PERSONPROFIL

Michael Nøhr

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Viborg

Født 29. marts 1977 i Klejtrup Gift 2 børn

V

Michael Nøhr (V) er byrådsmedlem i Viborg Kommune, hvor han er valgt for Venstre . Han er næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget samt medlem af Beskæftigelsesudvalget. Michael Nøhr har været valgt i Viborg siden valget i 2013.

Michael Nøhr arbejder til daglig som supply chain planner for mejerivirksomheden Arla Foods, hvor han har arbejdet i mange år.

Privat er Michael Nøhr gift med Charlotte, og sammen har parret to døtre.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 477 Venstre in total 17486
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 433 Venstre in total 17084

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Lokalområderne: Jeg vil være med til at udvikle lokalområderne ved at nedsætte et Landdistrikt udvalg, som skal skabe mere udvikling i lokalområder.

Foreningslivet: Jeg vil skabe bedre faciliteter og nemmere vilkår for de frivillige.

Erhvervslivet: Jeg vil udvikle erhvervslivet i vores kommune med bl.a. kortere sagsbehandlingstid.

Folkeskolen: Jeg vil skabe et højere fagligt niveau og tidligere/hurtigere indsats overfor svage elever.

Ældreområdet: Jeg vil arbejde for færre regler og udnyttelse af velfærds teknologien.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Viborg Kommune bør prioritere grøn omstilling langt højere, end den gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunen skal være mere tilbageholdende med udlicitering af for eksempel hjemmepleje, rengøring og buskørsel i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det er en rigtig prioritering, at Viborg Kommune satser på en udbygning af rute 26 til Aarhus frem for en ny hærvejsmotorvej.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal satse på begge ting - man kan godt arbejde for begge ting på en gang.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2013 - nu

Byrådsmedlem Viborg Kommune, Venstre

2018 - nu

Medlem, Kultur- og Fritidsudvalget Viborg Kommune, Venstre

2018 - nu

Medlem, Beskæftigelsesudvalget Viborg Kommune, Venstre

2013 - 2017

Medlem, Teknisk Udvalg Viborg Kommune, Venstre

2013 - 2017

Medlem, Kultur- og Fritidsudvalget Viborg Kommune, Venstre

Tillidsposter

Bestyrelsesformand Klejtrup Kultur- & Multicenter

Uddannelse

1993 - 1996

HHX, Viborg Handelsskole

Erhvervserfaring

2005 - nu

Supply Chain Planner Arla Foods
V

Politiske hverv

2013 - nu

Byrådsmedlem Viborg Kommune, Venstre

2018 - nu

Medlem, Kultur- og Fritidsudvalget Viborg Kommune, Venstre

2018 - nu

Medlem, Beskæftigelsesudvalget Viborg Kommune, Venstre

2013 - 2017

Medlem, Teknisk Udvalg Viborg Kommune, Venstre

2013 - 2017

Medlem, Kultur- og Fritidsudvalget Viborg Kommune, Venstre

Tillidsposter

Bestyrelsesformand Klejtrup Kultur- & Multicenter

Uddannelse

1993 - 1996

HHX, Viborg Handelsskole

Erhvervserfaring

2005 - nu

Supply Chain Planner Arla Foods

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste om Folketingsvalget 2019

Seneste om Folketingsvalget 2019