Kommunalvalg 2017

Detaljeret kandidatprofil fra din kommune

KV17
A

Claus Kjeldsen

Socialdemokratiet

Valgt ind i Region Midtjylland

Besøg kandidaten:

Valgresultat RV17

Valgt ind

Personlige stemmer 3781 Socialdemokratiet 241361

Valgresultat RV13

Personlige stemmer 2754 Socialdemokratiet 240837
 • Børn
 • Erhverv
 • Kultur
 • Sundhed
 • Miljø
 • Uddannelse
 • Udvikling
 • Ældre

Mærkesager

Alle borgere i Region Midtjylland skal fortsat have egen læge.
Vi skal fastholde et velfungerende akutberedskab uanset hvor man bor.
Psykiatrien skal løftes i samarbejde med kommunerne.
Der skal også fremover være et tilbud om ungdomsuddannelser i hele regionen.

Spørgsmål og svar

1 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Det akutte beredskab er i top - uanset hvor man bor i regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Midtjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Redaktionens biografi

Claus Kjeldsen (S) er regionsrådsmedlem i Region Midtjylland. I indeværende periode sidder han i Det rådgivende udvalg vedrørende regional udvikling samt i Det midlertidige udvalg vedrørende patientsikkerhed. Han satsede tidligere på året på at opnå kandidatur til spidskandidatstillingen til regionsrådsvalget, men han måtte se sig slået af partifællen Anders Kühnau (S).

Udover sit politiske engagement er han til daglig ansat som software ingeniør i virksomheden SKOV A/S, der skaber klima- og farm management løsninger. Uddannelsesmæssigt kan han skrive elektromekaniker og -tekniker på CV'et. Privat er han gift og far til to.


Erhvervserfaring
 • Softwareudvikler, SKOV A/S

Tillidsposter
 • Bestyrelsesmedlem, Videnskabsetisk komité II

Politiske hverv
 • Medlem af Det rådgivende udvalg vedrørende regional udvikling
  Socialdemokratiet, Region Midtjylland

 • Medlem af Det midlertidige udvalg vedrørende patientsikkerhed
  Socialdemokratiet, Region Midtjylland

 • Regionsrådsmedlem
  Socialdemokratiet, Region Midtjylland

  2013

Uddannelse
 • Elektroniktekniker, EUC Sønderborg

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Region Midtjylland