PERSONPROFIL

Johnny Heinmann

Liberal Alliance

Kandidat ved kommunalvalget i Silkeborg
Spidskandidat i Region Midtjylland

Født 4. april 1965 i Odense Gift 3 børn

I

Johnny Heinmann var i år 2017 kandidat for Liberal Alliance ved Kommunalvalget i Silkeborg kommune, og kandidat til Regionsrådet i Region Midtjylland. Johnny Heinmann blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Han har været opstillet begge steder siden valget i 2013. Johnny Heinmann er bestyrelsesmedlem for Liberal Alliance i Silkeborg.

Johnny Heinmann har over 30 års erfaring med virksomhedsledelse og udvikling. Til daglig er han medejer og bestyrelsesmedlem for virksomheden Analysegruppen. Han er desuden medlem af flere virksomhedsbestyrelser og frivillig rådgiver hos Erhvervsstyrelsen. Privat er Johnny Heinmann bosat i Gjessø ved Silkeborg. Han er gift, og han har tre døtre.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 190 Liberal Alliance in total 1894
KV 2013 Personlige stemmer 159 Liberal Alliance in total 2020

Mærkesager

  • Sundhed
  • Skat

Med kandidatens egne ord

LAVERE SKAT

Kommuneskatten i Silkeborg er højere end landsgennemsnittet, og højere end de omkringliggende kommuner. Derfor skal den sættes ned. Sænker kommunen indkomstskatten i 2018 får den endda refunderet 75 % fra Staten.

Det fremstilles, som om der er et modsætningsforhold mellem velfærd og skattelettelser, som om det ene udelukker det andet, men det er forkert. Lavere skat øger væksten og gør samfundskagen større. Lavere skatter fører til flere arbejdspladser, og får man job efter lang tids ledighed, så findes der ikke en større glæde og det er vel også en slags velfærd.

Desuden stiger beskatningsgrundlaget, når flere i beskæftigelse flytter til kommunen.

Det er en falsk præmis, at velfærd kun er dét som politikerne og kommunen leverer. Velfærd er i ligeså høj grad de økonomiske muligheder almindelige familier har, efter skatten er betalt, til f.eks. at få mere tid med børnene mens de er små; til at rejse og opleve ting sammen; til at prioritere f.eks. kvalitetsmad; børnenes deltagelse i fritidsaktiviteter; anskaffelse af en bedre og mere sikker bil osv. Forskellen er, at det i den situation er familierne selv, der bestemmer, hvad velfærd er for dem, og ikke politikerne i byrådet.

Når Silkeborg kommune får en sjælden mulighed for at lette skattetrykket for byens borgere, så skal vi selvfølgelig benytte os af den.

MERE FRIT VALG TIL BORGERNE

Vi skal lære af de bedste kommuner, når det gælder frit valg. Borgerne skal selv kunne vælge den løsning, der passer bedst, f.eks. når det gælder børnepasning, skoler og ældrepleje.

MERE KONKURRENCE

Flere kommunale ydelser skal konkurrenceudsættes. DI har i en analyse beregnet, at Silkeborg kommune har et gevinstpotentiale på op mod 50 millioner kr. årligt. Penge, der kan bruges til skattelettelser eller anden fornuftig kernevelfærd.

EN MERE EFFEKTIV KOMMUNE

Vi har tillid til at ansatte i daginstitutioner, skoler, plejehjem og kommunekontorer er dygtige til at udføre deres arbejde. Derfor skal de ikke bruge dere...

01:27

Spørgsmål og svar

1 Udviklingen af Silkeborg by foregår tilfredsstillende.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunen skal i særlig grad støtte den lokale elitesport.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Professionelle fodboldklubber o.lign. er private virksomheder der må klare sig på markedsvilkår som andre private erhverv. Kommunen skal fokusere på sine kerneopgaver.

3 Generne fra den nye motorvej er minimale i forhold til gevinsten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Motorvejen er en kæmpe gevinst for Silkeborg.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kerneområderne er fredet (skoler, børn, ældre osv.) men kommunens sponsorat på knap 750.000 kr. af de professionelle fodbold- og håndboldklubber i Silkeborg for bannerreklamer og VIP billetter mv. synes jeg da bør diskuteres.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man kunne bruge de allerede anvendte ressourcer bedre. Det handler ikke nødvendigvis om at bruge flere penge, men om at bruge dem mere fornuftigt.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bliver brugt rigeligt og effekten er desværre minimal. Brug færre midler, og brug dem bedre. Integration er først og fremmest en opgave flygtningen selv må varetage.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen skal sørge for attraktive rammevilkår for såvel virksomheder som borgere, og fokusere på de kerneområder, der betyder noget for "den gode hverdag" i kommunen herunder velfungerede infrastruktur, gode skoler, daginstitutioner, indkøbsmuligheder osv.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 1431 Liberal Alliance in total 19305
RV 2013 Personlige stemmer 496 Liberal Alliance in total 16139

Mærkesager

  • Hospitaler
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

LAVERE SKAT

Kommuneskatten i Silkeborg er højere end landsgennemsnittet, og højere end de omkringliggende kommuner. Derfor skal den sættes ned. Sænker kommunen indkomstskatten i 2018 får den endda refunderet 75 % fra Staten.

Det fremstilles, som om der er et modsætningsforhold mellem velfærd og skattelettelser, som om det ene udelukker det andet, men det er forkert. Lavere skat øger væksten og gør samfundskagen større. Lavere skatter fører til flere arbejdspladser, og får man job efter lang tids ledighed, så findes der ikke en større glæde og det er vel også en slags velfærd.

Desuden stiger beskatningsgrundlaget, når flere i beskæftigelse flytter til kommunen.

Det er en falsk præmis, at velfærd kun er dét som politikerne og kommunen leverer. Velfærd er i ligeså høj grad de økonomiske muligheder almindelige familier har, efter skatten er betalt, til f.eks. at få mere tid med børnene mens de er små; til at rejse og opleve ting sammen; til at prioritere f.eks. kvalitetsmad; børnenes deltagelse i fritidsaktiviteter; anskaffelse af en bedre og mere sikker bil osv. Forskellen er, at det i den situation er familierne selv, der bestemmer, hvad velfærd er for dem, og ikke politikerne i byrådet.

Når Silkeborg kommune får en sjælden mulighed for at lette skattetrykket for byens borgere, så skal vi selvfølgelig benytte os af den.

MERE FRIT VALG TIL BORGERNE

Vi skal lære af de bedste kommuner, når det gælder frit valg. Borgerne skal selv kunne vælge den løsning, der passer bedst, f.eks. når det gælder børnepasning, skoler og ældrepleje.

MERE KONKURRENCE

Flere kommunale ydelser skal konkurrenceudsættes. DI har i en analyse beregnet, at Silkeborg kommune har et gevinstpotentiale på op mod 50 millioner kr. årligt. Penge, der kan bruges til skattelettelser eller anden fornuftig kernevelfærd.

EN MERE EFFEKTIV KOMMUNE

Vi har tillid til at ansatte i daginstitutioner, skoler, plejehjem og kommunekontorer er dygtige til at udføre deres arbejde. Derfor skal de ikke bruge dere...

01:27

Spørgsmål og svar

1 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er altid en afvejning af hensynet til den mest effektive trafik og hensynet til udkantsområder. Det afhænger af lokale forhold.

2 Det akutte beredskab er i top - uanset hvor man bor i regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

99 af 100 patienter, der er blevet visiteret til en af region Midtjyllands ambulancer, er enten tilfredse eller meget tilfredse med den hjælp, de har fået. Det viser en undersøgelser, hvor 3.500 patienter og pårørende har bedømt indsatsen (2015). I forhold til 2012 er andelen af meget tilfredse svarpersoner steget. Selvom det for langt de fleste fungerer tilfredsstillende, så skal man hele tiden arbejde på at gøre det endnu bedre.

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Midtjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel. Behovet er steget i takt med flere ældre, flere og dyrere behandlingsmetoder etc. men ifølge Danmarks statistik brugte vi også 178 mia. (landsplan) på sundhed i 2016 mod 70 mia. i 1995. I andel af BNP ligger vi på niveau med Holland (der har Europas bedste sundhedsvæsen - DK er nr. 9 af 35 lande). Der skal også stadig effektiviseres og konkurrenceudsættes. Dansk Erhverv peger f.eks. på 4,2 mia. i lavt hængende besparelser ved flere udbud.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er i dag brugerbetaling på sundhedsydelser i f.eks. Sverige. Det er med til at sikre en bedre udnyttelse af ressourcerne i sundhedssystemet, og Liberal Alliance har tidligere foreslået en beskeden brugerbetaling, hvor der sættes et loft, så personer med mange kontakter med sundhedssystemet friholdes udover loftet. Liberal Alliance har aftalt med de øvrige partier i blå blok i Folketinget, at man ikke vil indføre brugerbetaling på sundhedsområdet i indeværende folketingsvalgperiode.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er i dag brugerbetaling på sundhedsydelser i bl.a. Sverige, som er med til at sikre en bedre udnyttelse af ressourcerne. LA har tidligere foreslået at indføre en beskeden brugerbetaling med et loft, så personer med mange kontakter med sundhedssystemet friholdes gebyr udover loftet. LA har aftalt med de øvrige partier i blå blok i Folketinget, at man ikke vil indføre i indeværende folketingsvalgperiode. LA mener, at det skal være muligt for praktiserende læger at opkræve et udeblivelsesgebyr.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle folketingets partier indgik i februar 2017 aftale, der muliggjorde, at læger, der arbejder i yderområder, kan få flere penge.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Afhænger af lokale forhold, men større sygehuse med større specialisering kan være til stor gavn for borgerne, da man får bedre behandling. Det er selvfølgelig ok at have akuthuse og/eller lægehuse tættere på end supersygehusene. Det vil sikkert ofte være at foretrække at bevæge sig en smule længere til et supersygehus, for til gengæld at få bedre behandling.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udlicitering er et vigtigt værktøj at bruge i kampen for en effektiv offentlig sektor. Ved at inddrage private aktører kan der spares mange penge. Der er et stort potentiale ved udlicitering. Eksempelvis er der set et besparelsespotentiale på 30 pct. ved udlicitering af skolerengøring og et besparelsespotentiale på 20 pct. ved udlicitering af vejvedligeholdelse.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen skal løse opgaven på borgernes præmisser. Det generelle serviceniveau behøver ikke dale ved at opprioritere en given opgaveløsning på et område.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Liberal Alliance ønsker at nedlægge regionerne.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Liberal Alliance ønsker landspolitisk at opprioritere psykiatrien. Det giver ingen mening at nedlægge sengepladser når efterspørgslen stiger voldsomt.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det eksisterende produktivitetskrav er med en aftale i folketinget fra 4. oktober 2017 suspenderet i 2018, mens man udarbejder hvordan den fremtidige styring af sundhedsvæsenet skal være. Der opstår løbende nye effektiviseringsmuligheder fra bl.a. nye behandlingsmetoder, ny medicin og ny teknologi, og disse effektiviseringsmuligheder skal vi fortsat kunne høste gavn af inden for sundhedssystemet, så vi også i fremtiden kan få mest muligt ud af de penge vi bruger på sundhedsområdet.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Screeninger kan være rigtigt dyre, og man bør nøje overveje om de er omkostningerne værd. Derfor bør screeninger være fokuseret på patienter med vurderet højere risiko for f.eks. arvelige sygdomme, symptomer og egen henvendelse.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen skal tilpasse sig borgernes behov i stedet for at forsøge at styre udviklingen i en bestemt retning.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er altid en afvejning af hensynet til den mest effektive trafik og hensynet til udkantsområder. Det afhænger af lokale forhold.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke brug for mere, men derimod mindre detailstyring på uddannelsesområdet.

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Liberal Alliance Silkeborg

Uddannelse

Grundskole

Erhvervserfaring

1996 - nu

Grundlægger og bestyrelsesmedlem Analytics a/s
I

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Liberal Alliance Silkeborg

Uddannelse

Grundskole

Erhvervserfaring

1996 - nu

Grundlægger og bestyrelsesmedlem Analytics a/s

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste om Folketingsvalget 2019

Seneste om Folketingsvalget 2019