PERSONPROFIL

Inge Dinis

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Ikast-Brande

Født 6. januar 1964 i Skive 2 børn

A

Inge Dines (S) er byrådsmedlem i Ikast-Brande, hvilket hun har været siden Kommunalvalget 2007. Hun er næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget samt medlem af Økonomi- og Planudvalget.

Til daglig arbejder Inge Dines som folkeskolelærer på Bording Skole, hvor hun underviser i Idræt, Musik og Dansk.

Privat er hun gift og bor i Bording sammen med sin mand.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 509 Socialdemokratiet in total 5178
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 585 Socialdemokratiet in total 4167

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

*En stærk og solid folkeskole for alle. Folkeskolen skal være borgernes 1. prioritet. Den skal emme af trivselsopmærksomhed, anti -mobbe- strategier og gode faglige resultater.

*Fri adgang til viden-masser af viden. Folkeskolen og folkebiblioteket styrkes.

*Et sundt kulturliv skaber livskvalitet for kommunens borgere. Kulturlivet -i samarbejde med erhvervslivet styrkes.

Sundhedsområdet skal gennemsyre forvaltningerne på tværs.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er en fordel for Ikast-Brande Kommune, at der bor mange udlændinge i kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har som mennesker godt af , at vi ikke alle sammen er ens. De forskellige "samfund" udfordrer hinanden. Vi lærer af hinanden. I skolen er det givtigt, at vi har forskellige opfattelser eller religioner, vi kan forholde os til.

2 Det er afgørende for mig, at kommunen holder fast i sin placering som Danmarks mest erhvervsvenlige kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den mest erhvervsvenlige kommune giver ikke kun virksomhederne et løft,- det giver hele kommunen et løft på mange områder. Andre kommuner vil gerne være lige som os.. Det kan også være et led i en bosætningsstrategi.

3 Ikast-Brande Kommune skal understøtte planerne om et Bestseller-højhus på flere hundrede meters højde i Brande.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at vi stadig udvikler os som kommune. Dette højhus bliver en gevinst for kommunen. Det kan medføre flere arbejdspladser og flere turister. Det kan give flere indbyggere og flere skattekroner, som vi så kan bruge på velfærd.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan altid blive bedre til at genbruge og sortere.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et rigtig godt leje. Det er vigtigt, at pengene til idrætsområdet bliver brugt til aktiviteter og f.eks. tilskud til kurser.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke afsættes mange midler for at få kulturbudgettet lidt op. Det er meget lavt.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer helt an på, hvor du færdes - og hvordan de forskellige lokalsamfund tager imod.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi gør det allerede godt. Forebyggelse før helbredelse.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en underlig situation, når et par af vore skoler har en meget lav klassekvotient, og andre har en meget høj. Jeg tænker, at det bedste er ca. 20-24 i en klasse.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er helt med på at hæve skatten 0,5 % igen. Vi skal have penge ind til velfærden. Til skolerne, til daginstitutionerne, til ældreområdet, til handicap og psykriatri.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har allerede puljer til landsbyerne.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bør være en dimension af den nye skolestruktur og integrationspolitikken.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Cykelstier er vigtige for HELE kommunen. Sikker transport - sundhed.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at vi kan sælge attraktive grunde til nye borgere

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har mange gode kultur tilbud i kommunen. Lidt ekstra kunne vi give til specielle arrangementer. Men vi skal ikke konkurrere med Herning, Horsens og Holstebro. Der kan man nemt køre til-

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bruger pt. fint med midler her.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er godt på vej. Der er også frivillige, der arbejder med netop dette. Der er afsat ressourcer til modtageklasser og Dansk som andetsprog. Men integration er altid svært. Vi skal fortsat være meget opmærksomme herpå.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men de bredeste skuldre skal bære mest.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

som jeg oplyst, er det ok. Bla. fordi vi også har puljer til sprogpædagogerne. Men børnene er vores vigtigste råmateriale. Her skal vi ikke spare på ressourcerne.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det gør vi nok af - og vi gør det godt.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tværtimod. Her kan vi via små promiller få flere penge ind til velfærden.

Politiske hverv

udvalgt/valgt til Danmarks Bibliotekers rep. og sidder i FU

2007 - nu

Byrådsmedlem Ikast-Brande Kommune, Socialdemokratiet
Næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget Ikast-Brande Kommune, Socialdemokratiet
Medlem af Økonomi- og planudvalget Ikast-Brande Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Formand Ikast-Brande idrætsudvalg
Medlem Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskab

Uddannelse

Lærer Herning Seminarium

Erhvervserfaring

Folkeskolelærer Bording Skole
A

Politiske hverv

udvalgt/valgt til Danmarks Bibliotekers rep. og sidder i FU

2007 - nu

Byrådsmedlem Ikast-Brande Kommune, Socialdemokratiet
Næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget Ikast-Brande Kommune, Socialdemokratiet
Medlem af Økonomi- og planudvalget Ikast-Brande Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Formand Ikast-Brande idrætsudvalg
Medlem Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskab

Uddannelse

Lærer Herning Seminarium

Erhvervserfaring

Folkeskolelærer Bording Skole

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste om Folketingsvalget 2019

Seneste om Folketingsvalget 2019