Kommunalvalg 2017

Detaljeret kandidatprofil fra din kommune

KV17
A

Birthe Sørensen

Socialdemokratiet

Valgt ind i Ikast-Brande
Kandidat i Region Midtjylland

Besøg kandidaten:

Valgresultat KV17

Valgt ind

Personlige stemmer 628 Socialdemokratiet 5178

Valgresultat RV17

Personlige stemmer 1181 Socialdemokratiet 241361

Valgresultat KV13

Personlige stemmer 732 Socialdemokratiet 4167
 • Børn
 • Erhverv
 • Kultur
 • Sundhed
 • Miljø
 • Uddannelse
 • Udvikling
 • Ældre

Mærkesager

Jeg mener at jeg har stor erfaring indenfor det politiske arbejde, da jeg har været medlem af Byråd i 27 år og Amtsråd i 5 år,og ikke føler at jeg er færdig i politik Har arbejdet indenfor Sundhedsvæsnet i 45 år, dels på Hospital og indenfor ældreområdet, og har derfor stor kendskab til områderne, både vedr. personale forhold, og hvad der omhandler borgerne. I kraft af mit formandskab i Arbejdsmarkeds udvalget har jeg fået stor indsigt i området, og vil satse meget på, at alle uanset arbejdsevne (og som kan) skal være en del af arbejdsmarked. Et andet vigtigt område for mig er børneområdet, hvor jeg som på ældreområdet mener vi har for lav en personale normering , til de opgaver der er.

Spørgsmål og svar

1 Det er en fordel for Ikast-Brande Kommune, at der bor mange udlændinge i kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har bl.a. Brug for medarbejdere med special viden, og jeg mener også vi skal være en kommune der tager imod flygtninge, og behandle vores fremmede med respekt.

2 Det er afgørende for mig, at kommunen holder fast i sin placering som Danmarks mest erhvervsvenlige kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Ikast-Brande Kommune skal understøtte planerne om et Bestseller-højhus på flere hundrede meters højde i Brande.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi har midlerne, vil det være en god ide'

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fint med flere midler, hvis vi har midler til det.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis økonomien er der, ville jeg gerne sætte elevtallet ned til max 24 elever .

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forstår ikke spørgsmålet.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det handler for mig om at prioritere områder der trænger.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal gøre alt for at involvere forældrene, og støtte op, om iniativer i fællesskab.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal investere i trafiksikkerhed, både når det gælder cykelstier og andre trafikområdet.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi må ikke nedprioetere vores naturområder

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er godt med i Ikast-Brande, har ydet midler til en Social handlingsplan

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal ske i et samarbejde med vores virksomheder.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal fordele midlerne der hvor behovet er størst. Jeg så gerne at regeringen prioriterede social og sundheds området højt ved Kommune aftalerne.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det handler for mig om at markedsføre kommunen, og udbrede de gode tilbud vi har i kommunen, som ikke behøver at koste store summer.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej tværtimod kunne overveje at sætte grundskylden op som så kunne være med til at finiansere udgiften til, at omdanne alle private fælleseje til offentlige veje.

Redaktionens biografi

Birthe Sørensen var regionsrådskandidat i Region Midtjylland for Socialdemokratiet ved regionsrådsvalget 2017. Hun var også kandidat for Socialdemokratiet til Ikast-Brande byråd ved kommunalvalget 2017. Hun blev ikke valgt ind i regionsrådet, men blev valgt ind i Ikast-Brande byråd.

Birthe Sørensen (S) er byrådsmedlem i Ikast-Brande, hvilket hun har været siden kommunesammenlægningen i 2007. Hun er fungerende formand for Arbejdsmarkedsudvalget, næstformand for Sundheds- og Omsorgsudvalget og medlem af Teknik- og Miljøudvalget.

Birthe Sørensen arbejder som vikar i Powercare A/S (et vikarbureau for sygeplejersker, jordemødre, pædagoger, SOSU- assistenter & -hjælpere, samt SGH).


Erhvervserfaring
 • Social og Sundhedsassistent, FOA

Politiske hverv
 • Byrådsmedlem (Arbejdsmarkedsudvalget (formand), Sundheds- og Omsorgsudvalget (næstformand) og Teknik- og Miljøudvalget)
  Socialdemokratiet, Ikast-Brande Kommune

  2006

Uddannelse
 • Erhvervsuddannelse, Social- og sundhedsassistent

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Ikast-Brande

Kandidater i Region Midtjylland