Kommunalvalg 2017

Detaljeret kandidatprofil fra din kommune

KV17
B

Hanne Roed

Radikale Venstre

Valgt ind i Region Midtjylland

Besøg kandidaten:

Valgresultat RV17

Valgt ind

Personlige stemmer 3767 Radikale Venstre 0

Valgresultat RV13

Personlige stemmer 3757 Radikale Venstre 35505
 • Børn
 • Erhverv
 • Kultur
 • Sundhed
 • Miljø
 • Uddannelse
 • Udvikling
 • Ældre

Mærkesager

Som Radikale Venstres spidskandidat går jeg til valg på at sikre uddannelse i hele Regionen, på lighed i sundhed og på kultur for alle.

Vi ønsker at understøtte mulighederne for at bo, arbejde og uddanne sig i hele Regionen, ikke kun de store byer. Sundhed er ulige fordelt på mange parametre - dels er der social slagside, dels er f.eks. Psykiatrien voldsomt underprioriteret. Endelig så vil vi sikre at Kulturhovedstad2017 sætter sig blivende spor - kultur er oplevelser og det skal alle have adgang til.

01:49

Spørgsmål og svar

1 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal tænkes i persontransport, ikke i buslinjer. Erstattes linje-bussen af f.eks. tele-bus er det måske endda bedre og mere fleksibelt.

2 Det akutte beredskab er i top - uanset hvor man bor i regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Præ-hospitalet fungerer. Men der er udfordringer f.eks. på Akutmodtagelsen i Randers.

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Midtjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er lukkede kredsløb - sundhedsområdet kan ikke tage penge fra f.eks. regional udvikling

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udsagnet er for generelt. Hvor og hvordan? Tandområdet er i top med brugerbetaling. Er det godt for tandsundheden?

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Afventer sundhedsstyrelsens analyse på brugerbetalingsområdet.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Læger er ikke dårligt lønnede. Der skal helt sikkert også sættes ind med andre tiltag. Det er kulturelt og strukturelt betinget at der mangler læger nogle steder. Også i de store byer.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der vil helt sikkert kunne laves gode udviklingsarbejdet - men nuværende brug har ikke øget kvaliteten. Tværtom må det offentlige rydde op, når de private laver fejl.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal samlede de højtspecialiserede behandlinger for at øge kvaliteten. Men have gang i det nye nære sundhedsvæsen til de knap så komplicerede patientforløb.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan man godt, men man skal sikre at der ikke sker privat monopoldannelse i stedet.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nuværende niveau ser nogenlunde ud til at dække behovet.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Og staten skal hjælpe med at oprense Høfte 42.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis Folketinget vil være så venligt at lade penge følge ord og investere i landdistrikterne.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uddannelsescampus er en god ide. Også for ungdomsuddannelser.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ville flytte lokale diskussioner ind i Folketinget, hvis ikke vi havde regionerne. Kommunerne skal koncentrere sig om de opgaver de allerede har.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udenfor enhver tvivl. Og samtidig få lagt udviklingsplaner sammen med kommunerne.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nu er det jo ved at blive fjernet. Regeringen og DF tilpassede sig den virkelighed at Regionerne de-facto havde afskaffet kravet i ledelsen af sygehusene.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mennesker med forhøjet risiko, men uden symptomer kunne være en målgruppe. Men ikke alle. Det er sygeliggørelse.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Om de nedsætter ventetiden er ikke lige til at sige. Og der er jo behandlings- og udredningsgaranti i det offentlige.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal understøtte gode initiativer både på land og i by.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvor og af hvad? Grusgrave er der pt. nok af.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Igen: Tænk i persontransport ikke i buslinjer. De få skal også have transport. Men måske ikke i linjebus.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uddannelserne skal styres af deres rektorer og uddannelsesledere. Vis nu tillid til fagfolkene.

Redaktionens biografi

Hanne Roed (R) er regionsrådsmedlem i Region Midtjylland. Hun er næstformand for det midlertidige udvalg vedrørende kræft, medlem af Forretningsudvalget og medlem af det rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde. Hanne Roed er desuden hovedbestyrelsesmedlem for Radikale Venstre. Ved det kommende valg er hun spidskandidat for Radikale Venstre til regionsrådet i Region Midtjylland.

Hanne Roed er uddannet socialrådgiver fra VIA University College og cand.scient.pol fra Aarhus Universitet. Hun arbejder til daglig som konsulent i softwarevirksomheden Systematic A/S. Hun er har tidligere bl.a. arbejdet som socialrådgiver i Aarhus Kommune og som mentor ved kompetencecenter Skanderborg. Privat Hanne Roed bosat i Aarhus. Hun er mor til fire børn.


Erhvervserfaring
 • Konsulent i socialfaglig praksis, Systematic A/S
  2016

Tillidsposter
 • Hovedstyrelsesmedlem, Radikale Venstre

Politiske hverv
 • Regionsrådsmedlem
  Radikale Venstre, Region Midtjylland

  2013
 • Næstformand, Det midlertidige udvalg vedrørende kræft
  Radikale Venstre, Region Midtjylland

  2013
 • Medlem, Forretningsudvalget
  Radikale Venstre, Region Midtjylland

  2013
 • Medlem, Det rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde
  Radikale Venstre, Region Midtjylland

  2013

Uddannelse
 • Cand.scient.pol, Public policy analysis, Aarhus Universitet
 • Bachelor, Socialrådgiver, VIA University College
  2006 - 2010

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Region Midtjylland