PERSONPROFIL

Lise Bech

Dansk Folkeparti

Valgt i Nordjyllands Storkreds

Født 16. september 1961 i Esbjerg Bor i Rebild Kommune

O

Mærkesager

  • Økonomi
  • Hospitaler og sundhed
  • Retspolitik
  • Ældreområdet
  • Flygtninge og indvandrere

Med kandidatens egne ord

Jeg er nordjysk politiker og bor i Rebild Kommune. Jeg kom i Folketinget i 2015 og udtrådte derfor af Rebild byråd, hvor jeg har 9 års erfaring med byrådsarbejde. Jeg har over 30 års erfaring fra det private erhvervsliv.
Jeg vil gerne fortsætte mit arbejde for Nordjylland og for Danmark.
Jeg er Dansk Folkepartis fødevare- og landbrugsordfører. En meget vigtig post, da fødevareklyngen bidrager med 118 mia. kr og 189.000 jobs.
Vi skal passe på Danmark! Der er ingen andre der gør det
- Mere Danmark - Mindre EU
- En permanent grænsekontrol og afsoning i hjemlandet
- Lov og orden - Mere synligt politi på gaden
- Færre udlændinge ind og flere ud
- Bedre vilkår for landbrug, fiskeri og industri
- God infrastruktur til erhvervshavnen i Nordjylland
- Social tryghed
- Øget dyrevelfærd

Kandidaten på de sociale medier

01:57

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være flere varme hænder og færre kolde hænder.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigere at lette på skatten i bunden.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kun hvis formålet at sende dem retur til hjemlandet.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Folketinget skal gennem lovgivning sikre et ensartet serviceniveau på kernevelfærden i alle kommuner, så børn, unge og ældre får den samme service, uanset hvor de bor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Det er i orden at finansiere en tredje Limfjordsforbindelse helt eller delvist med brugerbetaling

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Politikerne skal modvirke lægemangel i Nordjylland ved at give bedre løn og mere attraktive arbejdsforhold til de læger, der vil slå sig ned i yderområderne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2015 - nu

Folketingsmedlem Nordjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2014 - 2015

Byrådsmedlem Rebild Kommune, Dansk Folkeparti

1999 - 2006

Byrådsmedlem Støvring Kommune, Dansk Folkeparti

Tillidsposter

2016 - nu

Domsmand Retten i Aalborg

2017 - nu

Medlem Sørup Menighedsråd

Uddannelse

Merkonom Ledelse og samarbejde, Aalborg Handelsskole
Hf-fag Engelsk, VUC Aalborg
Kontorassistent Handelsskolen Aars
Handelsskoleeksamen Handelsskolen Aars
Realeksamen Bavnebakkeskolen, Støvring

Erhvervserfaring

2010 - 2015

Selvstændig bogholder og forretningsfører

2007 - 2010

Controller Hedegaard Foods A/S, Hadsund

2003 - 2007

Regnskabs- og lønmedarbejder

1995 - 2003

Økonomi- og personalechef

1980 - 1989

Kontorelev og kontorassistent Meatcut, Aalborg og F.N.K., Klarup

1989 - 1995

Ledende økonomi- og administrationsmedarbejder
O

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2015 - nu

Folketingsmedlem Nordjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2014 - 2015

Byrådsmedlem Rebild Kommune, Dansk Folkeparti

1999 - 2006

Byrådsmedlem Støvring Kommune, Dansk Folkeparti

Tillidsposter

2016 - nu

Domsmand Retten i Aalborg

2017 - nu

Medlem Sørup Menighedsråd

Uddannelse

Merkonom Ledelse og samarbejde, Aalborg Handelsskole
Hf-fag Engelsk, VUC Aalborg
Kontorassistent Handelsskolen Aars
Handelsskoleeksamen Handelsskolen Aars
Realeksamen Bavnebakkeskolen, Støvring

Erhvervserfaring

2010 - 2015

Selvstændig bogholder og forretningsfører

2007 - 2010

Controller Hedegaard Foods A/S, Hadsund

2003 - 2007

Regnskabs- og lønmedarbejder

1995 - 2003

Økonomi- og personalechef

1980 - 1989

Kontorelev og kontorassistent Meatcut, Aalborg og F.N.K., Klarup

1989 - 1995

Ledende økonomi- og administrationsmedarbejder

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste om Folketingsvalget 2019

Seneste om Folketingsvalget 2019