PERSONPROFIL

Jannie Leth Christensen

Liberal Alliance

Folketingskandidat i Vestjyllands Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i Skive

Født 6. november 1985 i Herlev Gift 2 børn Bor i Skive Kommune

I

Jannie Leth Christensen (LA) var i 2017 kandidat for Liberal Alliance ved kommunalvalget i Skive kommune. Jannie Leth Christensen blev ikke valgt ind.
Han er folketingskandidat til valget i 2019.

Jannie Leth Christensen er gift og har to børn.

Mærkesager

  • Økonomi
  • Udenrigs- og forsvarspolitik
  • Flygtninge og indvandrere
  • Skattepolitik
  • Bureaukrati

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Der skal være strengere miljøkrav til landbrug, der ligger i sårbare naturområder som for eksempel nær åer og fjorde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Nye havvindmølleparker skal stå så langt fra kysten, at møllerne ikke kan ses fra land, også selvom strømmen bliver dyrere af det

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Hastighedsgrænsen bør generelt hæves til 90 km/t på landeveje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 125 Liberal Alliance in total 305

Mærkesager

  • Skat
  • Skole/dagtilbud for børn

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er vigtigt at udvikle Skive By efter visionerne i BIG Blue-projektet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 De ansatte i ældreplejen i Skive Kommune har for travlt.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Skive Kommune skal investere flere penge i at gøre sig synlig uden for kommunegrænsen for at tiltrække tilflyttere.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke, at man skal bruge penge på at markedsføre Skive Kommune under sloganet "RENT LIV" - Det er uklart for det fleste, hvad det overhovedet betyder. Markedsføring ud af kommunen er desværre heller ingen garanti for flere tilflyttere. Jeg mener i stedet at vi skal gøre tingene bedre for de borgere som allerede bor her i kommunen - Sats på kernevelfærd. Folk flytter til, hvis vi har gode skoler, institutioner og et aktivt, frivilligt foreningsliv. Det skal vi være gode til at tale op.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er overvejende enig, fordi Skive Kommune er en meget stor kommune med ret få indbyggere per kvadratmeter - Derudover har mange borgere behov for at pendle til og fra arbejde dagligt. Derfor er det vigtigt, at vilkårene får biltrafikken forbedres - Herunder udbygning af veje til og fra de større byer.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi kommer ned på samme niveau pr. indbygger i Skive, som de har i Viborg, kan vi faktisk finde pengene til at tage os ordenltigt at vores børn, ældre og syge. Så nej, jeg mener ikke der skal tilføres flere skattekroner til idrætten. Idræt er uden tvivl vigtigt og sundt - Men heldigvis har vi masser af klubber og foreninger, hvor borgere hellere end gerne betaler et kontingent for at deltage, eller selv samler ind for at bygge en ny hal, osv.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er i dag mange tilbud til socialt udsatte i Skive - Så jeg mener egentlig ikke, at der skal bruges flere penge end der bliver brugt i dag.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge koster samfundet flere penge, end det giver. LA mener derfor, at vi i stedet skal gøre langt mere for at hjælpe flygtninge i nærområderne, således at strømmen af flygtninge til Danmark bliver langt mindre.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konkurrence er generelt vigtigt indenfor alle offentlige opgaver, da det modsatte ville være monopol - Og monopol har aldrig gavnet nogen. LA går ind for, at de fleste kommunale opgaver kommer i konkurrence-udsættelse, så kommunen har mulighed for at gøre det lige så godt som de private aktører og omvendt - Og så borgerne får den bedst tænkelig service for skattekronerne.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Liberal Alliance mener helt grundlæggende, at Skive Kommune bør stoppe "salami-metoden", hvor man hvert år sparer på kernevelfærden. Pengene kan sagtens findes andre steder, end på de områder hvor der er allermest brug for dem - Nemlig i den borgernære service for børn, ældre og syge.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skive Kommune har heldigvis en af landets laveste arbejdsløshedsprocenter, til trods for faldende indbyggertal og flere virksomheder som kræver specialiseret arbejdskraft.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med den pulje som er afsat fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til næste år, "koster" det faktisk kun Skive kommune 8 millioner kroner at sætte skatten ned med 0,5% i 2018. Det vil give familier i Skive Kommune mulighed for at tage en ekstra biograftur, ud at spise, eller andet. Det er nemlig rigtigt vigtigt at huske, at privat velfærd OGSÅ er velfærd :-)

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke tilføres penge, blot for pengenes skyld. De små samfund ude i oplandet er virkelig gode til at skabe ting på egen hånd - Det skal vi være stolte af. Såfremt der er behov for støtte til et konkret projekt, skal byrådet naturligvis være lydhør ift. at bevilge. Men det samme gør sig jo gældende for Skive by. Her skal indbyggerne også opfordres til at skabe noget selv - Det giver ejerskab, og medvirker til at man ikke tager tingene for givet.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er i dag mange tilbud til unge i Skive -Jeg mener ikke, at der skal bruges flere penge end der bliver brugt i dag. Der bliver allerede gjort en flot indsats på området.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes der skal være cykelstier, hvor det giver mest mening. Men på nuværende tidspunkt er der så mange steder i kommunen hvor det halter med almindelig asfalt på vejene, så det er klart at disse områder skal repareres først.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes det er vigtigt, at vi i Skive Kommune får lov til at bygge langs med limfjorden og vores lange kystlinje, som jo er en af de helt unikke fordele ved Skive Kommune. Hvadenten det er udstykning til erhverv (restauranter, caféer, vandski-udlejning, m.v.) eller til private ejergrunde, så er det vigtigt at vi gør det attraktivt at leve og arbejde i Skive Kommune. Naturligvis stadigvæk med respekt for den omkringliggende natur.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kultur er vigtigt - Men skal der prioriteres, så er det ikke her det er aller vigtigst at bruge vores fælles skattekroner. De skal i stedet bruges på at stoppe besparelser på vores børn, ældre og syge. Såfremt der er en efterspørgsel på kulturelle begivenheder, så skal kunstnerne nok komme. Det handler blot om, om kultur-interesserede er villige til selv at betale. Jeg ser det ikke som en kommunal kerneopgave.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Er man flygtning, skal man gerne kunne komme hjem igen når der er fred i hjemlandet. Derfor ser jeg det ikke som en kommunes opgave, at integrere flygtninge. Dog kan det i nogle tilfælde give mening, ift. at få en tilknytning til arbejdsmarkedet imens de bor her.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være en helt grundlæggende god service overfor de ældre - Rig som fattig. Det har de selv betalt til, gennem et langt liv på arbejdsmarkedet. LA går dog ind for, at de ældre selv har mulighed for at tilvælge andre/nye services, såfremt de selv kan og vil betale for det.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Liberal Alliance mener helt grundlæggende, at Skive Kommune bør stoppe "salami-metoden", hvor man hvert år sparer på kernevelfærden. Pengene kan sagtens findes andre steder, end på de områder hvor der er allermest brug for dem - Nemlig i den borgernære service for børn, ældre og syge.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Såfremt det giver et positivt afkast i form at nye virksomheder og flere arbejdspladser, er det klart et vigtigt sted at prioritere, da det kommer os alle til gode med flere tilflyttere og arbejdspladser i kommunen.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Liberal Alliance

Tillidsposter

2015 - nu

Formand Liberal Alliance, Skive

Uddannelse

Handelsøkonom med speciale i Internationalt Indkøb EA Dania

Erhvervserfaring

Indkøber
I

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Liberal Alliance

Tillidsposter

2015 - nu

Formand Liberal Alliance, Skive

Uddannelse

Handelsøkonom med speciale i Internationalt Indkøb EA Dania

Erhvervserfaring

Indkøber

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste om Folketingsvalget 2019

Seneste om Folketingsvalget 2019