PERSONPROFIL

Jacob Klivager Vestergaard

Socialistisk Folkeparti

Folketingskandidat i Nordjyllands Storkreds, spidskandidat i Rebildkredsen

Bor i Rødovre Kommune

F

Mærkesager

  • Børn og ungeområdet
  • Skole og uddannelse
  • Socialpolitik
  • Beskæftigelse
  • Miljø og klima

Med kandidatens egne ord

Jeg er vokset op i en ghetto i Kolding, hvor min mor de første år var alene på kontanthjælp med mig og mine brødre. Jeg er i dag stolt af, at være nået, hvor jeg er. Men det skyldes kun, at vi har haft et stærkt fællesskab. Derfor vil jeg gøre alt for at vi udvikler fællesskabet, så alle har muligheden for, at få sig det liv, de selv ønsker. Uanset hvor man kommer fra.

Jeg er til daglig landsformand i SF Ungdom og har en kandidat fra Aalborg universitet. Vi skal kæmpe for et grønt, lige og frit samfund.

Det kræver vi stiller os på naturens og klimaets side, når vi skal kæmpe mod transportens CO2-udledning, skadelig landbrug og sorte virksomheder. Det kræver vi stiller os på samme side som dem med færrest midler, når vi kæmper mod fattigdom og nedskæringer, der skaber ulighed. Og det kræver at vi stiller os sammen med de studerende, når vi skal kæmpe mod uddannelseloft, praktikpladsmangel og karaktærræs der begrænser vores frihed til at vælge vores eget liv. #SætKrydsVedKlivager

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dagpengene er essentiel for vores sikkerhedsnet og gør at vi er mange der føler os trygge hvis vi en dag bliver fyret. Det skal styrkes, for der er for mange der falder ud af dagpengesystemet.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal stoppe social dumping og det kræver at lovgivningen bliver overholdt. Senest har vi set Kurt Beier transport, hvor der var ansatte, der levede under kummerlige forhold. Det kræver styrket arbejdstilsyn og reel indsats mod social dumping.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har sparet mange stillinger væk i det offentlige. Både sygehuse og uddannelsesinstitutioner har måttet fyre medarbejdere på grund af 2% besparelser. Få nu det fjernet og styrk vores velfærd.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror ikke at vi får bedre sundhed af at der er nogen der gerne vil tjene penge på vores skavanker kommer ind over. Vi får bare udvandet vores nuværende sundhed som alle kan få hjælp i.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Medicinalindustrien udnytter at vi ikke sætter grænser. Så derfor er det vigtigt at vi sætter nogle rammer, så prisen på medicin ikke udvander resten af vores sundhedssystem.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der ER brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhed. De skal væk. Er det fair at hvis du brækker benet, så får du hjælp, men knækker psyken, så skal du betale kassen for at komme til psykolog? Nej. Afskaf brugerbetaling i sundhed.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kærlighed har ingen grænser og det synes jeg ikke vi skal begrænse.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når vi stopper folk fra at se deres børn i flere år, så er der noget galt fordi man ikke kan få familiesamføring. Så er vi langt over grænsen. Og det er kun ét eksempel på at vi er gået for vidt.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke overtræde menneskerettighederne - så hvis udvisning betyder at vi skal sende folk ned til deres egen dødsdom er jeg i mod. Ellers er jeg sikker på at vores dommere i Danmark kan dømme retfærdigt og udvise folk, hvis det er nødvendigt.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Absolut. Ulighed er roden til rigtig meget ondt i det her samfund. Man skal ikke have færre muligheder for at få et godt liv fordi du er vokset op med få penge.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ydelserne er ikke højere end lønningerne i Danmark. Det er utroligt få, hvor det ikke økonomisk kan svare sig. Jeg er selv en af de meget få, hvor jeg kunne tjene mere på dagpenge end på mit arbejde, men det skyldes at min løn er for lav - ikke at ydelserne er for høje.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

60.000 børn i fattigdom er næsten en fordobling på få år. Det er ganske enkelt en skændsel. Vi ved at bare et år i fattigdom som barn kan have store konsekvenser resten af livet - og derfor skal vi have det loft væk.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skoledagen er ikke kun blevet for lang, den er også blevet fyldt med mere af det samme som dansk og matematik. Meningen var at vi skulle have en god skoledag, hvor alle fik bedre muligheder i fremtiden. Det er ikke sket.

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Synes inklusion er godt. Men når der ikke følger midler med, så giver det meget store udfordringer ude i klasselokalerne.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

300 klik. 300 nederlag. Det var følelsen som en dreng i folkeskolen havde fordi klassen skulle have en national test. En følelse som mange børn og elever i folkeskolen efterhånden har. Hvorfor tester vi hele tiden børn i folkeskolen? Hvem får noget ud af det? Undervisningsministeriet eller ministeren? For mange børn får bare flere og flere nederlag og læreren ved godt hvor de skal arbejde med eleverne. Afskaf de nationale tests.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil ikke skære i velfærden og der er også mange andre områder som f.eks. uddannelse der er virkelig presset efter flere års nedskæringer.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke indføres mere brugerbetaling i Danmark. Det gør at nogen for mulighed for en god alderdom, mens andre må efterlades til dårligere service.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når folk på min alder skal på pension er vi omkring 73. Forventer vi at en SOSU-medarbejder på 73 skal komme ind med rolatoren for at passe en anden? Nej. Vi skal ikke hæve pensionen yderligere.

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Synes ideen er fin, men det kan også ende med at blive meget bøvlet. Så der skal findes en god måde at gøre det på og den har jeg ikke.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det giver god mening at omfordele fra rige kommuner nord for københavn til fattige kommuner, hvor man konstant skal have sparekniven frem. Derfor skal vi også have god udligning.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Afskaffede vi topskatten skal vi igen spare. Hvad skal fjernes? Er det skoler eller sygehus? Jeg synes det er helt fair at dem med mest på kistebunden bidrager mere.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores velfærd vakler fordi vi i utallige år har skåret ned. Sygeplejerske skal have løbesko på for at nå rundt og uddannelseskvaliteten falder. Jeg har også en drøm om at gøre psykologhjælp og tandlægen gratis på sigt. Det kræver investeringer frem for skattesænkninger.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Virksomheder modtager også en masse fra det offentlige. Vi sikrer gratis uddannelse og gode veje, som de nyder godt af. Derfor skal de også bidrage.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lønningerne er ikke for høje I Danmark. Faktisk holdte vi igen efter finanskrisen, mens andre tjente kassen. Og staten skal aldrig blande sig i lønninger. Det skal aftales mellem fagforeningerne og arbejdsgiverne.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ved ikke om jeg mener det er det rigtige instrument at hæve grænsen for øl og vin. Vi har allerede aldersgrænse på den hårde sprut og det synes jeg er fint. Så får man en introduktion til det "bløde" og starter ikke så hårdt ud.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det nytter ikke noget at hæve børnepengene til social udsatte, når vi har et kontanthjælpsloft, der bare vil gøre at ydelsen vil sænkes andre steder. Så er de lige vidt. Derfor skal det loft væk! At alle får del i kagen har jeg det helt fint med. For når vi begynder at målrette ydelser, så har det som regel den effekt at de bare sænkes. Var der ingen andre muligheder så ja, men det er en farlig vej at gå ned af.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Omkring 60.000 børn vokser i dag op i fattigdom i Danmark. Det skyldes først og fremmest kontanthjælpsloftet. Det skal væk. Helt væk. Og de børnefamilier der har det svært skal have hjælp.

28 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan forhåbentligt sænke vores forsvarsudgifter, hvis vi deltog mere i EU's militære arbejde. I dag får vi bare alle ulemperne uden fordelene. Så lad os afskaffe forsvarsforbeholdet.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Rusland har ageret utroligt aggressivt de sidste 5 år. De har besat en del af Ukraine, behandler LGBT-personer forfærdeligt og har muligvis blandet sig i demokratiske valg i andre lande. Den adfærd kan vi ikke acceptere.

30 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bekæmpe global ulighed og styrke den internationale solidaritet. På den måde skaber vi en bedre verden med færre flygtninge, fordi folk ikke er tvunget til at flygte fra krig og fattigdom. Vi har et ansvar.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvad vil vi helst have ud af fænglset? En der er blevet mere hårdkogt kriminel eller en der er klar til komme videre med livet og få et ordentligt liv? Jeg vil det første - og det får vi bedst med en god resocialisering,

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jo mere fængselsstraf vi giver til folk, jo større er sandsynligheden for at det bliver værre. Vi skal sikre at volden ikke sker i første omgang også skal der være en passende straf. Også skal det aldrig ske igen. Det er mit udgangspunkt. Tværtimod skal vi sikre at voldtægtssager bliver taget alvorligt, hvor man regner med at kun 1 ud af 60 voldtægter fører til dom. Det er helt hen i vejret.

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvfølgelig skal vi ikke sætte børn i fængsel og derfor skal vi ikke sænke den kriminelle lavalder.

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores brug og smid væk-kultur skal smides væk. Det kræver at vi gør mere for at få repareret vores ting når de går i stykker i stedet for at købe nyt og at vi genbruger meget mere end i dag. Det er muligt, men kræver politisk handling.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Virksomhederne har et stort ansvar for vores klimakrise. Det skal de naturligvis betale for. Forureneren skal betale. Det gør de slet ikke i dag.

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Afgiften på elbiler skal bare væk, og salget af benzin og dieselbiler skal udfases senest i 2030. Vi har en klimakrise foran os, som kun bliver værre ved, at vi intet gør.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Beslutninger skal træffes så tæt på borgeren som muligt. Men nogle beslutninger påvirker alle på kontinentet, som f.eks. skattely, flygtninge og klima. Der skal vi have fælles regler.

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Stop symbolpolitikken. Vi betaler åndssvagt mange penge for en grænsebom, som alligevel er nem nok at krydse. Brug da vores politiressourcer på at opklare andre og bedre sager.

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

FN bør lave lejre, hvor der kan søges asyl fra, så vi kan stoppe folk fra den farefulde færd over middelhavet. Altså ikke lejre som vi sender folk TIL. Det kræver en europæisk fordeling, at vi tager mange flere kvoteflygtninge og at der reelt er mulighed for at leve et ordentligt liv i mens man får behandlet sin asylansøgning.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har igen og igen set, hvordan private virksomheder i f.eks. ældreplejen lukker ned fordi man tænkte det ville spare penge.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har mange regler. Ofte fordi der laves love og regler på enkeltssager. Så lad os endelig for en regelforenkling i Danmark.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kunne f.eks. starte med ikke at bruge så mange penge på eksterne konsulenter og starte med at regelforenkle. Det vil give plads.

43 Folketinget skal gennem lovgivning sikre et ensartet serviceniveau på kernevelfærden i alle kommuner, så børn, unge og ældre får den samme service, uanset hvor de bor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror på at man lokalt selv kan finde ud af, hvordan man skruer dagene sammen. Det skal Christiansborg ikke detailstyre. Det vigtigste er at man økonomisk har samme muligheder fra kommunens side. Om du bor i Gentofte eller Hjørring. Det er ikke tilfældet i dag. Derfor skal vi have udligning.

44 Det er i orden at finansiere en tredje Limfjordsforbindelse helt eller delvist med brugerbetaling

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal slet ikke have en 3. limfjordsforbindelse. Vi skal udvide tunellen til færre penge, som ikke ødelægger Egholm og som ikke vil spærre Aalborg inde i motorveje.

45 Politikerne skal modvirke lægemangel i Nordjylland ved at give bedre løn og mere attraktive arbejdsforhold til de læger, der vil slå sig ned i yderområderne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er mangel på læger i Nordjylland og man har ikke rigtigt fundet løsningen endnu. Ved heller ikke om det her er den rigtige, men tror man skal prøve lidt forskelligt af.

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

2017 - nu

Formand SF Ungdom

Uddannelse

2014 - 2016

Kandidat Politik og administration, Aalborg Universitet

2011 - 2014

Bachelor Politik og administration, Aalborg Universitet

2007 - 2010

HTX Hansenberg

Erhvervserfaring

2017 - nu

Landsformand SF Ungdom

2015 - 2016

Praktikant 3F – Fagligt Fælles Forbund

2015 - 2016

Praktikant som arbejdsmarkedskonsulent 3F

2014 - nu

EU Formidler Aalborg Kommune

2010 - 2011

Vikar Adecco Danmark

2007 - 2008

Ungarbejder Bilka

2005 - 2010

Administrationsmedarbejder FedEx

2006 - 2010

Kundeservice IRS/Fedex
F

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

2017 - nu

Formand SF Ungdom

Uddannelse

2014 - 2016

Kandidat Politik og administration, Aalborg Universitet

2011 - 2014

Bachelor Politik og administration, Aalborg Universitet

2007 - 2010

HTX Hansenberg

Erhvervserfaring

2017 - nu

Landsformand SF Ungdom

2015 - 2016

Praktikant 3F – Fagligt Fælles Forbund

2015 - 2016

Praktikant som arbejdsmarkedskonsulent 3F

2014 - nu

EU Formidler Aalborg Kommune

2010 - 2011

Vikar Adecco Danmark

2007 - 2008

Ungarbejder Bilka

2005 - 2010

Administrationsmedarbejder FedEx

2006 - 2010

Kundeservice IRS/Fedex

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste om Folketingsvalget 2019

Seneste om Folketingsvalget 2019