Kommunalvalg 2017

Detaljeret kandidatprofil fra din kommune

KV17
B

Steen Jonsson Agger

Radikale Venstre

Kandidat i Region Midtjylland

Besøg kandidaten:

Valgresultat RV17

Personlige stemmer 114 Radikale Venstre 0
 • Børn
 • Erhverv
 • Kultur
 • Sundhed
 • Miljø
 • Uddannelse
 • Udvikling
 • Ældre

Mærkesager

Regionerne har brug for såvel nytænkning som erfaring. Regionsrådene skal balancere borgernes ønsker mod de økonomiske grundlag, staten enerådigt bestemmer.
I den balance vægter jeg det enkelte menneske. Lige ret er en mærkesag. Man har samme ret til behandling med en sygdom på psyken som på alt andet. Til sundhed hører også adgang til et sundt miljø - og kulturtilbud, for det hører med til et godt liv!

Spørgsmål og svar

1 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man kan ikke afvise, at det er nødvendigt at lukke busruter, men passagertallet må ikke være det eneste parameter

2 Det akutte beredskab er i top - uanset hvor man bor i regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er i dag områder af regionen, hvor responstid er for stor. Det skal der holdes øje med.

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Midtjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sådan som regionernes økonomi er skruet sammen, er dette ikke en mulighed

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En mindre betaling som i Sverige kan godt indgå i en helhedsvurdering af, hvordan vi får råd til sygehuse i fremtiden

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sikre læger til alle. Men det er ikke en holdbar løsning at bestikke læger til bestemt jobs

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er allerede sket en stor udlicitering. Det er ikke et mål at udlicitere.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Desværre

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Psykiatriske sygdomme skal reelt ligestilles med somatiske

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nu er kravet jo delvist droppet i 2018. Men man er nødt til at overholde de aftaler, man indgår. Jeg synes godt, regionen må arbejde for at afskaffe de rigide punkter i aftalerne

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal først bruge penge på behandling og reel forebyggelse - og så kan vi screene.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er fint med private sundhedsforsikringer, men det har ingen indflydelse på ventetiden i det offentlige sygehusvæsen

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Afhænger helt af, hvad og hvor

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Igen: passagertallet kan ikke være eneste parameter

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kommer ikke noget godt ud af central detailstyring

Redaktionens biografi

Steen Jonsson Agger (R) er ny regionsrådskandidat for Radikale Venstre i Region Midtjylland ved det kommende regionsrådsvalg. Fra 1990 til 1997 var han medlem af Århus Amtsråd for partiet.

Steen Jonsson Agger er uddannet lærer fra Marselisborg Seminarium, og han har siden efteruddannet sig i ledelse. Siden 1978 har han arbejdet på Bakkeskolen i Hørning - siden 2004 som viceskoleleder. Steen Jonsson Agger er desuden formand for skolelederforeningen i Skanderborg. Privat er Steen Jonsson Agger bosat i Tranbjerg. Han er gift og har to børn.


Erhvervserfaring
 • Viceskoleleder, Bakkeskolen, Hørning
  1978

Tillidsposter
 • Formand, Skolelederforeningen i Skanderborg

Politiske hverv
 • Amtsrådsmedlem
  Radikale Venstre, Århus Amtsråd

  1990 - 1997

Uddannelse
 • Diplom, Ledelse, VIA University College
 • Bachelor, Læreruddannelsen, Marselisborg Seminarium
  1978

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Region Midtjylland