Kommunalvalg 2017

Detaljeret kandidatprofil fra din kommune

KV17
A

Lars Grønlund

Socialdemokratiet

Kandidat i Region Midtjylland

Besøg kandidaten:

Valgresultat RV17

Personlige stemmer 1990 Socialdemokratiet 241361

Valgresultat KV13

Personlige stemmer 316 Socialdemokratiet 3086
 • Børn
 • Erhverv
 • Kultur
 • Sundhed
 • Miljø
 • Uddannelse
 • Udvikling
 • Ældre

Mærkesager

Spørgsmål og svar

1 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at der kommer et samspil med kommunerne om de enkelt kommuners infra strukturs samspil med de regionale ruter.

2 Det akutte beredskab er i top - uanset hvor man bor i regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Midtjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ulighed i sundhed er en af vores største udfordringer, og det skal bekæmpes og ikke styrkes

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er lavet aftaler med lægerne på dette område

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men lokale sundhedhuse skal understøtte den nære sundhed.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Akutberedskabet i yderområdet er vigtigt for den nære trygheds følelse men serviceniveauerne skal holdes

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som udgangspunkt er der ikke økonomi i Regionen til en udvidelse. Men håber meget at der kan findes løsninger i samarbejde med kommunerne om ruter der lokalt er vigtige fortsat at understøtte bosætning langs disse ruter.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Ikke aktuelt idet det for 2018 er fjernet. Men det skal ikke genindføres

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Her er det vel udfra behov og balance i miljøet - om det er mere eller mindre må være ud fra konkrete vurderinger og ikke ud fra en gennerel betragtning.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er også her vigtigt med et samarbejde med kommunen, for det er ikke sikkert at en regional rute er løsningen men en combi løsning så det stadig er muligt at komme med eller til offentlig transport.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at der stadig er et varieret tilbud af ungdomsuddannelser spredt geografisk ud i regionen og ikke centralt samlede.

Redaktionens biografi

Lars Grønlund var regionsrådskandidat i Region Midtjylland for Socialdemokratiet ved regionsrådsvalget 2017. Han blev ikke valgt ind.

Lars Grønlund (S) er dansk politiker og var byrådsmedlem 2013 - 2017 i Odder Kommune. Lars Grønlund stiller ikke op til kommunalvalget 2017.


Erhvervserfaring
 • Vagtchef, Sydøstjyllands Politi
  2010

Tillidsposter
 • Medlem for Børn-, Unge- og Kulturudvalget, Odder Kommune
 • Medlem af Økonomiudvalget, Odder Kommune

Politiske hverv
 • 2.Viceborgmester
  Socialdemokratiet, Odder Kommune

  2013 - 2017
 • Byrådsmedlem
  Socialdemokratiet, Odder Kommune

  2013 - 2017

Uddannelse
 • Diplomuddannelse, University College Sjælland

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Region Midtjylland