PERSONPROFIL

Søren Pape Poulsen

Det Konservative Folkeparti

Valgt i Vestjyllands Storkreds

Født 31. december 1971 Bor i Viborg Kommune

C

Mærkesager

  • Skattepolitik
  • Flygtninge og indvandrere
  • Miljø og klima
  • Retspolitik
  • Hospitaler og sundhed

Med kandidatens egne ord

Jeg har haft kærlighed til politik hele mit liv, og jeg har altid haft et ønske om at gøre Danmark lidt mere konservativt.

Før jeg gik ind i politik, arbejdede jeg i mange år som først speditør og efterfølgende som lærer og ungdomsskoleleder.

I 2010 blev jeg Borgmester i Viborg Kommune, og siden har jeg ikke kunnet slippe politik.

Jeg vil fortsætte arbejdet med at gøre Danmark friere, rigere og tryggere.

Vi er kommet langt i denne regeringsperiode, men vi skal stadig arbejde med at trække Danmark i en mere borgerlig retning.

Sundhedsvæsenet er kernevelfærd, og danskerne fortjener et sundhedsvæsen i verdensklasse.

Alle danskere skal kunne føle sig trygge. Straffene skal stå mål med forbrydelsen, politiet skal have de nødvendige ressourcer, og ofrene for kriminalitet skal have den hjælp, de har brug for.

Og så betaler danskerne stadig alt for meget i skat. Man skal have lov at beholde flere af sine egne penge.

Kandidaten på de sociale medier

02:06

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan godt følge tanken om, at man gjorde det billiger at købe frugt og grønt. Men vi mangler stadig at se en model, der ikke indebærer unødigt bureaukrati for landets virksomheder.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi mener ikke, at grænsekontrollen er en langvarig løsning – men på kort sigt kan den være med til at løse nogle af de udfordringer, som vi står overfor.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Eksempelvis har Region Midtjylland sparet et årligt millionbeløb ved at uddybe vaskeriopgaver til private aktører. Det er penge, som kan genivesteres i sundhedsvæsenet.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Der skal være strengere miljøkrav til landbrug, der ligger i sårbare naturområder som for eksempel nær åer og fjorde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal passe på vores sårbare natur. Derfor har vi også med landbrugspakken indført en mere målrettet regulering af landbruget.

44 Nye havvindmølleparker skal stå så langt fra kysten, at møllerne ikke kan ses fra land, også selvom strømmen bliver dyrere af det

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Hastighedsgrænsen bør generelt hæves til 90 km/t på landeveje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Detafhænger af trafikbelastningen på de enkelte strækninger.

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Det Konservative Folkeparti

2016 - 2019

Justitsminister Folketinget, Det Konservative Folkeparti

2015 - nu

Folketingsmedlem Vestjyllands Storkreds, Det Konservative Folkeparti

2014 - nu

Partiformand Folketinget, Det Konservative Folkeparti

2010 - 2014

Borgmester Viborg Kommune, Det Konservative Folkeparti

2007 - 2014

Byrådsmedlem Viborg Kommune, Det Konservative Folkeparti

2002 - 2006

Byrådsmedlem Bjerringbro Kommune, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

1987 - nu

Medlem Konservativ Ungdom

2011 - 2014

Medlem Kommunernes Landsforening

Uddannelse

1993 - 1994

Lærerstudier Ribe Statsseminarium
Udlært i shippingafdeling Grundfos, Bjerringbro

Erhvervserfaring

2007 - 2010

Afdelingsleder Viborg Kommune

2004 - 2010

Ungdomsskoleleder Bjerringbro Kommune

1999 - 2010

Lærer Bøgeskovskolen

1994 - 1999

Speditør Billund Lufthavn og Aarhus
C

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Det Konservative Folkeparti

2016 - 2019

Justitsminister Folketinget, Det Konservative Folkeparti

2015 - nu

Folketingsmedlem Vestjyllands Storkreds, Det Konservative Folkeparti

2014 - nu

Partiformand Folketinget, Det Konservative Folkeparti

2010 - 2014

Borgmester Viborg Kommune, Det Konservative Folkeparti

2007 - 2014

Byrådsmedlem Viborg Kommune, Det Konservative Folkeparti

2002 - 2006

Byrådsmedlem Bjerringbro Kommune, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

1987 - nu

Medlem Konservativ Ungdom

2011 - 2014

Medlem Kommunernes Landsforening

Uddannelse

1993 - 1994

Lærerstudier Ribe Statsseminarium
Udlært i shippingafdeling Grundfos, Bjerringbro

Erhvervserfaring

2007 - 2010

Afdelingsleder Viborg Kommune

2004 - 2010

Ungdomsskoleleder Bjerringbro Kommune

1999 - 2010

Lærer Bøgeskovskolen

1994 - 1999

Speditør Billund Lufthavn og Aarhus

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste om Folketingsvalget 2019

Seneste om Folketingsvalget 2019