Kommunalvalg 2017

Detaljeret kandidatprofil fra din kommune

KV17
A

Lise Jørgensen

Socialdemokratiet

Kandidat i Region Midtjylland

Valgresultat RV17

Personlige stemmer 1847 Socialdemokratiet 241361

Spørgsmål og svar

1 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

jeg tænker vi skal tænke nyt, der hvor busser kører uden passagerer. Når det er sagt er det vigtigt for mig, at alle mennesker har mulighed for på en eller anden måde kan få transport til læge, uddannelse besøg hos familie osv. Det kan være helt lokale løsninger, fleks taxa. Go more.

2 Det akutte beredskab er i top - uanset hvor man bor i regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ikke ens dækning og det tænker jeg ikke er muligt inden for den nuværende økonomi.

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Midtjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det sundhedspersonale jeg har mødt i mit netværk. Siger bare vi kunne få en kollega mere, det ville gøre en kæmpe forskel. Så derfor ønsker jeg Christiansborg vil prioitere flere penge til regionerne.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal ikke være den enkeltes privat økonomi, der afgør behandlingsformer. Derfor har vi fået et medicinråd.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men jeg tænker godt, man kan udskrive et gebyr, hvis man ikke møder op til en aftalt tid.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt for mig, der er læger i hele regionen. Det kræver vi uddanner flere og at vi i nogle områder sammen med kommunerne laver sundhedshuse.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange læger vil søge over i det private. Det vil skabe ulighed. Andre vil dobbelt jobbe, det er i mine øjne ikke godt for kvaliteten.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tænker vi skal have en snak omkring, hvad der skal kunne leveres i det næresundheds væsen.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer an på hvilke vilkår der udbydes på. Medarbejderne skal sikres danske overenskomsts lønninger.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis der fourenes skal, der også ryttes op.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De penge der skal bruges, skal bruges til at nedsætte priserne. Så flere ville vælge den kollektive trafik til.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For mig er det vigtigt at ungdomsuddannelser lægger så tæt som muligt på de unge, på den måde vil flere unge kunne bestå en uddannelse.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fagligheden i de regionale tilbud er rigtig høj. Og der er leveret 30% mere for de samme penge siden 2007.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil anbefale at psykiatrien kommer på finansloven.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har brug for en anden styringsmodel. Og at noget af et eventuelt overskud får lov til at blive i regionen.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De er medskabende til at skabe et ulige sundheds tilbud.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vækst er en afgørende forudsætning,når vi skal udvikle vores region. Og i øjeblikket er vi godt på vej.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når der prioriteres områder til udvindelse af råstof, skal vi tage hensyn til miljøet.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal dog levere en sammenhængende plan for offentlig transport. Der binder regionen sammen. Og jeg syntes det er en klog politisk beslutning, at vi hjælper med transport til uddannelses institutioner.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det tænker jeg godt kunne være en mulighed ved flaskehals problematikker i samarbejde med kommunerne.

Redaktionens biografi

Lise Jørgensen var regionsrådskandidat i Region Midtjylland for Socialdemokratiett ved regionsrådsvalget 2017. Hun blev ikke valgt ind.


Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Region Midtjylland