PERSONPROFIL

Brian Bruhn

Alternativet

Folketingskandidat i Vestjyllands Storkreds

Bor i Herning Kommune

Å

Mærkesager

  • Børn og ungeområdet
  • Retspolitik
  • Bureaukrati
  • Miljø og klima

Med kandidatens egne ord

Politik, som vi kender det i dag, ser desværre ikke ud til at være en del af løsningen på tidens store udfordringer. Hverken når det gælder klimakrisen, koncentrationen rigdom på alt for få hænder eller indførelsen af ny teknologi. Og hvis vi ser på empatikrisen, så er det nuværende politiske system snarere grunden til den end svaret og vejen ud.
Jeg tror på, at politik kunne være en del af løsningen – og jeg brænder for at gøre mit til det.
For vi skal have en bedre kommunikation. Internt i Folketinget og mellem politikere og befolkningen.

Min baggrund er, at jeg er uddannet journalist og har arbejdet som leder både på et spillested/koncerthus og en onlineredaktion. I dag er jeg eventmager på biblioteket i Herning, så jeg har erfaringer med fra både private og offentlige arbejdspladser.

Jeg forudser, at en dag kommer mine børnebørn til mig og spørger ”bedstefar, hvad havde I gang i med forureningen den gang? ”. Og jeg vil gerne være med til at vi har noget fornuftigt at svare dem!

01:54

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nogle steder, som i sundhedssektoren og psykiatrien skal der ansættes flere. Andre steder, skal der skæres ned. Det må aldrig være et mål at ansætte flere eller færre - men målet må være, at give borgerne de bedste tilbud.

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal indføre dagpenge/kontanthjælp uden modkrav som første skridt imod en egentlig borgerløn.

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der gøres heldigvis meget - og problemet er stadig til at overse. Men vi skal holde fast og være vågne for at holde fast i "den danske model".

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er sundt at have private alternativer. men det er gået for vidt, når offentligt ansatte læger står på private klinikker og laver det samme arbejde for højere løn i sin "fritid". Så er det bare dumt.

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er brugerbetaling på rigtig meget i sundhedsvæsenet i dag. Det bør vi turde tænke om. Hvorfor skal jeg selv betale for briller og tænder, men ikke for ører og næse? Men det skal gøres, så det bliver mindre socialt skævt, end det er i dag.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kræver politisk mod, at prioritere - men det er nødvendigt at gøre. Selvfølgelig altid på baggrund af videnskab.

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvor er det ærgerligt, at nogle taler om "udlændinge" og på den måde skærer alle over en kam. Men på mange områder, skal vi være væsentligt bedre værter end vi er i dag. Andre steder bør vi stille flere krav. For eksempel kunne jeg godt tænke mig en regel om at nytilkomne skulle modtage 500 timers danskundervisning det første år, så de kunne begå sig på et arbejde. Det er ikke et "stramt" krav, men et krav, der viser, at vi bekymrer os om de folk, der kommer her til og tager dem alvorligt.

8 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Naturligvis skal man kunne flytte sammen med den man elsker

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er netop strammet op igen igen. Det er væsentligt, at vi kan udvise kriminelle, men reglerne ser ud til at være stramme nok. Og de skal i hvert fald som minimum have mulighed for at blive prøvet, før de skal strammes. Ellers er det ren symbolpolitik.

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En uretfærdig regel, som rammer de svageste.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en myte - tvært imod føler alt for mange sig jagtet rundt i en grad, så det holder dem syge.

12 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er undersøgt igen og igen - og det er entydigt sådan, at jo større ulighed der er i et samfund, des mere utilfredse er både de rige og de fattige (OECD, Gallup, World Happiness Forum m. fl). For alle bliver utrygge i et ulige samfund. Danmarks store lighed ser ud til at være én af de væsentligste grunde til at vi dukker op som et af de mest tilfredse/lykkelige folk i undersøgelse efter undersøgelse.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er så mange knapper at skrue på, så folkeskolen kan blive bedre for elever og lærere. Længden af skoletiden er bestemt ikke én af dem. Lad os i stedet fjerne bøwl, nationale test og barrierer. Forskningen har mange gode bud - politikere har desværre fokus på noget andet.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg så gerne, at vi erstattede karakterer helt med udtalelser og andet, som elever rent faktisk bliver klogere af. Og test skal bruges fornuftigt og i forhold til den enkelte klasse. Så nationalt tvungne test skal afskaffes

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det som i første omgang egentlig var en god tanke er desværre blevet en spareøvelse. Vi skal være langt bedre til at give det rigtige tilbud til barnet - ikke ud fra kommunekassens behov.

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kommer flere ældre, så alt andet end tilføjelse af midler vil være nedskæringer

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at vi får ændret arbejdsmarkedet, så der bliver langt bedre mulighed for at "trappe ned" og arbejde mere fleksibelt. Dels bliver vi voldsomt meget ældre i fremtiden og er meget friskere - og dels er det ikke sundt, at standse med at arbejde fra den ene dag til den anden. Det gør for mange syge, og vil gøre det endnu mere, når de pensionerede bliver endnu friskere end de er i dag.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nu er det på tide, at den kommende regering finder mod til at få ændret den udligningsordning, som stort set alle er enige om er uretfærdig.

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en politisk opgave, at gøre det grønne og sunde valg let for den enkelte.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De rigeste skal betale deres. Ulighed gør både rig og fattig mindre tilfredse

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en sang, vi har hørt mange gange - men den danske model har sikret, at vi kan have høje lønninger, et fleksibelt arbejdsmarked og stor tryghed samtidig.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skatten skal lægges om, og det vil gøre at nogle virksomheder slipper billigere - mens andre skal betale mere. det er klart. Men der skal være incitament til at investere grønt og socialt - og være en god arbejdsplads for sine medarbejdere.

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør investeres mere mange steder i det offentlige. Ikke kun på grund af økonomien, men fordi det er vigtigt

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Noget skal der gøres for at dæmpe de unges uhæmmede druk. Det er en rekord, vi ikke kan være tilfredse med at have.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sådan en ændring vil fungere som en "ekstra skat" og være bureaukratisk. Men lad os støtte udsatte børnefamilier på mange andre måder, som Alternativet også lægger op til: https://alternativet.dk/der-er-et-alternativ/baggrunden-vores-beslutning/ministeriet-social-retfaerdighed

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke generelt til børnefamilier. De fleste af os klarer os fint. Men de svageste familier skal have støtte - også økonomisk.

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Spørgsmålet er alt for forsimplet.

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ulandsbistanden skal højere op. Vi kan ikke være andet bekendt som et rigt land

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kræver helhjertet samarbejde at løse mange af verdens udfordringer. Så væk med både forsvars- og retsforbeholdet. EU var og er et fredsskabende projekt, så det er bagstræberisk at have forbehold.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn er børn.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Voldskriminaliteten ser ud til at falde konstant, så der er ingen grund til at straffe hårdere. Det vil være ren symbolpolitik, som ingen reel betydning vil have ud over at være meget dyr.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som mangeårig domsmand ved retten og retsjournalist ved jeg, at langt det meste kriminalitet begås i affekt, hvor gerningsmanden ikke tænker over konsekvenserne af sine handlinger. Det er vigtigt at sørge for, at disse kriminelle ikke begår mere kriminalitet.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Og det kan finansieres blandt andet af en gradvis stigende afgift på benzin og diesel.

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vigtige er at det er en POLITISK opgave. Vi skal ikke give den enkelte dårlig samvittighed, men tage ansvaret for at gøre de grønne valg lette.

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forureneren bør altid betale for forurening. Dels er det mest fair, men måske mere vigtigt vil det motivere til at finde mere grønne løsninger, som er noget af dét vi skal leve af i fremtiden.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et voldsomt spild af penge, som kun er symbolpolitik - og symbol på alt det, som danmark i mine øjne ikke skal være. Lad os i stedet bruge pengene på de ting, Politiet vurderer er kloge - i stedet for at politikere blander sig i politiets prioriteringer IMOD alle anbefalinger.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kunne være mange grunde til at hjælpe i nærområder. Men asylsøgere skal vi kunne behandle her - og med mere vilje og effektive systemer vil det også kunne gøres væsentligt hurtigere end i dag - og så ville den slags lejre være overflødige og for dyre.

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har på nogle området givet FORKERT magt til EU. Men generelt er det nødvendigt at have et stærkt samarbejde i en verden, hvor så meget foregår på tværs af grænser.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har selv været ansat både i det private og det offentlige og kan bekræfte, at vi i det offentlige desværre bruger alt alt for meget tid på regler, bureaukrati, kassetænkning, puljetyrrani og "abekasteri" og har alt for lidt fokus på borgerne. Ligesom Ledelsekommissionen slog fast i deres rapport, som desværre har ført til alt for lidt indtil videre.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det viser sig alt for ofte, at ydelserne bliver dyrere/dårligere når de privatiseres. Ikke mindst hvis man regner det offentlige bureaukrati og kontrolapparat, som følger i halen af privatisering med.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har været ansat både det private og det offentlige (som én af desværre alt for få). Der er alt for mange steder i det offentlige, hvor vi bruger tid og kræfter på energidrænende bureaukrati og unødvendig kontrol i stedet for at have fokus på brugerne/borgerne

43 Der skal være strengere miljøkrav til landbrug, der ligger i sårbare naturområder som for eksempel nær åer og fjorde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har stadig noget af verdens reneste drikkevand. Det skal vi værne om. Og så skal der i øvrigt være stramme miljøkrav alle steder

44 Hastighedsgrænsen bør generelt hæves til 90 km/t på landeveje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udviklingen af nye biler og køretøjer (blandt andet selvkørende) bør gøre, at vi snart begynder at tænke trafik anderledes og fremsynet frem for at indrette os efter fortiden. Så indenfor kort tid, vil det blive relevant at sætte hastighedsgrænserne op.

45 Nye havvindmølleparker skal stå så langt fra kysten, at møllerne ikke kan ses fra land, også selvom strømmen bliver dyrere af det

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vigtigste hensyn må være at få bygget mange flere havmøller. Ikke hensynet til udsigten

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Alternativet

2009 - 2012

Folketingskandidat Radikale Venstre

1995 - 1996

Formand Venstres Ungdom Herning

Tillidsposter

2012 - 2018

Næsteformand i skolebestyrelse Børneskolen Bifrost

Uddannelse

2014 - 2016

Master Positiv Psykologi, Aarhus Universitet

2011 - 2011

Mediator Konfliktløsning, Crossing Cultures

2002 - 2006

Merkonom Ledelse, Herning

1996 - 2000

Journalist Journalistik, Danmarks Journalisthøjskole

Erhvervserfaring

2016 - nu

Underviser i Positiv Psykologi FOF Herning

2015 - nu

Eventmager Herning Bibliotekerne

2012 - 2015

Onlineredaktør Herning Folkeblad

2011 - 2011

Selvstændig/freelance Journalistik og foredrag

2007 - 2010

Spillestedsleder Fermaten

2004 - 2011

Domsmand Retten i Herning

2003 - 2007

Nyhedscoach/radiovært De Bergske Radioer

2000 - 2003

Journalist / nyhedsvært P4 DR Midt & Vest
Å

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Alternativet

2009 - 2012

Folketingskandidat Radikale Venstre

1995 - 1996

Formand Venstres Ungdom Herning

Tillidsposter

2012 - 2018

Næsteformand i skolebestyrelse Børneskolen Bifrost

Uddannelse

2014 - 2016

Master Positiv Psykologi, Aarhus Universitet

2011 - 2011

Mediator Konfliktløsning, Crossing Cultures

2002 - 2006

Merkonom Ledelse, Herning

1996 - 2000

Journalist Journalistik, Danmarks Journalisthøjskole

Erhvervserfaring

2016 - nu

Underviser i Positiv Psykologi FOF Herning

2015 - nu

Eventmager Herning Bibliotekerne

2012 - 2015

Onlineredaktør Herning Folkeblad

2011 - 2011

Selvstændig/freelance Journalistik og foredrag

2007 - 2010

Spillestedsleder Fermaten

2004 - 2011

Domsmand Retten i Herning

2003 - 2007

Nyhedscoach/radiovært De Bergske Radioer

2000 - 2003

Journalist / nyhedsvært P4 DR Midt & Vest

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste om Folketingsvalget 2019

Seneste om Folketingsvalget 2019