Kommunalvalg 2017

Detaljeret kandidatprofil fra din kommune

KV17
B

Susan Kronborg Nielsen

Radikale Venstre

Kandidat i Skanderborg
Kandidat i Region Midtjylland

Besøg kandidaten:

Valgresultat KV17

Personlige stemmer 53 Radikale Venstre 2299

Valgresultat RV17

Personlige stemmer 401 Radikale Venstre 0
 • Børn
 • Erhverv
 • Kultur
 • Sundhed
 • Miljø
 • Uddannelse
 • Udvikling
 • Ældre

Mærkesager

Jeg ønsker at fremme erhvervslivet samtidig med at der tages hensyn til miljøet. Det er ikke modsætninger da der faktisk kan være jobs i sol, vind mv.

Derudover skal der tages hånd om børnene. Her tænker jeg på de sager vi har haft i Skanderborg kommune. Børn som bliver misrøgtet hos plejefamilie eller flygtningedrengen som blev angrebet med en molotov cocktail

Spørgsmål og svar

1 Kommunen gør tilstrækkeligt for at forhindre ungdomskriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er et rigtig fint psp arbejde i kommunen. Generelt er ungdomskriminalitet faldende

2 Alle borgere i kommunen nyder godt af Skanderborg Festivalens succes.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Smuk fest er kommunens vartegn og sætter os på landkortet.

3 Byrådspolitikerne har for lidt indflydelse i forhold til borgmesteren og hans embedsmænd.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politikerne skal ikke blande sig i fx den enkelte byggetilladelse men udstikke generelle regler. Skatteministeren skal jo heller ikke pille i din eller min skattesag

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er pendler med tog og bus. Det skal være muligt at arbejde over og stadig kunne komme hjem. De unge skal kunne komme i skole og til sport og de ældre kunne købe ind selvom synet ikke er til at have en bil

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er fint niveau af affaldssortering hos indbyggerne men institutionerne skal også med

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bruges millioner på idræt i kommunen. Her er vi rigtig godt med sammenlignet med landsgennemsnittet

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kunst og kultur kan mange gange blive finansieret af fonde og EU midler. Satte man en person til at søge - kunne lønnen nemt tjenes ind

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Virksomhederne har desperat brug for arbejdskraft derfor er det godt at så mange som muligt bidrager med det de kan. Der er nogle stakkels skæbner bla har vi een hjemløs. Der kan også være børn og unge som er overladt til sig selv og går for lud og koldt vand. Men om der skal flere ressourcer til eller nye gode tiltag det må jeg sætte mig mere ind i

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Virksomhederne i Skanderborg har desperat brug for ansatte, så flygtninge er en fin løsning - og skal vi så ikke lige huske 2. Verdenskrig hvor fx Canada meldte ud at de ville tage nul jødiske flygtninge. Håber Canada skammer sig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udlicitering af fx rengøring betyder altid at niveauet falder fordi de samme rengøringstimer skal indbringe indehaveren en fortjeneste. Det samme frygter jeg når vi taler om ældrepleje. Dokumentaren om plejepersonale som drak kaffe i flere timer er ikke et problem som løses ved udlicitering - den slags sker alle steder uanset branche og uanset om det er privat eller offentligt

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg kender ikke niveauet for genoptræning

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det betyder helt sikkert noget for lærernes mulighed for at varetage undervisningen og fokusere på hvert enkelt barns behov, at der kun er 20 og ikke 25 fx

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg håber ikke der er nogen som snyder fællesskabet og hygger sig på alles regning. Virksomhederne har desperat brug for ansatte

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hele kommunen skal fungere lige godt - det er målet

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal bruges midler for at hjælpe de børn som vokser op med alkoholiker forældre eller anden dysfunktion - hvor børnene selv må spise havregryn fordi mor er taget på sprut tur til Mallorca.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er en cykel nation og jo flere cykelstier jo bedre.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror vi har fundet en god balance nu.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen har selvfølgelig en interesse i at højne kulturen men der er så mange fine private initiativer som kommunen ikke skal udkonkurrere men hjælpe

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke være sociale boligområder overhovedet. Villaer, lejligheder og rækkehuse skal blandes. Undersøgelser viser man kun kommer ind i en anden socialklasse ved at omgås andre socialklasser

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skanderborg har rekord i at få flygtninge i arbejde. Vi har desperat brug for arbejdskraft og derfor så godt for virksomheder og flygtninge

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De bredeste skuldre betaler mest i skat så at sige. Så dem som har haft en god løn har også betalt mest i skat. Skal de så forsætte med at betale mere end andre, når de bliver gamle?

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sindslidende er et kæmpe problem. Af en eller anden grund har vi sagt i 20 år, at lokalpsykiatrien ikke fungerer. Måske skal der foretages en hel ny måde at gøre tingene på

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Og der skal være minimums krav til antal - så vi forhindrer at der spares på antal pædagoger

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skanderborg kommune har en fin rekord som erhvervsvenlig kommune så det går som det skal

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vel muligt at kortlægge hvor der er mange og få passagerer. Og sætte mindre busser ind.

28 Det akutte beredskab er i top - uanset hvor man bor i regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er kortlagt hvor problemerne er

29 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Midtjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er sparet på sundhedsområdet, men det udelukker ikke at der er problemer også andre steder

30 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal bøder når folk bare bliver væk fra operationer hvor læger og sygeplejersker står og venter, men ellers ingen brugerbetaling

31 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kræver en undersøgelse af hvem der vil undlade at blive undersøgt ved gebyr

32 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et eller andet skal der gøres, når læger ikke ønsker at tage til yderområdet

33 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Privathospitaler er Anders Fogh’s minimal stats korstog som kun kom igang ved overbetaling til privathospitaler. Privathospitaler giver ingen mening og er kun penge ud af vinduet og læger som tjener kassen i deres fritid

34 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kvaliteten er højere på universitetshospitaler men om den er højere på supersygehuse må vi se

35 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udlicitering af rengøring giver sundhedsskadelige hospitaler kan vi nu konstatere. De ansatte skal indtjene et overskud til firmaet og det betyder ved udlicitering færre rengøringstimer for de samme penge

36 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vel ikke et enten eller, men hospitalerne skal ligge tættest på flest mulige

37 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er desværre en del grundvandsdepoter som viser sig at være forurenede - og det kan jo tyde på at vi kan forvente flere afsløringer

38 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Busser og tog er vejen frem. Det er godt for miljøet og godt for dem som insisterer på at sidde i bilkø. Vi som pendler med bus burde få en medalje

39 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folketinget skal flyttes til fx Fredericia da folketinget nu ligger i udkanten af Danmark og gør resten af landet til en udkant. Det samme kan siges om uddannelser. Der skal være uddannelser til alle. Men det er jo så ikke forbudt at rejse hjemmefra når man læser eller går i lære

40 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark er for lille et land til regioner. Der skal istedet være eksempelvis en Sundhedsstyrelse i Aarhus, Miljøstyrelse i Esbjerg og en Trafikstyrelse i Herning

41 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I tyve år har vi hørt der er problemer med psykiatrien - mangler der penge eller skal der grundlæggende foretages forandringer

42 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 procents effektiviseringer giver ingen mening kun et stort nul til sidst

43 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folk skal undersøges for de ved bedst selv om de fejler noget. Der er for mange tilfælde med uopdaget kræft hvor folk ikke kunne blive undersøgt

44 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er da dejligt for dem som kan blive behandlet men der går penge fra det offentlige når der sker overbetaling af privathospitaler som det jo er konstateret i visse tilfælde

45 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vækst skal være alle steder fx startede LEGO i Billund og Brantex i Brande

46 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

47 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke kun køre busser i de store byer og det er reelt konsekvensen hvis der kun kan køre helt fulde busser rundt

48 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ved jeg ikke nok til at kunne udtale mig om. Der skal være en faglighed men ikke ensretning

Redaktionens biografi

Susan Kronborg Nielsen var i år 2017 kandidat for Radikale Venstre ved Kommunalvalget i Skanderborg kommune, og kandidat til Regionsrådet i Region Midtjylland. Susan Kronborg Nielsen blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Susan Kronborg Nielsen er medlem af partiets hovedbestyrelse og bestyrelsesmedlem for Radikale Venstre i Skanderborg.

Susan Kronborg Nielsen er uddannet kandidat i jura fra Aarhus Universitet, og hun er siden uddannet master i VAT and indirect taxes ved School of Business and Social Sciences på Aarhus Universitet. Hun arbejder til daglig som specialkonsulent for Skat, og hun har tidligere bl.a. arbejdet som fuldmægtig i Told Skat og for Skatteankenævnet. Privat er Susan Kronborg Nielsen bosat i Skanderborg med sin kæreste.


Erhvervserfaring
 • Specialkonsulent, Skat
  2014

Tillidsposter
 • Hovedbestyrelsesmedlem, Radikale Venstre
 • Bestyrelsesmedlem, Radikale Venstre, Skanderborg

Politiske hverv
 • Hovedbestyrelsesmedlem

 • Formand opstillingskredsen Skanderborg Odder Samsø


Uddannelse
 • Master, VAT and taxes, School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet
  2005 - 2007
 • Kandidat, Jura, Aarhus Universitet
  1988 - 1994

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Region Midtjylland