PERSONPROFIL

Preben Andersen

Dansk Folkeparti

Folketingskandidat i Nordsjællands Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i Skive

I et forhold

O

Preben Andersen (DF) er byrådsmedlem i Skive Kommune, hvor han er valgt for Dansk Folkeparti. Han er i den igangværende periode formand for Udvalget for Ældre og medlem af Økonomiudvalget. Preben Andersen har været valgt i Skive Kommune siden valget i 2009, og i perioden fra 2014-2017 var han 1. viceborgmester i kommunen.

Preben Andersen arbejder til daglig som selvstændig købmand. Privat er han bosat i Nørre Søby.

Kandidaten på de sociale medier

01:21

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1084 Dansk Folkeparti in total 2160
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 1874 Dansk Folkeparti in total 3503

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Ærlig og troværdig, jeg løber ikke fra noget, heller ikke selv om andre skyder på mig.

Kandidaten på de sociale medier

01:21

Spørgsmål og svar

1 Det er vigtigt at udvikle Skive By efter visionerne i BIG Blue-projektet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 De ansatte i ældreplejen i Skive Kommune har for travlt.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I budget 2018 er der tilført ældreplejen 14 mill, der er over de sidste 4 år tilført ældre området i Skive Kommune historisk høje beløb.

3 Skive Kommune skal investere flere penge i at gøre sig synlig uden for kommunegrænsen for at tiltrække tilflyttere.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skive Kommune har en fin idrætspolitik, den skal vi værne om.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have gang i vores udviklingsafdeling igen, sådan vi kan søge tilskud til de projekter vi laver. Dette vil gøre vi kan lave rigtig meget ude i yderområderne.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skive Kommune har over de sidste år sat mange ting i værk for unge.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis der er områder der har behov, lige nu ombygges de sociale boliger i Vestervænget.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge skal også selv byde ind med integration, de kommer fra et land hvor de skulle arbejde mange timer, så skal de også passe skolen i Danmark. Og nej det er ikke synd til dem, Selv om en skulle have traumaer, det er godt at komme ud blandt andre.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skive kommune har forholdsvis mange penge på sundhedsområdet.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Nordsjællands Storkreds, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Byrådsmedlem Skive Kommune, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Formand, Udvalget for Ældre Skive Kommune, Dansk Folkeparti

2014 - nu

Medlem, Økonomiudvalget Skive Kommune, Dansk Folkeparti

2014 - 2017

1. viceborgmester Skive Kommune, Dansk Folkeparti

2014 - 2017

Formand, Udvalget for Social- og Ældre Skive Kommune, Dansk Folkeparti

Uddannelse

Folkeskole

Erhvervserfaring

Selvstændig købmand
O

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Nordsjællands Storkreds, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Byrådsmedlem Skive Kommune, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Formand, Udvalget for Ældre Skive Kommune, Dansk Folkeparti

2014 - nu

Medlem, Økonomiudvalget Skive Kommune, Dansk Folkeparti

2014 - 2017

1. viceborgmester Skive Kommune, Dansk Folkeparti

2014 - 2017

Formand, Udvalget for Social- og Ældre Skive Kommune, Dansk Folkeparti

Uddannelse

Folkeskole

Erhvervserfaring

Selvstændig købmand

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste om Folketingsvalget 2019

Seneste om Folketingsvalget 2019