Kommunalvalg 2017

Detaljeret kandidatprofil fra din kommune

KV17
A

Conny Jensen

Socialdemokratiet

Valgt ind i Region Midtjylland

Besøg kandidaten:

Valgresultat RV17

Valgt ind

Personlige stemmer 3186 Socialdemokratiet 241361

Valgresultat RV13

Personlige stemmer 3126 Socialdemokratiet 240837
 • Børn
 • Erhverv
 • Kultur
 • Sundhed
 • Miljø
 • Uddannelse
 • Udvikling
 • Ældre

Mærkesager

Jeg vil et sundhedsvæsen med nærhed for de borgere der får behov for hjælp
Tryghed for at hjælpen når frem, uanset hvor man bor og hvad behovet er
En region der hænger sammen på alle områder

Spørgsmål og svar

1 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal nytænkes på den kollektive trafik

2 Det akutte beredskab er i top - uanset hvor man bor i regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Region Midtjylland har investeret rigtig meget i forhold til de andre regioner i det præhospitale område

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Midtjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er Regionsrådsmedlem pg regionsrådskandidat for socialdemokratiet i Region Midtjylland

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg går ikke ind for brugerbetaling

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg går ikke ind for øget brugerbetaling

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

vi må sammen med praksisområdet finde modeller der gør det attraktivt at bemande praksis i yderområderne

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man kan godt lave aftaler med privathospitaler på bestemte opgaver, men det øger ikke kvaliteten på sygehusene

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Her kan samles flere specialer, og der kan man rekruttere flere specialister blandt personalet

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at vores serviceassistenter er en del af det samlede personale på sygehusene og bedst placeret indenfor det offentlige

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har opprioriteret området i Region Midtjylland, det er vigtigt for tryghed

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så gerne området tilført flere økonomiske midler fra staten

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal finder nogle intelligente løsninger sammen med kommunerne men får nok ikke flere penge til området

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt med ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder dels også for at fastholde flere unge end i dag

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke at vi skal have statsdrevne eller kommunaldrevne hospitaler

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De skal afskaffes, det er kvalitet fremfor kvantitet der bør fungere

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Keg ser gerne screeningsprogrammer på flere områder

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vækst i de store byer har en virkning i hele regionen, men der skal også satses andre steder

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal som før beskrevet findes intelligente løsninger sammen med kommunerne

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener regionerne har et større overblik over hvilke uddannelser der er behov for

Redaktionens biografi

Conny Jensen (S) har siden regionernes opståen været regionsrådsmedlem i Region Midtjylland. I indeværende periode har hun en medlemspost i Forretningsudvalget. Hun har tidligere politisk erfaring fra en 12-årig stilling som byrådsmedlem i Herning Byråd. Derudover har hun også i en periode ageret viceborgmester i samme kommune.

Udover sit politiske virke har hun tidligere beskæftiget sig som afdelingsleder for Kvindeligt Arbejderforbund og som næstformand i 3F Midtjylland. Oprindeligt er hun uddannet kontorassistent. Privat er hun gift og har en søn.


Erhvervserfaring
 • Regionsrådsmedlem,

Tillidsposter
 • Bestyrelsesmedlem, Museet for Religiøs Kunst

Politiske hverv
 • Medlem af Forretningsudvalget
  Socialdemokratiet, Region Midtjylland

 • Regionsrådsmedlem
  Socialdemokratiet, Region Midtjylland


Uddannelse
 • Kontorassistent, Slagteriet i Herning

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Region Midtjylland