PERSONPROFIL

Jeppe Tandal Nielsen

Alternativet

Spidskandidat i Skive

Født 13. juli 1975 i Skive I et forhold 1 barn

Å

Jeppe Tandal Nielsen var i år 2017 kandidat for Alternativet ved Kommunalvalget i Skive kommune. Jeppe Tandal Nielsen blev ikke valgt ind.

Han er bestyrelsesmedlem for partiets lokalafdeling i Skive.

Jeppe Tandal Nielsen er uddannet kandidat i samfundsfag og filosofi fra Aalborg Universitet. Han har bl.a. arbejdet som projektleder og udviklingskonsulent i det offentlige og private erhvervsliv. Privat er Jeppe Tandal Nielsen bosat i Skive. Han har en kæreste, og han er far til et barn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 212 Alternativet in total 265

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

I Skive Kommune har vi et slogan, der hedder "Rent Liv". Jeg lægger vægt på, at det skal gøres til virkelighed på alle punkter - en renere Limfjord, flere sammenhængende naturområder, beskyttelse af vores drikkevand mv.

Desuden lægger jeg vægt på et lokaldemokrati, der i højere grad end i dag inkluderer kommunens borgere. Jeg vil arbejde for, at borgere kan stille forslag, som byrådet er forpligtet til at behandle og at der bliver mere åbenhed om den politiske proces.

Kandidaten på de sociale medier

02:06

Spørgsmål og svar

1 Det er vigtigt at udvikle Skive By efter visionerne i BIG Blue-projektet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er både gode og dårlige elementer i Big Blue Jeg vil lægge meget vægt på tilgængeligheden til åen i forbindelse med projektet. Vi skal derfor ikke bygge (høj)huse, som afskærer den almindelige adgang til åen. Big Blue er i øvrigt et dårligt navn til et udviklingsprojekt i Skive.

2 De ansatte i ældreplejen i Skive Kommune har for travlt.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er nogle problemer, vi skal have taget fat om. Jeg håber at det kan foregå i en konstruktiv tone. Debatten om ældreplejen er blevet alt for negativ. Vi skal i stedet samarbejde om at løse problemerne.

3 Skive Kommune skal investere flere penge i at gøre sig synlig uden for kommunegrænsen for at tiltrække tilflyttere.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal først undersøge om den tidligere kampagne har haft en effekt. I stedet for kampagner skal vi gøre opmærksom på kommunen via en fælles fortælling - Rent Liv.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal satse på at have gode kollektive trafikløsninger. Det understøtter bedst kommunens slogan om "Rent Liv"

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke nemt nok for borgere at affaldssortere ved eget hjem. Jeg vil arbejde for, at affald for alvor bliver en ressource i den kommende valgperiode, men det kræver en bedre sortering.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kultur kan anvendes på rigtigt mange måder - f.eks. i forhold til integration, folk med psykiske lidelser og til utilpassede unge. Det skal vi satse på. Det er også et vigtigt parameter i forhold til at gøre en kommune attraktiv at flytte til.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er meget vigtigt med en god social balance i kommunen. Vi skal se øgede udgifter til det sociale område som en investering - det betaler sig nemlig på lang sigt, både for det enkelte mennesker, der bliver hjulpet og for kommunekassen.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal satse på god integration. Så kan mange flygtninge blive en ressource for en kommune med faldende indbyggertal.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Genoptræning er vigtigt, men det er andre dele af det kommunale sundhedsvæsen også. Vi skal f.eks. også have gode sundhedstilbud med fokus på forebyggelse.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have en god balance mellem Skive By og de mindre byer. Vi skal satse på at skabe arbejdspladser tættest på borgerne- det har mange fordele f.eks. mindre biltransport. Landsbyerne er blevet tilført en del penge i sidste valgperiode, men en del områder oplever stadig affolkning.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har nogle udfordringer på dette område.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skive Kommune mangler sammenhængende naturområder til glæde for dyreliv og planter. Derfor skal vi ikke kun satse på bevaring, men også udbygning af naturområder. Noget er blevet gjort i form af genetablering af søer og skovrejsning. Men det er for lidt.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Integrationsområdet er vigtigt. Dog kan en del indsatser med fordel foregå i frivillige organisationer.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Normeringerne er blevet for stramme. Det betyder meget for potentielle tilflyttere, at forholdene i daginstitutioner i orden.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Samarbejde mellem det offentlige og private virksomheder er en mulighed. Vi skal også satse stort på at tiltrække virksomheder til vores grønne satsning - Greenlab.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

Medlem af lokalbestyrelsen i Alternativet Skive Kommune

2017 - 2017

Byrådskandidat

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Alternativet, Skive

Uddannelse

Cand.mag Samfundsfag og filosofi, Aalborg Universitet

Erhvervserfaring

Projektleder Greve Kommune
Å

Politiske hverv

Medlem af lokalbestyrelsen i Alternativet Skive Kommune

2017 - 2017

Byrådskandidat

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Alternativet, Skive

Uddannelse

Cand.mag Samfundsfag og filosofi, Aalborg Universitet

Erhvervserfaring

Projektleder Greve Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste om Folketingsvalget 2019

Seneste om Folketingsvalget 2019