Kommunalvalg 2017

Detaljeret kandidatprofil fra din kommune

KV17
A

Flemming Knudsen

Socialdemokratiet

Valgt ind i Region Midtjylland

Besøg kandidaten:

Valgresultat RV17

Valgt ind

Personlige stemmer 5150 Socialdemokratiet 241361

Valgresultat RV13

Personlige stemmer 10144 Socialdemokratiet 240837
 • Børn
 • Erhverv
 • Kultur
 • Sundhed
 • Miljø
 • Uddannelse
 • Udvikling
 • Ældre

Mærkesager

Jeg går ind for lighed i sundhed, så psykiatrien ligestilles med somatiske sygdomme.
Jeg vil arbejde for "Kultur på recept"
Jeg er imod social dumping.
Flere lære- og praktikpladser.
Mesterlæren.
Infrastruktur

Spørgsmål og svar

1 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Det akutte beredskab er i top - uanset hvor man bor i regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Midtjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt eng i, at grænsen for besparelser på sundhedsområdet er nået - men IKKE enig i, at yderligere besparelser må findes på andre områder! (hvor?).

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

STATEN skal skyde flere penge ind! Psykiatrien skal på finansloven!

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Redaktionens biografi

Flemming Knudsen (S) har været regionsrådsmedlem i Region Midtjylland siden valget i 2009. I regionsrådet har medlemsposter i Forretningsudvalget samt i Det Midlertige Udvalg vedrørende bæredygtig omstilling. Udover at være aktiv regionsrådspolitiker, så bærer han på en mangeårig politisk karriere. Tilbage i 1959 meldte han sig ind i DSU, hvilket senere blev til en plads i Aarhus byråd, der i 1997 udviklede sig til en borgmesterpost i samme kommune. Derudover er han også tidligere rådmand og viceborgmester.

Oprindeligt er han uddannet folkeskolelærer fra Marselisborg Seminarium og har i en årrække arbejdet som folkeskolelærer. Privat er han gift med Lisbeth.


Erhvervserfaring
 • Lærer, Næshøjskolen i Harlev
  1973 - 1990

Tillidsposter
 • Repræsentantskab, TV2 Østjylland
 • Bestyrelsesmedlem, Moesgaard Museum

Politiske hverv
 • Medlem af Forretningsudvalget
  Socialdemokratiet, Region Midtjylland

 • Medlem af det midlertidige udvalg vedrørende bæredygtig omstilling
  Socialdemokratiet, Region Midtjylland

 • Regionsrådsmedlem
  Socialdemokratiet, Region Midtjylland

  2009

Uddannelse
 • Folkeskolelærer, Marselisborg Seminarium
  1969

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Region Midtjylland