Kommunalvalg 2017

Detaljeret kandidatprofil fra din kommune

KV17
A

Kirsten Haslund

Socialdemokratiet

Kandidat i Region Midtjylland

Besøg kandidaten:

Valgresultat RV17

Personlige stemmer 377 Socialdemokratiet 241361
 • Børn
 • Erhverv
 • Kultur
 • Sundhed
 • Miljø
 • Uddannelse
 • Udvikling
 • Ældre

Mærkesager

Jeg går ind for bæredygtighed økonomisk, socialt og miljømæssigt. På sundhedsområdet skal den enkelte borger være i centrum og de ansatte skal have gode arbejdsbetingelser, så de kan bruge deres faglighed fuldt ud.Den nære del af sundhedsvæsenet skal styrkes, ligesom psykiatrien trænger til et løft. På dette som på alle andre områder, går jeg ind for, vi bevarer og videre udvikler velfærdssamfundet.
Jeg er meget engageret i lokal udvikling i praksis og vil i regionen også arbejde for koordinering og støtte for lokale initiativer, lokale fællesskaber og kultur.

Spørgsmål og svar

1 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

der skal findes løsninger, så der er offentlige transportmuligheder, som er hensigtsmæssige, ikke blot fjernes ruter.

2 Det akutte beredskab er i top - uanset hvor man bor i regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er i regionen gjort meget, ikke mindst har vi ambulance helikoptere og behandling kan påbegyndes i ambulancen. Jeg forstår dog, at områder på Djursland muligvis kan dækkes endnu bedre ind.

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Midtjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Heldigvis står de regionale hospitaler stærkt kompetencemæssigt og sådan skal det fortsat være! Samarbejdet med privathospitaler har været fordyrende.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er til fordel for patienter, der er en koncentration af specielle kompetencer, så patienten kan få det bedst mulige behandling.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er yderst vigtigt, akutberedskabet fungerer optimalt i alle områder af regionen. Jeg mener dog, vi er så godt på vej, det ikke kan være nødvendigt med de helt store opprioriteringer og dermed besparelser på andre områder.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forbedringer på området kan med fordel først og fremmest bestå i f.eks. mindre busser på udvalgte strækninger, flekstrafik mv., dvs. nye kreative løsninger. Der kan blive tale om investering, som på sigt er besparende.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er af yderste vigtighed, alle unge kommer igang med uddannelse. Uddannelsesmuligheder modvirker affolkning.Lokale tilbud ikke mindst indenfor særligt tilrettelagte forløb.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ser ikke screening som det bedste middel til forebyggelse. Hellere en udvidelse af funktioner og ansættelse af forskellige personalegrupper ( eks. fysioterapeuter, socialrådgivere og psykiatere/psykologer) i lægepraksis. Generelt sunhedstjek frem for screeninger.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den sociale ulighed i sundhed bør nedbringes, det vigtigste er et velfungerende offentligt sundhedssystem for alle! Vi skal ikke have e A og B sundhedsvæsen, som det allerede findes i andre europæiske lande, hvor det offentlige halter bagefter og kun de, der selv kan betale, for den optimale behandling.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Væksten i de store byer foregår af sig selv, det er i landområderne, der skal gøres en særlig indsats.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Natur skal ikke ødelægges til fordel for udvinding af fossile brændstoffer, som bør udfases til fordel for grøn energi. Det er DER fremtiden ligger, også økonomisk!

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

alle skal have mulighed for offentlig transport, men der bør tænkes i nye løsninger nogle steder.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Redaktionens biografi

Kirsten Haslund var regionsrådskandidat i Region Midtjylland for Socialdemokratiet ved regionsrådsvalget 2017. Hun blev ikke valgt ind.

Hun er bestyrelsesmedlem for Socialdemokratiet i Langå.

Kirsten Haslund er uddannet lærer fra Blågård Seminarium, og hun har siden uddannet sig som psykoterapeut. Hun arbejder til daglig som underviser ved bl.a. Fantasia Billedskole. Hun er desuden forfatter og medforfatter af flere bøger om psykoterapi. Kirsten Haslund er desuden aktiv i foreningslivet bl.a. som sekretær for Langå i Udvikling.

Privat er Kirsten Haslund bosat i Langå. Hun er mor til et barn.


Erhvervserfaring
 • Underviser, Fantasia Billedskole

Tillidsposter
 • Bestyrelsesmedlem, Socialdemokratiet, Langå
 • Sekretær, Langå i Udvikling

Uddannelse
 • Bachelor, Lærer, Blågård Seminarium

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Region Midtjylland