Kommunalvalg 2017

Detaljeret kandidatprofil fra din kommune

KV17
B

Børge Knudsen

Radikale Venstre

Spidskandidat i Viborg
Kandidat i Region Midtjylland

Besøg kandidaten:

Valgresultat KV17

Personlige stemmer 133 Radikale Venstre 1380

Valgresultat RV17

Personlige stemmer 715 Radikale Venstre 0

Valgresultat KV13

Personlige stemmer 12 Radikale Venstre 1366

Valgresultat RV13

Personlige stemmer 124 Radikale Venstre 35505
 • Børn
 • Erhverv
 • Kultur
 • Sundhed
 • Miljø
 • Uddannelse
 • Udvikling
 • Ældre

Mærkesager

Mine særlige interesseområder er lokalpolitik, hvor det gælder børn, unge og uddannelse. Men også ældreomsorg, energi- miljø og erhvervspolitk er lokale emner der optager mig en del.

Det optager mig også en del at byrådet får flere og større ambitioner, og sætter retningen efter disse. Jeg synes byrådet for ofte diskuterer opgavevaretagelsen og udfordrer lovgivningen, i stedet for at sætte sig ambitioner på kommunens vegne og styre efter disse.

Jeg tror også på at vælgerne er trætte af personfnidder, taktiske manøvrer og politiske drillerier, fremfor at drive kommunen i den rigtige retning som landets bedste familiekommune med høje ambitioner for kommunens institutioner.

Der er god sammenhæng i dette over til en erhvervsvenlig kommune, med hurtig og effektiv sagsbehandling med én indgang for erhvervslivet og der er også en rød tråd direkte til at være en grøn kommune, der har høje ambitioner til miljø- og klima området.

Sundhedsområdet er også et område der optager mig voldsomt. 2 % produktivitetskravet skal fjernes - det giver ingen mening fortsat at tale om produktivitetsforbedringer, når ikke vi har forbedringer og kvalitetskrav, hvilket ville være markant bedre at styre efter.

Vi står overfor et nyt sundhedsvæsen med færdiggørelsen af kvalitetsfondsbyggerierne særligt på Aarhus Universitets Hospital og Hospitalsenheden Vest i Gødstrup.

Det bliver et markant anderledes væsen borgerne kommer til at møde og de kommende års fortsatte digitalisering med beslutningsstøtteværktøjer til klinikken vil med kvantespring forbedre vores kvalitet i sundhedsvæsenet. Men det giver anledning til at sikre den svage patient, og det giver anledning til at vi skal have en grundlæggende drøftelse af hvordan vi skal organiserer praksis, kommune og region i forholdet til hinanden.

Det sammenhængende sundhedsvæsen vil for mig i den kommende valgkamp være en mærkesag, når jeg som kandidat i såvel kommunen som i regionen vil kæmpe for et kanonvalg for de Radikale.

01:52

Spørgsmål og svar

1 Viborg Kommune bør prioritere grøn omstilling langt højere, end den gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja - selvfølgelig skal vi det ! Det er stærkt utilfredsstillende at Viborg kommune skraber bunden, når det gælder den grønne omstilling. Vi skal udbygge vores vedvarende energi gerne indenfor solceller, som set i Silkeborg. Og kommunale køretøjer skal være el-drevet , vi skal fortsat udbygge cykelstierne og sikrer disse vedligeholdes. Viborg kommunes institutioner må gå forrest i denne udvikling, kun Viborg Rådhus er et fyrtårn i den grønne omstilling, vi skal have de mange institutioner med.

2 Kommunen skal være mere tilbageholdende med udlicitering af for eksempel hjemmepleje, rengøring og buskørsel i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alt for mange dårlige eksempler på udlicitering betyder vi nu skal lave et stop for udlicitering af serviceopgaver. De erfaringer der er gjort er dårlig kvalitet, ingen sparede penge, dårlige arbejdsvilkår for de ansatte, og konkurser for virksomhederne. Når det er nødvendigt fx pga manglende kompetencer, kan det være klogt og nødvendigt at udliciterer en opgave i en afgrænset periode.

3 Det er en rigtig prioritering, at Viborg Kommune satser på en udbygning af rute 26 til Aarhus frem for en ny hærvejsmotorvej.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En ny hærvejsmotorvej er ønskelig, men måske mindre kan gøre det - mere vigtigt er det at vi nu prioriterer og der er min prioritering at vi nu får udbygget rute 26 til Aarhus og det kan ikke gå hurtigt nok

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Investeringer i den fysiske infrastruktur skal gå hånd i hånd med såvel den kollektive som den private trafik. Jeg mener i det hele taget vi skal passe på med at opstille disse som om de er i modstrid med hinanden. De fleste af os har behov for såvel en ordentligt kollektiv trafik, andre gange kører vi bil og andre gange på cykel. Trafikplanlægning er en vigtig del af den offentlige opgave og den skal vi sammen sikrer virker for alle trafikanter

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja minimum i 4 fraktioner - på sigt gerne i 6. Vi skal være en grøn bæredygtig kommune det betyder vi skal være meget bedre til at genbruge.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når der er råderum skal vi sætte skatten ned - men lige nu skal vi prioritere at børn, unge og ældre får den service som man kan forvente - vi skal investerer i fremtiden og ikke nedsætte skatten marginalt, som kun de allerfærreste vil kunne mærke

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja - kultur i alle afskygninger fra rock og klassiske koncerter, interessante museer over til idrætslivet er alt sammen med til at gøre en kommune rigere og mere attraktiv ikke kun for tilflyttere men også for alle os der allerede bor her.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fordelingen er i dag præget af de lovgivningsmæssige tiltag den siddende regering har vedtaget om fx kontanthjælpsloft mm. Fattigdommen i Danmark er desværre stigende på trods af det går bedre end nogensinde før - det kan vi ikke være bekendt. Men det kræver først og fremmest en anden regering. Når vi i det kommunale opdager at socialt udsatte er på vej ned ad bakken skal vi sætte ind med en hurtig indsats, jo hurtigere vi sætter ind, des større chance er der for at komme på ret køl igen

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej vel gør de ej. Vi har få flygtninge i Viborg Kommune, og dem vi har gør det generelt rigtigt godt - de er en ressource. Jeg og de Radikale ønsker ikke at redde hele verden - det ved vi godt, og vi hjælper også helst i nærområderne, men når der kommer mennesker der flygter fra krig og ufred skal vi række hånden frem og hjælpe - det er skammeligt at vi i Danmark ikke kan tage 500 kvoteflygtninge - det svarer til 5 menneske pr. kommune - jeg synes det er pinligt...

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej - det tror jeg ikke på . Vi skal politisk sætte et højt serviceniveau - og det skal vores ansatte være nok til at kunne udføre - mindre kontrol, mere tillid vil hjælpe meget i den rigtige retning

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja for tiden der går fra en patient er udskrevet til han får tilbudt genoptræning er i gennemsnit 15 dage hvilket placerer os blandt de dårligste kommuner i regionen - det er ikke tilfredsstillende og det kan vi gøre bedre

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej klassekvotienten i kommunen er for så vidt ok - men vi skal sætte ekstra lærerressourcer ind, hvor det er nødvendigt.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Næ, der er masser af jobmuligheder

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej - vi har brug for indtægterne til at investere familier og børn. Når der er luft i økonomien kan det komme på tale - men så længe vi har et efterslæb på børn og unge området har vi hårdt brug for skatteindtægterne

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fordelingen i dag er udmærket - men vi skal lytte mere og vi skal have et udvalg der kun har med landdistrikter at gøre - vi skal sikre at udviklingen ikke kun sker i Viborg by, men i hele kommunen

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Viborg kommunes SSP samarbejde er faktisk ret velfungerende, og kommunens kriminalitet ligger pænt under landsgennemsnittet. Men der må ikke slækkes på det forebyggende arbejde - det er uhyre vigtigt i kampen mod ikke bare bandekriminalitet, men alle former for kriminalitet

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej - vi har brug for pengene til fortsat god service

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej jeg mener det fint kan gå hånd i hånd - vi har masser af natur i Viborg kommune - men vi skal ikke sætte udviklingen i stå - så udstykninger til erhverv og boligområder skal vi fortsætte med - det er positivt at mange ønsker at bosætte sig i Viborg

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja - det tiltrækker mennesker, det tiltrækker erhvervsliv - det er kun positivt at bruge ressourcer på at tiltrække større events til kommunen - det er en investering som kommer mange gange igen

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores såkladte udsatte boligområder klarer ganske glimrende - de ressourcer vi bruger i dag klarer vi os godt med - men det må ikke skæres ned på disse ressourcer.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Næ vi gør det ganske udmærket med de afsatte ressourcer. Flygtningene bliver faktisk ganske godt integreret i Viborg kommune

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej - sådan fungerer det ikke i Danmark - de har sparet og sparet - skulle de så straffes med egenbetaling - den går ikke, men de må selvfølgelig gerne købe ekstra

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja . Vi skal sidestille mennesker der rammes af psykisk sygdom med mennesker der rammes af fysiske skavanker. Når vi sætter en indsats ind tidligt på dette område vil vi på den lange bane spare penge

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja vi foreslår helt konkret at vi skal opnormeres til anbefalingerne fra BUPL. Pengene er fantastisk godt givet ud - des bedre vores børns muligheder er i deres første leveår, des bedre chance er der for et godt liv senere. Det viser alle undersøgelser

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja , men det er fx gode skoler og daginstitutioner, eller effektiv og hurtig sagsbehandling i teknik og miljøforvaltningen - det kræver ressourcer og dem skal vi have.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundskylden har et udmærket niveau - den skal ikke sættes ned og heller ikke stige

27 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, men vigtigt at de ikke nedlægges. Frekvensen og ikke mindst størrelsen på busserne skal tilpasses behovet. Vi skal sikrer at der er kollektive transportmuligheder mellem kommunerne i regionen, og så i øvrigt lade kommunerne varetage transporten indenfor kommunegrænsen.

28 Det akutte beredskab er i top - uanset hvor man bor i regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja - det må man sige - det fungerer rigtigt godt. Kritikken i vores vestlige del af regionen er forstummet fordi akutberedskabet har vist sig at virke

29 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Midtjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, grænsen er ved at være nået. Der kan fortsat effektiviserer hvilket der også er behov, da demografiske udvikling med flere ældre medborgere, presser vores sundhedsvæsen. Jeg vil også arbejde for at psykiske patienter får bedre muligheder end i dag, evt. ved at flytte økonomi fra somatikken til psykiatrien

30 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej - den største styrke i det danske sundhedsvæsen er at vi finansieret af det offentlige - det har gjort os til et verdens bedste sundhedsvæsner, hvilket jeg mener vi fortsat skal være. Der skal være lige adgang for alle til det danske sundhedsvæsen. Derfor så absolut uenig i udsagnet om mere brugerbetaling.

31 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej - hvilket problem skulle det løse? Vi har endnu ikke opnået fuld og lige adgang til sundhedsvæsenet fordi borgere med lav indkomst og uddannelse har vanskeligt ved at komme til lægen, der er en social slagside. En form for egenbetaling vil kun styrke det faktum i negativ retning. Så nej tak til brugerbetaling/gebyr til den praktiserende læge

32 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej ikke umiddelbart. Det virker fornuftigt som det er nu

33 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej det giver ingen forskel. Husk at personalet på et privathospital som oftest er ansat på et offentligt sygehus det meste af tiden, så kompetencerne er jo de samme. et øget samarbejde kunne på sigt mindske mulighederne for forskning og lignende - det er fint som det er nu hvor privathospitalerne hjælper i 2-3 % af tilfældende med småskavanker når der er flaskehalsproblemer - men det bliver ikke og skal heller ikke være en væsentlig del af det danske sundhedsvæsen.

34 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja for søren da. Det er rigtig godt. Vi skal samle eksperticerne og så må vi som borgere transportere os en smule længere for at få den allerbedste behandling . og med de afstande vi har i Danmark er det for mig at se ikke et problem. Vi får nogle fantastiske supersygehuse, når de begynder at stå færdige i 2018, 19 og 20 - det kan vi alle glæde os rigtig meget til.

35 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej - alle disse funktioner fungerer bedst under samme tag og ledelse som alle andre funktioner. Der er alt for meget på spil til at jeg tør overlade disse funktioner til private aktører - et dårligt fungerende vaskeri kan jo lukke et hospital

36 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, akutberedskabet har bestået sin prøve også i yderområderne, så jeg ser ingen grund til yderligere opprioritering

37 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja - helt sikkert, det er en alvorlig trussel mod vores grundvand. Derudover skal Cheminovas forurening ved høfde 42 opprioriteres og vi må have den siddende regering i spil for at få ryddet op. Regionen kan ikke løfte opgaven alene - men nu skal der ryddes op - vi kan ikke være andet bekendt.

38 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, men vi skal være dygtige til at drive den kollektive trafik mere effektivt, med energirigtige transportmidler. Små køretøjer hvor der er få passagerer, større hvor der er en højere efterspørgsel osv.

39 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja - enig - vi skal så vidt muligt sikre at unge kan udvikle sig andre steder end i de allerstørste byer. Det giver mening og det giver mulighed for at skaffe arbejdskraft lokalt

40 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja det er indlysende. Staten vil ikke kunne overtage hospitalsvæsenet og opnå samme resultater som der er blevet vist i regionerne siden 2007 - det viser en hvilken som helst styret statsllig opgave - skat, ligning etc. Regional udvikling - er som ordet siger regional og det fungerer fantastisk godt med god hjælp til erhvervslivet. I øvrigt kunne det være ønskeligt at der blev lavet et servicetjek på kommunalreformen.

41 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja - og finansieringen skal laves om. Det er svært gennemskueligt og det er ikke rimeligt overfor vores psykisk syge medborgere at finansieringen blandt andet går via Sats-pulje midler. I øvrigt skal vi som region lave vores egne behandlingpakker på området så vi bliver bedre på området. I øjeblikket halter psykiatrien efter somatikken og det kan vi ikke være bekendt.

42 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Spørgsmålet er sikkert forkert formuleret. Der menes sikkert produktiviteten , hvilket nu er fjernet og det er kun godt. Men til forskel fra blot at producerer mere, så skal sundhedsvæsenet fortsat udvikle sine metoder og tage ny teknologi i anvendelse for fortsat at blive mere effektive - men det er noget helt andet end blot at være mere produktive. Sundhedsvæsenet skal fortsat udvikles og blive endnu bedre til fremtidens udfordringer med flere patienter med flere diagnoser

43 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja - faktisk et spørgsmål jeg som politiker kan være i tvivl om . Flere screeningsprogrammer skal holdes op imod hvor mange "ekstra" patienter der findes ved disse, sat op imod den utryghed det også skaber blandt borgerne der skal screenes. Men hvis kommunikationen følger med disse programmer er jeg overvejende for at der bruges flere penge på screeningsprogrammer da det kan hjælpe patienter at få en tidlige diagnose og det kan også spare på omkostninger for os alle - derfor overvejende enig..

44 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej - egentlig ikke. Med garantier der for behandling synes jeg faktisk de er ganske overflødige. Men valget er der, og de som vil have småskavanker løst hurtigt er det en hjælp. Men normalt vil 30 dages behandlingsgaranti være ganske udmærket for de fleste - og vi har jo kræftpakker som gør forsikringer overflødige når der er noget på spil - og det samme gælder når vi i øvrigt bliver ramt af akut sygdom.

45 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvfølgelig har vores region nogle fyrtårn - særligt Aarhus naturligvis. Og der skal satses på Aarhus, men det skal gå hånd i hånd med udviklingen i den øvrige del af regionen - der er ikke tale om et enten eller men et både og

46 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Antallet af tilladelser i dag modsvarer udmærket efterspørgslen, så det kan jeg ikke se nogen grund til.

47 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, det er ikke løsningen at nedprioritere - kollektiv trafik skal også være tilgængeligt for tyndt befolkede områder. Løsningen er at tilpasse størrelsen på køretøjerne efter antallet af passagerer.

48 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja - det er vigtigt at antallet af pladser ikke kun dikteres fra centralt hold. Vi kunne med fordel regionalt detailstyre mere på ungdomsuddannelser, så vi også i fremtiden uddanner lokalt til lokale arbejdspladser. Jeg er imod at alle uddannelsespladser bliver placeret i Aarhus .

Redaktionens biografi

Børge Knudsen var i år 2017 kandidat for Radikale Venstre ved Kommunalvalget i Viborg kommune, og Kandidat til Regionsrådet i Region Midtjylland. Børge Knudsen blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Børge Knudsen har været opstillet for Radikale Venstre i kommunen siden valget i 2013, hvor han ligeledes var opstillet til regionsrådsvalget i Region Midtjylland.

Børge Knudsen er uddannet miljøtekniker fra Frederikshavn Tekniske Skole og master i offentlig administration fra Copenhagen Business School, og han har siden efteruddannet sig i bl.a. ledelse og strategi. Han arbejder til daglig som kontorchef for kunder og IT-support i Region Midtjylland. Han har tidligere haft en række salgs- og lederstillinger i det private erhvervsliv. Børge Knudsen er i øvrigt formand for fodboldklubben Houlkær IF Fodbold. Privat er han bosat i Viborg. Han er gift og far til tre voksne børn.


Erhvervserfaring
 • Kontorchef, Region Midtjylland
  2010 - 2017

Tillidsposter
 • Formand, Houlkær IF Fodbold

Uddannelse
 • Executive Management Program, strategy, innovation and leadership, INSEAD
  2014 - 2015
 • Master, Public Administration, Copenhagen Business School
  1996 - 1998
 • Erhvervsuddannelse, Miljøtekniker, Frederikshavns Tekniske Skole
  1986 - 1988

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Viborg

Kandidater i Region Midtjylland