

Professionsbachelor Pædagog, Ranum Seminarium

Erhvervserfaring

2016 - nu

Daginstitutionsleder Lille Madsens Hus

2007 - 2016

Daginstitutionsleder Kridthuset i Løgstør

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste om Folketingsvalget 2019

Seneste om Folketingsvalget 2019