Kommunalvalg 2017

Detaljeret kandidatprofil fra din kommune

KV17
A

Annette Roed

Socialdemokratiet

Valgt ind i Region Midtjylland

Besøg kandidaten:

Valgresultat RV17

Valgt ind

Personlige stemmer 6722 Socialdemokratiet 241361
 • Børn
 • Erhverv
 • Kultur
 • Sundhed
 • Miljø
 • Uddannelse
 • Udvikling
 • Ældre

Mærkesager

Behandling og medicin skal tilpasses den enkelte
Gentest kan målrette behandling og medicin til den enkelte. Det betyder mindre fejlmedicinering og forkert behandling - og du bliver hurtigere rask
Psykisk sygdom skal forebygges bedre hos børn og unge
Vi skal sætte tidligere ind i fht børn, der mistrives. Det skal ske i tæt samarbejde med
Skole, forældre, socialforvaltning og bærnepsykiatrien. Kortere ventetid på behandling skal også prioriteres højt.
Stærkt digitalt netværk binder Region Midtjylland sammen og giver lige muligheder for uddannelse og telemedicin, uanset hvor du bor i regionen. Du skal kunne behabldesni eget hjem. Det er mere trygt - og så sparer du dig for transport og stress i fht at komme til behandling på et sygehus.

Spørgsmål og svar

1 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Det akutte beredskab er i top - uanset hvor man bor i regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Midtjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Redaktionens biografi

Annette Roed (S) er kandidat for Socialdemokratiet (S) i Region Midtjylland ved det kommende regionsrådsvalg. Hun har tidligere været opstillet for partiet i regionen, og i indeværende valgperiode er hun valgt som suppleant for Socialdemokratiet i Region Midtjylland.

Annette Roed er oprindeligt uddannet lærer fra Haderslev Seminarium, og hun har siden uddannet sig som kandidat i pædagogisk sociologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet. Hun arbejder til daglig som skoleleder i Aarhus Kommune.

Privat er Annette Roed bosat i Åbyhøj. Hun er mor til to.


Erhvervserfaring
 • Skoleleder, Aarhus Kommune

Politiske hverv
 • Suppleant
  Socialdemokratiet, Region Midtjylland

  2013 - 2017

Uddannelse
 • Cand.pæd.soc, Pædagogisk sociologi, Danmarks Pædagogiske Universitet
 • Bachelor, Lærer, Haderslev Statsseminarium

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Region Midtjylland