PERSONPROFIL

Andreas Steenberg

Radikale Venstre

Valgt i Vestjyllands Storkreds

Født 22. juli 1983 i Randers Gift Bor i Aarhus Kommune

B

Mærkesager

  • Skole og uddannelse
  • Økonomi
  • Flygtninge og indvandrere

Med kandidatens egne ord

Jeg er en politiker, som vil skabe resultater og ikke bare fnidderfnadder og polemik. Politisk er jeg socialliberal, vil investere i uddannelse og infrastruktur og sikre at danskere kan gifte sig med udlændinge og BO i Danmark også.

Kandidaten på de sociale medier

01:17

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Der skal være strengere miljøkrav til landbrug, der ligger i sårbare naturområder som for eksempel nær åer og fjorde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Nye havvindmølleparker skal stå så langt fra kysten, at møllerne ikke kan ses fra land, også selvom strømmen bliver dyrere af det

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Hastighedsgrænsen bør generelt hæves til 90 km/t på landeveje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Radikale Venstre

2017 - nu

Skatteordfører Folketinget, Radikale Venstre

2011 - nu

Folketingsmedlem Vestjyllands Storkreds, Radikale Venstre

2011 - nu

Transportordfører Folketinget, Radikale Venstre

2010 - 2011

Regionsrådsmedlem Region Midtjylland, Radikale Venstre
Landdistrikts- og øordfører Folketinget, Radikale Venstre
Medlem af Skatteudvalget Folketinget, Radikale Venstre
Medlem af Udvalget for Landdistrikter og Øer Folketinget, Radikale Venstre
Medlem af Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget, Radikale Venstre
Medlem af Udvalget for Småøer Folketinget, Radikale Venstre

Tillidsposter

2005 - 2008

Medlem Radikal Ungdoms forretningsudvalg

2006 - 2006

Næstformand Radikal Ungdom

2006 - 2008

Landsformand Radikal Ungdom

2006 - 2011

Hovedbestyrelsesmedlem Radikale Venstre

2006 - 2010

Medlem Radikale Venstres forretningsudvalg

Uddannelse

2004 - 2011

Cand.scient.pol Aarhus Universitet

2000 - 2003

Matematisk student Paderup Gymnasium, Randers

1998 - 2000

Folkeskole C. la Cours Skole, Randers

Erhvervserfaring

2011 - 2012

Gymnasielærer Herning

2003 - 2004

Værnepligtig Vedligeholdelseskompagniet, Aalborg
B

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Radikale Venstre

2017 - nu

Skatteordfører Folketinget, Radikale Venstre

2011 - nu

Folketingsmedlem Vestjyllands Storkreds, Radikale Venstre

2011 - nu

Transportordfører Folketinget, Radikale Venstre

2010 - 2011

Regionsrådsmedlem Region Midtjylland, Radikale Venstre
Landdistrikts- og øordfører Folketinget, Radikale Venstre
Medlem af Skatteudvalget Folketinget, Radikale Venstre
Medlem af Udvalget for Landdistrikter og Øer Folketinget, Radikale Venstre
Medlem af Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget, Radikale Venstre
Medlem af Udvalget for Småøer Folketinget, Radikale Venstre

Tillidsposter

2005 - 2008

Medlem Radikal Ungdoms forretningsudvalg

2006 - 2006

Næstformand Radikal Ungdom

2006 - 2008

Landsformand Radikal Ungdom

2006 - 2011

Hovedbestyrelsesmedlem Radikale Venstre

2006 - 2010

Medlem Radikale Venstres forretningsudvalg

Uddannelse

2004 - 2011

Cand.scient.pol Aarhus Universitet

2000 - 2003

Matematisk student Paderup Gymnasium, Randers

1998 - 2000

Folkeskole C. la Cours Skole, Randers

Erhvervserfaring

2011 - 2012

Gymnasielærer Herning

2003 - 2004

Værnepligtig Vedligeholdelseskompagniet, Aalborg

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste om Folketingsvalget 2019

Seneste om Folketingsvalget 2019