PERSONPROFIL

Lene Dybdal

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Holstebro

Født 10. juni 1962 i Thorsminde I et forhold 4 børn

A

Lene Dybdal (S) er byrådsmedlem i Holstebro Kommune. Hun er formand for Kultur- og Fritidsudvalget samt medlem af Natur-, Miljø- og Klimaudvalget.
Interessen for det kulturelle kommer desuden også til udtryk via hendes bestyrelsesposter i Odin Teatret og Holstebro Kunstmuseum.

Karrieremæssigt blev Lene Dybdal i 1992 færdiguddannet fysioterapeut, og købte i 1995 Ulfborg Klinik for Fysioterapi, hvor hun arbejder den dag i dag. Privat er hun i et forhold, og mor til fire. Derudover kan hun spille guitar, og holder af at kigge på fugle.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 672 Socialdemokratiet in total 14574
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 344 Socialdemokratiet in total 15220

Mærkesager

  • Sundhed
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

Jeg har været i Holstebro Kommunes byråd i 4 år. Her har jeg erfaret at det gør en forskel. Jeg har været med til at udvikle hele kommune, men har haft særlig interesse for udvikling af Centerbyerne, Ulfborg og Vinderup, samt oplandsbyerne. Det er vigtigt for et lokalsamfund, at have nogen i byrådet, som vil fortælle den gode historie og arbejde for bedre vilkår.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er vigtigt at få et nyt butikscenter i midtbyen af Holstebro.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Det er en god idé at sprede børn med udenlandsk baggrund på alle skoler i Holstebro by.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Folkeskolen i Holstebro Kommune trænger til en økonomisk saltvandsindsprøjtning, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

Medlem af Udvalget for Kultur og Fritid Holstebro Kommune, Socialdemokratiet
Medlem af Udvalget for Natur, Miljø og Klima Holstebro Kommune, Socialdemokratiet

2013 - nu

Byrådsmedlem Holstebro Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Holstebro, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Holstebro Kunstmuseum

Uddannelse

Professionsbachelor

Erhvervserfaring

1995 - nu

Selvstændig fysioterapeut Ulfborg Klinik for Fysioterapi
A

Politiske hverv

Medlem af Udvalget for Kultur og Fritid Holstebro Kommune, Socialdemokratiet
Medlem af Udvalget for Natur, Miljø og Klima Holstebro Kommune, Socialdemokratiet

2013 - nu

Byrådsmedlem Holstebro Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Holstebro, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Holstebro Kunstmuseum

Uddannelse

Professionsbachelor

Erhvervserfaring

1995 - nu

Selvstændig fysioterapeut Ulfborg Klinik for Fysioterapi

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste om Folketingsvalget 2019

Seneste om Folketingsvalget 2019