PERSONPROFIL

Berit Raldin

Enhedslisten

Folketingskandidat i Nordjyllands Storkreds, spidskandidat i Vesthimmerlandskredsen
Kandidat ved kommunalvalget i Thisted

Født 4. november 1969 Gift 3 børn Bor i Thisted Kommune

Ø

Berit Raldin (EL) var i 2017 kandidat for Enhedslisten ved kommunalvalget i Thisted Kommune. Berit Raldin blev ikke valgt ind.

Hun er folketingskandidat for Enhedslisten til valget i 2019.

Hun flyttede til Thisted med sin familie i 1999, da hun blev ansat på Nordvestjysk Handelsgymnasium som spansklærer. Her har hun arbejdet ligesiden.

Valgresultater

RV 2019 Personlige stemmer 7 0

Mærkesager

  • Skole og uddannelse
  • Socialpolitik
  • Beskæftigelse
  • Økonomi
  • Miljø og klima

Med kandidatens egne ord

Fordi vi trænger til forandring. Jeg accepterer simpelthen ikke, at man bruger globaliseringen og økonomisk nødvendighed som en undskyldning. Det er mennesker, der har skabt udviklingen og det er mennesker, der kan ændre den.
Jeg vil arbejde for en langt mere vidtrækkende klimapolitik. Og kæmpe mod ulighed, fordi den stigende ulighed er urimelig for den enkelte det går ud over, men også skadelig for hele samfundet. EU og finansverdenen skal ikke diktere vores økonomiske og sociale politik, som de gør nu. Så det er de dansk politikere, der skal skabe lighed, stoppe social dumping og passe på miljøet - ikke markedskræfterne. Og det er os fra Enhedslisten der har størst vilje til det. Vi er ikke bundet af skjulte sponsorer i finanssektoren, industri og landbrug.

Kandidaten på de sociale medier

02:05

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

de jobs er der allerede - de er bare ikke besat.

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forskning inden for medicin være en statslig aktivitet. Medicinalindustrien fokuserer deres forskning på de områder, der er bedst patenter og størst indtjeningsmuligheder. Vi er nødt til at vride armen om på dem.

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal der i hvert fald ikke. Vi skal ikke have en A- hold for dem som har råd og et B-hold for resten. Brugerbetalingen skal væk på tandlægebesøg

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men der skal arbejdes for forebyggelse mod tvangsægteskaber

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan sagtens modtage FNs kvoteflygninge. Det er en skændsel at vi er holdt op med det. Når det er sagt, kan vi selvfølgelig ikke modtage alle der har lyst til at bo i Europa. De mennesker fra andre lande, som nu er en del af vores samfund, skal behandles ordentligt og ligeværdigt. Det gavner INGEN (andre end den yderste højrefløjs politikere) den hadske tone og symbolpolitik som den nuværende regering + DF fører an i

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et centralt krav til en regering med socialdemokratiet

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fordi børn har brug for fritid til andre interesser, det udvikler dem også. Desuden er kvaliteten af den ekstra tid tvivlsom, når der samtidig spares

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ser den nuværende grad af inklusion som en ren spareøvelse, der sjældent er til nytte for de inkluderede børn. Børn med særlig problemer skal have tilbud, der giver dem en god skoleoplevelse

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle ældre, også de økonomisk trængte, har fortjent en garanti for en værdig alderdom. Standarden skal være så god, at det ikke er nødvendigt at tilkøbe ekstra ydelser. Det er en glidebane i retning af forringelser af den offentlige velfærd

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

velfærdsområderne skal ikke slås indbyrdes om ressourcerne. Samfundet er velhavende nok til ordentlig velfærd til alle

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Ikke nødvendigvis til alle børnefamilier. Hellere bruge de penge på langt bedre normeringer i daginstitutionerne (det kommer de samme til gode) og på at fjerne kontanthjælpsloftet som rammer børnefamilier meget hårdt

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal fortsat påtale brud på menneskerettigheder, men der er ikke nogen grund til at opruste militært og male overdrevne fjendebilleder. En del af Putins nationalistiske retorik overfor vesten er ren indenrigspolitik i Rusland

30 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De små virksomheder er tyngede nok. Vi skal gå hårdt efter tech giganter som Facebook og Google. Både nationalt og internationalt

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men der skal ikke fokuseres ensidigt på elbiler, også på andre nye teknologier. Og måske skulle man lade afgiftslettelse være størst på små elbiler, lige meget hvad er det de færreste der har råd til en Tesla

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På papiret kan det lyde som en mulig vej at gå, fordi det heller ikke er retfærdigt, at de kun er de stærkeste, som ved hjælp af menneskesmuglere når til Europa, men i virkeligheden kan det ikke lade sig gøre: landene i Nordafrika vil ikke huse de lejre, mange af dem har rigeligt med flygtninge i forvejen. Prisen for et samarbejde med de ikke så demokratiske lande om flygningelejre, vil være at vi skal lukke øjnene for uhyrlige overtrædelser af menneskerettigheder

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Frontmedarbejderne kæmper en brav kamp og yder deres bedste. Der er ikke mere at hente i effektiviseringer. Derimod kan der god fjernes bureaukrati længere oppe i systemet og spares på konsulenter

41 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der sidder for mange i jobcentrene og kontrollerer og arrangerer udsigtsløs aktivering.

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udlicitering giver ikke bedre service, vi ser derimod mange private firmaer indenfor hjemmeplejen, som går konkurs, fordi de slet ikke kan levere pleje til den pris de har lovet kommunen, da opgaven var i udbud. Tværtimod skal udliciterede opgaver hentes tilbage til det offentlige.

43 Politikerne skal modvirke lægemangel i Nordjylland ved at give bedre løn og mere attraktive arbejdsforhold til de læger, der vil slå sig ned i yderområderne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men frem for alt skal der uddannes flere læger i Aalborg

44 Folketinget skal gennem lovgivning sikre et ensartet serviceniveau på kernevelfærden i alle kommuner, så børn, unge og ældre får den samme service, uanset hvor de bor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Og det kan godt koste mere i udkantsområder, derfor skal der f.eks. være et særligt udkantstaxameter på uddanneslsesområdet.

45 Det er i orden at finansiere en tredje Limfjordsforbindelse helt eller delvist med brugerbetaling

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Vi skal ikke fremme privatbilismen, men den offentlige transport

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 74 Enhedslisten in total 989

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Fordi jeg vil arbejde for en decentral struktur for skoler og institutioner.

Jeg vil have indført sociale klausuler, der sikrer, at kommunens leverandører uddanner lærlinge så kommunens unge kan få gode erhvervsuddannelser. Desuden skal vi indføre kædeansvar for at bekæmpe løndumping og dårlige ansættelses forhold.

Jeg vil arbejde for anstændig ældrepleje og at plejen er struktureret med udgangspunkt i borgeren, dvs. At man som ældre skal kunne regne med et fast team af faguddannet personale, hvor man ikke skal have nye plejere hver dag.

Kandidaten på de sociale medier

02:05

Spørgsmål og svar

1 Kommunen skal betale for ekstra kystsikring, selvom det formelt er statens opgave.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med måde. Der kan være tilfælde, hvor det simpelt hen kan være for stor en udgift , for at redde et par sommerhuse. Og så synes jeg kommunerne fremadrettet skal lade være med at udstykke grunde, der er i fare for oversvømmelse eller erosion med de forventede højere vandstande i fremtiden. Der er penge at tjene på lækre udsigtsrunde i naturen, men det skal skattekronerne ikke gå til at redde efterfølgende.

2 Thisted Kommune skal fortsat byde sig til, hvis staten får brug for nye asylcentre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fordi vi var rigtig gode til det.

3 Thisted Kommune skal investere flere penge i at skabe gode muligheder for tilflyttere i Cold Hawaii-området.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal genoverveje det affaldssorteringssystem vi har haft ca. et år nu. Der er muligvis ikke en miljøgevinst samlet set, fordi bioaffaldet transporteres lang væk i lastbiler. Det er vigtigt at det giver mening, så vil de fleste rigtigt gerne sortere.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en helt forkert vej at gå. Alle ældre skal have ret til en hjemmepleje af god standard. Det øjeblik man laver tilkøbsordninger på velfærd, forsvinder den generelle opbakning fra den mere velstillede del af middelklassen og der bliver åbnet op for at gøre det gratis, offentlige tilbud så skrabet, at det kun er de fattigste, der må nøjes med det.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes området er vigtigt. Men er ikke med på præmissen om, at vi kun har de samme penge, der er at flytte rundt med. Kommunerne skal have ret til at sætte skatten op hvis nogle velfærdområder mangler midler.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Normeringen i daginstitutionerne i Thisted er for dårlig. Som minimum kræver vi i Enhedslisten, at normeringen skal ligge på gennemsnittet for Region Nordjylland

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Enhedslisten

Uddannelse

1990 - 1997

Cand. mag Russisk, spansk og historie, Århus Universitet

Erhvervserfaring

1999 - nu

Underviser EUC Nordvest
Ø

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Enhedslisten

Uddannelse

1990 - 1997

Cand. mag Russisk, spansk og historie, Århus Universitet

Erhvervserfaring

1999 - nu

Underviser EUC Nordvest

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste om Folketingsvalget 2019

Seneste om Folketingsvalget 2019