Kommunalvalg 2017

Detaljeret kandidatprofil fra din kommune

KV17
B

Bente Jespersen

Radikale Venstre

Kandidat i Region Midtjylland

Besøg kandidaten:

Valgresultat RV17

Personlige stemmer 424 Radikale Venstre 0
 • Børn
 • Erhverv
 • Kultur
 • Sundhed
 • Miljø
 • Uddannelse
 • Udvikling
 • Ældre

Mærkesager

SAMMEN ER VI BEDST

Mere direkte samarbejde mellem specialer og sektorer for bedst mulig sundhed for den enkelte.

Bevar behandling af komplicerede og sjældne sygdomme på Region Midts Universitetshospital

Arbejdsglæde får vi ved mulighed for at yde vores bedste i samarbejde - vi vil have mulighed for at lytte og samarbejde med patienter og borgere

Spørgsmål og svar

1 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

der kan indsættes mindre biler

2 Det akutte beredskab er i top - uanset hvor man bor i regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

der kan ikke sidde ventende personale uden arbejde hvis der er alternativer som hurtig transport med uddannet paramedicinsk personale

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Midtjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

det er nødvendigt at undgå dyre behandlinger når døden er nært forestående hvor palliation kan udbygges

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

der kan indføres udetjenester f.eks en dag om ugen, da kollegialt samarbejde kan være nødvendigt for høj faglighed. Hvis Universitetshospitalet nedprioriteres vil nogle patienter skulle henvises til Rigshosptitalet og vigtig udvikling i Region Midt vil gå tilbage

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

det er ikke i orden at overforbrug på bygninger leder til nedskæringer på personale

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

der kan ikke sidde ventende personale uden arbejde hvis der er alternativer som hurtig transport med uddannet paramedicinsk personale

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

der skal være god offentlig transport overalt men busser kan evt erstattes med offentlig biltransport hvis der kun er et par stykker der skal afsted pr gang

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

der skal sikres gode ungdomsuddannelser uden detailstyring fra politisk side

Redaktionens biografi

Bente Jespersen var regionsrådskandidat i Region Midtjylland for Radikale Venstre ved regionsrådsvalget 2017. Hun blev ikke valgt ind.

Hun er medlem af Radikale Venstres sundhedsgruppe i Region Midtjylland.

Bente Jespersen er uddannet kandidat i medicin fra Aarhus Universitet og ved Silkeborg Sygehus, Rigshospitalet og i Oxford. Hun har siden taget en medicinsk doktorgrad med en afhandling om bl.a. nyresygdomme. Hun arbejder til daglig som klinisk professor i neurologi ved Klinisk Institut på Aarhus Universitet og som overlæge ved nyremedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital. Hun er desuden forsker, underviser og ansvarlig for udvikling af det nyremedicinske speciale i Regionen. Bente Jespersen har tidligere bl.a. arbejdet som overlæge ved Odense Universitetshospital.

Privat er Bente Jespersen bosat i Risskov. Hun er gift, og hun har to voksne børn.


Erhvervserfaring
 • Klinisk professor, Aarhus Universitet
  2007
 • Overlæge, Aarhus Universitetshospital

Tillidsposter
 • Sundhedsgruppemedlem, Radikale Venstre, Region Midtjylland

Uddannelse
 • Doktorgrad, Medicin
  1997
 • Cand.med., Medicin, Aarhus Universitet
  1983

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Region Midtjylland