PERSONPROFIL

Flemming Gundersen

Enhedslisten

Valgt ved kommunalvalget i Viborg
Kandidat til regionsrådsvalget i Midtjylland

Født 16. januar 1951 i Maribo Single 2 børn

Ø

Flemming Gundersen (EL) har siden 2013 været byrådsmedlem i Viborg Kommune, hvor han er valgt for Enhedslisten. Her er han i den igangværende periode medlem af Beskæftigelsesudvalget.
Flemming Gundersen var regionsrådskandidat i Region Midtjylland for Enhedslisten ved regionsrådsvalget 2017, men han blev ikke valgt ind.

Flemming Gundersen er i dag pensioneret, men han har et langt arbejdsliv bag sig. Han er uddannet kulturgeograf, og han har tidligere bl.a. arbejdet som lærer. Han er næstformand i Det Grønne Råd og Handicaprådet. Derudover har han mange erfaringer inden for blandt andet vurderingsråd, skolebestyrelse og diverse foreninger.
Privat er Flemming Gundersen bosat i Viborg.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 289 Enhedslisten in total 1272
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 351 Enhedslisten in total 1974

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

Omstilling til økologi

Grøn omstilling er et af de mest presserende problemer i Danmark og hele verden. Nu skal der handles, hvis ikke klimaproblemer, affalds-, forurenings- og resurseproblemer kommer helt ud af kontrol. Her har kommunerne en vigtig rolle at spille. Regeringen forringer miljøet: mangelfuld drikkevandsbeskyttelse, industrielle svinefarme ogflere motorveje.

Enhedslisten ønsker landbruget omlagt til økologisk produktion. Det er nødvendigt for at sikre sunde produkter, grundvand, og forøge biodiversiteten, som er i hastig tilbagegang, på grund af intensiv dyrkning af næsten 2/3 af Danmarks areal.

Her kan tiltag fra Enhedslisten 2017 benyttes: en Økologisk Jordbrugerfond til gældssanering og en Økologiplan

Kommunen må aktivt medvirke til landbrugets omstilling ved at efterspørge økologiske råvarer, ved at omlægge alle offentlige kantiner og institutioner. Ved at støtte omlægningstjek og rådgivning. Kommunen skal medvirke med mere skovrejsning og sikre vådområder og ådale.

Kandidaten på de sociale medier

01:35

Spørgsmål og svar

1 Viborg Kommune bør prioritere grøn omstilling langt højere, end den gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunen skal være mere tilbageholdende med udlicitering af for eksempel hjemmepleje, rengøring og buskørsel i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det er en rigtig prioritering, at Viborg Kommune satser på en udbygning af rute 26 til Aarhus frem for en ny hærvejsmotorvej.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 404 Enhedslisten in total 32182

Mærkesager

  • Miljø og natur
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Omstilling til økologi

Grøn omstilling er et af de mest presserende problemer i Danmark og hele verden. Nu skal der handles, hvis ikke klimaproblemer, affalds-, forurenings- og resurseproblemer kommer helt ud af kontrol. Her har kommunerne en vigtig rolle at spille. Regeringen forringer miljøet: mangelfuld drikkevandsbeskyttelse, industrielle svinefarme ogflere motorveje.

Enhedslisten ønsker landbruget omlagt til økologisk produktion. Det er nødvendigt for at sikre sunde produkter, grundvand, og forøge biodiversiteten, som er i hastig tilbagegang, på grund af intensiv dyrkning af næsten 2/3 af Danmarks areal.

Her kan tiltag fra Enhedslisten 2017 benyttes: en Økologisk Jordbrugerfond til gældssanering og en Økologiplan

Kommunen må aktivt medvirke til landbrugets omstilling ved at efterspørge økologiske råvarer, ved at omlægge alle offentlige kantiner og institutioner. Ved at støtte omlægningstjek og rådgivning. Kommunen skal medvirke med mere skovrejsning og sikre vådområder og ådale.

Kandidaten på de sociale medier

01:35

Spørgsmål og svar

1 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Det akutte beredskab er i top - uanset hvor man bor i regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Midtjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2013 - nu

Byrådsmedlem Viborg Kommune, Enhedslisten

2018 - nu

Medlem, Beskæftigelsesudvalget Viborg Kommune, Enhedslisten

2013 - 2017

Medlem, Klima-og Miljøudvalget Viborg Kommune, Enhedslisten

Uddannelse

Kulturgeograf + lærer Kbh. Universitet og Skive sem.

Erhvervserfaring

Pensionist
Lærer
Ø

Politiske hverv

2013 - nu

Byrådsmedlem Viborg Kommune, Enhedslisten

2018 - nu

Medlem, Beskæftigelsesudvalget Viborg Kommune, Enhedslisten

2013 - 2017

Medlem, Klima-og Miljøudvalget Viborg Kommune, Enhedslisten

Uddannelse

Kulturgeograf + lærer Kbh. Universitet og Skive sem.

Erhvervserfaring

Pensionist
Lærer

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater - Vestjyllands Storkreds

Kandidater - Nordjyllands Storkreds

Seneste om Folketingsvalget 2019

Seneste om Folketingsvalget 2019