PERSONPROFIL

Karsten Filsø

Socialistisk Folkeparti

Folketingskandidat i Vestjyllands Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i Holstebro

Født 7. september 1959 i Ulfborg Gift 3 børn Bor i Holstebro Kommune

F

Karsten Filsø (SF) er byrådsmedlem i Holstebro Kommune. Han er formand for Udvalget for Natur, Miljø og Klima samt medlem af Økonomiudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Han har været aktiv i lokalpolitikken siden 1998 og kun afbrudt af en enkelt periode. Interessen for miljø og klima afspejler sig også i hans virke som formand for miljøorganisationen KIMO.

Han er folketingskandidat til valget i 219.

Uddannelsesmæssigt har han en baggrund som socialpædagog fra Aalborg Socialpædagogiske Seminarium 1986. Efterfølgende har han arbejdet som afdelingsleder på behandlingshjemmet Schuberts Munde, og i en periode drev han også selv et opholdssted for børn og unge. Privat er han gift og har tre børn.

Mærkesager

  • Børn og ungeområdet
  • Socialpolitik
  • Bureaukrati
  • Miljø og klima

Med kandidatens egne ord

Vestjyde med stort F. Vigtigt at Vestjylland med rød kant er repræsenteret i Folketinget.

Vi skal målrettet arbejde for en ren Limfjord med mindre kvælstof. Her skal landbruget inddrages med ændret dyrkning af foder samt opkøb af miljø følsom jord.

Giften ved Høfde 42 skal fjernes nu.

Kommuner skal pålægges at lave en plastik handleplan, som tager hånd om brug og afskaffelse af plastik. Det er vigtigt med øget genbrug af plast og andre materialer.

Mindre bureaukrati og spildtid i offentlige systemer. Vi skal tro mere på folks faglighed i stedet for en masse kontrol.

Kontanthjælpsloftet skal fjernes. Vi skal væk fra at jagte folk på bunden af samfundet. Derimod skal vi komme efter snyd og svindel i samfundets top.

Det skal være lettere at få tilkendt førtidspension uden en lang række af ressourceforløb.

Den kommunale udligning skal ændres, så kommunale forskelle udjævnes.

Asyl og integrationspolitikken skal præges af realisme og ordentlighed

Der skal være plads til ulven🙂🐺

Kandidaten på de sociale medier

02:09

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Nye havvindmølleparker skal stå så langt fra kysten, at møllerne ikke kan ses fra land, også selvom strømmen bliver dyrere af det

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Der skal være strengere miljøkrav til landbrug, der ligger i sårbare naturområder som for eksempel nær åer og fjorde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Hastighedsgrænsen bør generelt hæves til 90 km/t på landeveje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 693 Socialistisk Folkeparti in total 1613
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 399 Socialistisk Folkeparti in total 1344

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg ser vigtigheden af at vi passer på vores natur og miljø. Jeg er udvalgsformand for Natur, Miljø og Klima udvalget og Præsident for KIMO, kommunernes internationale miljø organisation, Vi skal blive bedre til at genbruge vores affald forstandigt. Jordens ressourcer er begrænsede. Vi skal have mere grøn energiforsyning i vor kommune. Det giver grønne jobs.

Det kommunale tilbud i daginstituitioner og skoler skal være i orden. Ellers oprettes der friskoler og privat børnepasning.

Holstebro by er hovedstad og lokomotiv for hele Vestjylland. Det er vigtigt, at vi fastholder den position. Det er også vigtigt, at vi satser på jobs, lærepladser og et handelsliv udenfor Holstebro By. Her bor næsten halvdelen af kommunens befolkning.

Kandidaten på de sociale medier

02:09

Spørgsmål og svar

1 Det er vigtigt at få et nyt butikscenter i midtbyen af Holstebro.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

SF har været eneste modstander af Enghavecenteret i byrådet. Centeret ville ødelægge vores attraktive gågade, og højhuset var en kæmpe øjebæ midt i byen. Vi siger ok til en udbygning af Nørreportcenteret. Det vil ske gradvist og give nogle flere butikker. På den måde udbygger vi Holstebros handelsliv uden at ødelægge gågaden

2 Det er en god idé at sprede børn med udenlandsk baggrund på alle skoler i Holstebro by.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal overveje at inddrage flere skoler i en fordelingsordning. De bør dog beholde deres skoledistrikter

3 Folkeskolen i Holstebro Kommune trænger til en økonomisk saltvandsindsprøjtning, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Biltrafikken får altid. Den kollektive trafik beskæres.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Holstebro Kommune og vore borgerer kan sortere langt mere end i dag. Flere kommuner gør det bedre. Her skal vi oppe os. Som præsident i KIMO, Kommunernes Internationale Miljø Organisation, har jeg set, hvorledes havet belastes af kæmpemængder af affald. Det er vigtigt at vi gør hvad vi kan som kommune og som borgere for at hjælpe til mod forurening

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Holstebro Kommune er kendt for at være en kulturel kommune. Det skal der ikke laves om på. Men SF vil altid gerne så et ekstra slag for den folkelige kultur samt for kulturen for de unge i Studiebyen Holstebro. Så må der skæres ned andre steder på kulturbudgettet

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det største problem har flygtningene selv i kraft af deres situation

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kerne velfærdsydelser bør leveres af fællesskabet og ikke gøres til genstand for økonomisk spekulation

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er i alles interesse at man bliver så selvkørende som mulig hurtigst muligt. Både menneskeligt og økonomisk.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er i budget 2018 afsat ekstra penge, så man kan gøre nogle klasser mindre

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

At være arbejdsløs er en bøvlet karriere, som stiller mange krav til en, giver en ringe løn samt bunder i prestige

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Generelt er der opmærksomhed på hele kommunen, men vi skal være obs på at 1/3 af kommunens befolkning bor udenfor de tre største byer. Det halter især med den kollektive trafik.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi tager hensyn i dag.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Holstebro Kommune bruger mange ressourcer i dag. Vi kan altid diskutere om noget skal gøres bedre eller anderledes

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke altid et pengespørgsmål, men mere et spørgsmål om at samarbejde med frivillige og erhvervslivet

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

SF går ikke ind for øget brugerbetaling på det sociale område

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vigtigste er at gøre det der virker for de sårbare. Nogle gange er omsorg den bedste hjælp i stedet for en masse krav og tilbud

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bruges i forvejen mange penge. Men vi bør altid være vågne i vores service, ikke mindst nu hvor motorvejen åbner for nye muligheder.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Socialistisk folkeparti

2005 - nu

Byrådsmedlem Holstebro Kommune, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Formand for Udvalget Natur, Miljø og Klima Holstebro Kommune, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Social- og Sundhedsudvalget Holstebro, Socialdemokratiet
Medlem af Økonomiudvalget Holstebro Kommune, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

2015 - 2017

Præsident Kommunernes Internationale Miljøorganisation (KIMO)

Uddannelse

1983 - 1986

Professionsbachelor Socialpædagogik, Aalborg Socialpædagogiske Seminarium

Erhvervserfaring

Afdelingsleder Behandlingshjemmet Schuberts Minde
Socialpædagog Behandlingshjemmet Schuberts Minde

2002 - 2016

Leder Opholdsstedet Novej 11

1998 - nu

Byrådspolitiker Ulfborg-Vemb/Holstebro kommuner
F

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Socialistisk folkeparti

2005 - nu

Byrådsmedlem Holstebro Kommune, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Formand for Udvalget Natur, Miljø og Klima Holstebro Kommune, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Social- og Sundhedsudvalget Holstebro, Socialdemokratiet
Medlem af Økonomiudvalget Holstebro Kommune, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

2015 - 2017

Præsident Kommunernes Internationale Miljøorganisation (KIMO)

Uddannelse

1983 - 1986

Professionsbachelor Socialpædagogik, Aalborg Socialpædagogiske Seminarium

Erhvervserfaring

Afdelingsleder Behandlingshjemmet Schuberts Minde
Socialpædagog Behandlingshjemmet Schuberts Minde

2002 - 2016

Leder Opholdsstedet Novej 11

1998 - nu

Byrådspolitiker Ulfborg-Vemb/Holstebro kommuner

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste om Folketingsvalget 2019

Seneste om Folketingsvalget 2019