Kommunalvalg 2017

Detaljeret kandidatprofil fra din kommune

KV17
A

Morten Flæng

Socialdemokratiet

Valgt ind i Region Midtjylland

Besøg kandidaten:

Valgresultat RV17

Valgt ind

Personlige stemmer 5245 Socialdemokratiet 241361

Valgresultat RV13

Personlige stemmer 3667 Socialdemokratiet 240837
 • Børn
 • Erhverv
 • Kultur
 • Sundhed
 • Miljø
 • Uddannelse
 • Udvikling
 • Ældre

Mærkesager

Omsorg skaber tryghed, - samarbejde på tværs af kommuner og region, akutberedskabet skal udbygges, flere behandles i nærområdet. Fokus på præhospital behandling.
Det offentlige sundhedsvæsen skal udvikles, ikke afvikles.
Styrk psykiatrien i nordvest.
Fokus på Vækst og Uddannelse. Flere uddannelser til Holstebro.

Spørgsmål og svar

1 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal tænkes alternativt de steder hvor busruter har få passagerer, - flexbusser, - teletaxa, - lånebiler, - kørsammen ordninger.

2 Det akutte beredskab er i top - uanset hvor man bor i regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Midtjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal flere penge til, - andre områder er også prioriteret ned.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Er kraftig modstander af betaling for lægebesøg, - det rammer socialt skæv. Straffer dem der har det værst i forvejen.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle mennesker skal ha ret til en praktiserende læge. Tror ikke penge gør det alene, - der skal oprettes lægehuse hvor flere er samlet. Det kan blive nødvendigt med en form for tjenestetid i yderområder.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sygehusene bliver mere og mere specialiserede, derfor ar det en god løsning at samle de faglige kvaliteter på færre steder.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal konkurenceudsætte hvor det giver mening. Mener vi har set for mange skrækeksempler på at det går galt. Den sociale demintion skal tænkes med ind. Tror vi har udliciteret for meget, - og det har ikke givet den gevinst der er blevet stillet i udsigt.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være tryghed for alle patienter, derfor skal akutbiler, ambulancer og helikoptere bevares og gerne udbygges. Synes godt vi kan bruge en helikopter mere.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

DE store forudredninger skal klares i et samarbejde mellem staten og regionen. Høfte 42 skal renses.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal tænkes alternativt. Ingen synes det er ok at tomme busser køre rundt. Nytænkning og udvikling er ikke gratis.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jo tættere ungdomsuddannelserne er på de unge, jo flere tager afsted. Erhvervsuddannelserne skal også findes i tyndt befolkede områder.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionerne gør det rigtig godt, - hvis staten skal drive bør man bare se på hvordan de gik med skatevæsenet. Profesionelle bestyrelser gør det ikke bedre. Savner at folk der vil nedlægge regionerne fortæller hvordan og hvor det gøres bedre.. Regionerne skal styres af folkevalgte personer. Regionen kunne sagtens overtage flere opgaver, bl.a. Kystsikring.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Psykiatrien bør sidestilles med sormatikken. Og skal fast på finansloven, - og ikke af bare finanseres af satspulje penge.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forebyggelse er godt, - afsætte ekstra penge til det. Ovevejende synes jeg pengene skal bruges på de syge

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke ventetiden for patienter generelt nedsættes, på grund af sundhedsforsikringer.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Region Midtjylland er en vækst region, - netop fordi vi satser bredt på hele regionen.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Region Midtjylland er en råstof region. Det skal udnyttes, - men der skal tages hensyn til beboerne i områder hvor der graves. Beboerne ved graveområderne bør få en form for kompensation, - lige som de grønne puljer for vindmøller.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal findes andre løsninger for områder med få mennesker, - flextransport, - taxa til buspriser, - lånebiler, m.v.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Redaktionens biografi

Morten Flæng (S) er regionsrådsmedlem i Region Midtjylland. Hans medlemsposter består af et medlemskab i Det rådgivende udvalg vedrørende regional udvikling samt et i Det midlertidige udvalg vedrørende bæredygtig omstilling. Han har herudover flere års erfaring med lokalpolitisk arbejde - først fra den tidligere Vinderup Kommunes byråd og senere fra Holstebro Kommunes byråd, hvor han har været aktiv igennem flere år.

Han er uddannet tømrer, men han har arbejdet som teknisk serviceleder på en mellemstor skole. Privat er han i et forhold og bruger gerne sin fritid med familie, venner, cykling og ture i naturen.


Erhvervserfaring
 • Teknisk serviceleder

Tillidsposter
 • Bestyrelsesmedlem, Midtjyske Jernbaner A/S

Politiske hverv
 • Medlem af Det rådgivende udvalg vedrørende regional udvikling
  Socialdemokratiet, Region Midtjylland

 • Medlem af det midlertidige udvalg vedrørende bæredygtig omstilling
  Socialdemokratiet, Region Midtjylland


Uddannelse
 • Erhvervsuddannelse, Tømrer, Holstebro Tekniske Skole

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Region Midtjylland