Kommunalvalg 2017

Detaljeret kandidatprofil fra din kommune

KV17
A

Birgitte Svenningsen

Socialdemokratiet

Kandidat i Region Midtjylland

Besøg kandidaten:

Valgresultat RV17

Personlige stemmer 2614 Socialdemokratiet 241361

Valgresultat RV13

Personlige stemmer 2538 Socialdemokratiet 240837
 • Børn
 • Erhverv
 • Kultur
 • Sundhed
 • Miljø
 • Uddannelse
 • Udvikling
 • Ældre

Mærkesager

Jeg er taknemmelig for, at vi som borgere i Danmark lever i et velfærdssamfund. Et velfungerende sundhedsvæsen er for mig den vigtigste grundsten for vores fælles velfærd.
Derfor vil jeg fortsat arbejde for, at vi også fremover har et sundhedsvæsen, som er i verdensklasse, og hvor region Midtjyllands hospitaler er Danmarks bedste. Det gør vi ved at sikre lighed i sundhed, sammenhængende patientforløb og et engageret og kompetent personale.

Jeg går ind for de klassiske socialdemokratiske værdier frihed, lighed og solidaritet. Jeg brænder for et velfungerende offentligt sundhedsvæsen, som er for os alle. Der skal være fri og lige adgang og ingen brugerbetaling, privatisering eller selvforsikring. Derfor mener jeg, at vores sundhedsvæsen er alt for vigtigt til at overlade til de borgerlige partier.

Spørgsmål og svar

1 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være mulighed for offentlig transport, også i regionens udkantsområder. Kommunerne har dog også en del af ansvaret for dette.

2 Det akutte beredskab er i top - uanset hvor man bor i regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er områder, hvor responstiden er for lang. Regionen bør sikre tryghed for alle regionens borgere, også de der bor i udkantsområder hvor der er langt til hospitalet. Derfor skal vi have et sikkert og velfungerende akutberedskab i hele regionen. Dette gøres bla. ved hjælp af lægehelikopter.

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Midtjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enhver besparelse på sundhedsområdet vil gå ud over kvaliteten og mærkes af enten patienter eller personale.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være fri og lige adgang til sundhedsvæsnet, derfor ingen brugerbetaling og selvforsikring.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil ofte ramme de svageste patientgrupper. Brug hellere SMS påmindelser.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil være ok at give læger, som flytter til yderområder, en lønbonus. Men der er andre ting end lønnen, der afgør om lægerne har lyst til at flytte til yderområder. Feks. jobmuligheder for ægtefælle samt skolegang for børn.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal hellere tilføres flere ressourcer til det offentlige sundhedsvæsen, så der ikke er behov for at henvise til privathospitaler.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Supersygehuse er mere specialiserede sygehuse, hvor ekspertisen er samlet. Det giver bedre behandling for patienterne og gør det også nemmere at rekruttere dygtigt personale.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er områder, hvor responstiden er for lang. Regionen bør sikre tryghed for alle regionens borgere, også de der bor i udkantsområder hvor der er langt til hospitalet. Derfor skal vi have et sikkert og velfungerende akutberedskab i hele regionen. Dette gøres bla. ved hjælp af lægehelikopter. Dette skal dog ikke gå ud over det generelle serviceniveau.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være mulighed for offentlig transport, også i regionens udkantsområder. Kommunerne har dog også en del af ansvaret for dette.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionerne er velfungerende og leverer varen. Jeg så gerne, at man flyttede flere opgaver fra kommunerne til regionerne.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal helt sikkert gives flere penge til psykiatrien, men de skal komme fra finansloven og ikke fra andre steder i sundhedsvæsnet.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2% effektivitetskravet er uhensigtsmæssigt og presser personalet alt for hårdt. Kravet er ikke til gavn for hverken patienter eller personale.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Screeninger fanger mange sygdomme i god tid, inden de giver symptomer. Man skal dog også passe på ikke at sygeliggøre befolkningen.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være fri og lige adgang til sundhedsvæsnet, derfor ingen selvforsikring og brugerbetaling.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være mulighed for offentlig transport, også i regionens udkantsområder. Kommunerne har dog også en del af ansvaret for dette.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Redaktionens biografi

Birgitte Svenningsen var regionsrådskandidat i Region Midtjylland for Socialdemokratiet ved regionsrådsvalget 2017. Hun blev ikke valgt ind.

Birgitte Svenningsen (S) var regionsrådsmedlem 2013 - 2017 i Region Midtjylland. Her varetog hun medlemsskaber i Det rådgivende udvalg for nære sundhedstilbud, Det midlertidige udvalg vedrørende medicin samt i Samarbejdsudvalg for fodterapi. Hun er erhvervsuddannet og arbejder til daglig som lægesekretær.


Erhvervserfaring
 • Lægesekretær, Aarhus Universitetshospital

Politiske hverv
 • Medlem af Det rådgivende udvalg for nære sundhedstilbud
  Socialdemokratiet, Region Midtjylland

  2017
 • Medlem af Det midlertidige udvalg vedrørende medicin
  Socialdemokratiet, Region Midtjylland

  2017
 • Medlem af Samarbejdsudvalg for fodterapi
  Socialdemokratiet, Region Midtjylland

  2017

Uddannelse
 • Erhvervsuddannelse

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Region Midtjylland