Ansatte har råbt op om travlhed i månedsvis: Sygeplejersken Nanna står nu frem i afmagt

Arbejdsmiljøet er fortsat udfordret, lyder det fra sygeplejersken, der har brug for at dele sine frustrationer.

2:51
Kritikken af hospitalsledelsen på sygehuset i Gødstrup tager til.
Foto: Mikkel Eskelund, TV MIDTVEST / Sarah Katrine Houe, TV MIDTVEST

Cheflægen er fratrådt sin stilling, én af de stærkeste stemmer har sagt op og presset er stadig stort.

Akutafdelingen på Regionhospitalet Gødstrup har tiltrukket sig stribevis af avisforsider og tv-indslag siden en gruppe speciallæger på afdelingen i januar stod frem med et åbent brev, de havde sendt til hospitalets ledelse før nytår.

Tre måneder senere lyder konklusionen, at meget lidt er ændret.

- Arbejdsmiljøet er stadig presset. Der er stadig nogle, der siger op, og jeg er stadig bekymret, siger Nanna Eskelund, der er sygeplejerske på akutmodtagelsen.

Ledelse blev advaret gentagne gange

De travle ansatte på akutmodtagelsen har flere gange forsøgt at gøre hospitalsledelsen opmærksom på travlhed.

20. september skrev nu tidligere cheflæge Dea Kehler på akutmodtagelsen i en sms til lægefaglig direktør Jens Friis Bak, at flere afdelinger på akutmodtagelsen var i "rødt".

- Rød tilstand er lig truet patientsikkerhed, fremgår det af referatet fra et møde mellem akutafdelingen og ledelsen, som TV MIDTVEST har fået aktindsigt i.

Tre måneder senere slog afdelingens speciallæger i et brev alarm over for hospitalsledelsen.

- Vi ønsker at udtrykke stor bekymring for patientsikkerheden og arbejdsmiljøet i akutafdelingen, skriver lægerne blandt andet i brevet, der blev offentlig kendt i januar.

I slutningen af samme måned sendte 30 yngre læger i akutafdelingen et brev til hospitalsledelsen, hvor de bakker op om både læger og sygeplejersker.

"Med dette brev ønsker vi derfor at udtrykke vores fulde støtte til vores special- og overlæge kollegaer, samt selv at markere dyb bekymring både over situationen i afdelingen, men også over måden hvorpå såvel afskedigelsen af den lægefaglige afdelingsledelse samt den verserende bekymringssag er blevet håndteret," stod der blandt andet.

OVERBLIK: Flere måneder med travlhed

Allerede i august 2022 forsøgte personalet at gøre opmærksom på det pres, de oplevede. De har gentaget deres budskab flere gange siden.

Overblikket bygger på aktindsigter og TV MIDTVESTs tidligere dækning.

 • Umuligt at undvære sygeplejerske

  Akutafdelingen bliver bedt om at afgive en behandlersygeplejerske til akutklinikken ved Lemvig Sundhedshus. Det kan ikke lade sig gøre på grund af "manglende personaleressourcer". Hospitalsledelsen redegør ved samme lejlighed for travlheden overfor medlemmerne af forretningsudvalget i Region Midtjylland.

  Konsekvensen blev, at akutklinikken ikke kunne åbne som planlagt.

 • Cheflæge slår alarm

  Daværende cheflæge på akutmodtagelsen Dea Kehler skriver i en sms til lægefaglig direktør Jens Friis Bach, at akutmodtagelsen har 14 patienter på vej, 5 patienter og 5 ledige pladser.

  Hun beskriver samtidig, at flere afdelinger i rødt. Det er en tilstand, hvor patientsikkerheden er truet.

 • "Crowding" i akutmodtagelsen

  På et afdelingsledermøde orienterer cheflæge på akutmodtagelsen Dea Kehler om hvordan man forebygger "crowding" (trængsel, red.) på akutmodtagelsen.

  Det fremgår ikke af aktindsigten, hvorfor cheflægen skulle redegøre for, hvordan man kunne forebygge trængsel.

  Akutmodtagelsen er en del af en række punkter på mødet. Man drøftede også mangel på sengepladser.

 • Speciallæger slår alarm

  Speciallægerne på akutmodtagelsen skriver i et brev til hospitalets ledelse. Her advarer de om, at det i store dele af døgnet ikke er muligt at tilbyde rettidig, akut behandling.

  - Vi ønsker at udtrykke stor bekymring for patientsikkerheden og arbejdsmiljøet i akutafdelingen, skriver de blandt andet.

  Brevet bliver senere offentlig kendt, da både Herning Folkeblad, TV MIDTVEST og andre medier omtaler det i januar.

 • Ledelse og speciallæger mødes for at drøfte brev

  Lægefaglig direktør Jens Friis Bach og daværende hospitalsdirektør Poul Michaelsen mødes med en række læger og en chefsygeplejerske fra akutmodtagelsen.

  Mødet omhandler blandt andet den travlhed, som de ansatte oplever. I referatet fremgår det desuden, at afdelingen har "mærkbart højt sygefravær".

 • Forbereder sig på opfølgende besøge fra Arbejdstilsynet

  På et møde drøfter deltagerne, hvordan man skal forberede sig på det kontrolbesøg som Arbejdstilsynet har varslet.

  Besøget kommer på baggrund af det påbud som den gamle akutmodtagelse i Herning modtog i december 2021.

  Påbuddet blev givet på baggrund af den arbejdsmængde og det tidspres som afdelingens sygeplejersker blev udsat for.

 • Fyraftensmøde om gameplan

  På et såkaldt fyraftensmøde præsenterer hospitalsledelsen de ansatte om den gameplan, man har lagt for at imødekomme det store pres, afdelingen oplever.

  Planen indeholder syv spor.

 • Sygeplejersker slår alarm

  I et brev tilslutter akutmodtagelsens sygeplejersker sig protesterne fra speciallægerne. Kort tid efter bliver brevet offentlig kendt.

 • 30 yngre læger sender støttebrev

  I et brev tilslutter 30 yngre læger i akutafdelingen protesterne fra både sygeplejersker og speciallæger.

 • Tilsyn finder ingen problemer

  Arbejdstilsynet gennemfører sit anmeldte kontrolbesøg. Man finder ingen problemer.

 • Bekymret læge bliver sygemeldt og siger efterfølgende op

  En af de læger, der har været med til at sætte gang i den seneste måneds debat om forholdene på akutafdelingen på Regionshospitalet Gødstrup, trækker stikket.

  Over for TV MIDTVEST bekræfter overlæge Anders Møllekær, at han lige nu er sygemeldt fra sit job i akutafdelingen.

  En måned senere siger han sit job op på grund efter pres, der blandt andet skyldes ledelsen.

Nødvendigt at råbe op

Sygeplejerske Nanna Eskelund føler, at hun og hendes kolleger fortsat er nødt til at råbe vagt i gevær.

Hun har tidligere været talsperson for sygeplejerskerne, da de i januar bakkede op om lægernes budskab.

I afmagt har Nanna Eskelund nu valgt at stå frem for endnu en gang at gentage budskabet.

- Jeg har brug for at fortælle, hvordan jeg har det, siger hun. 

En særlig afdeling

Hendes opråb kommer dagen efter, at det blev offentlig kendt, at overlæge på akutmodtagelsen på Regionshospitalet Gødstrup Anders Møllekær har sagt sit job op.

- Kampen for patienternes sikkerhed har haft store personlige omkostninger for mig. Jeg har under forløbet oplevet at være udsat for et stort internt pres af personlig karakter og fra hospitalsledelsens side, skriver han i en mail til TV MIDTVEST.

- Det er urimeligt, at man personligt skal betale en pris, siger hun med henvisning til hans opsigelse.

Sygeplejersken føler, at hun og hendes kolleger skal afholde sig fra at åbne munden for højt. 

- Man kan godt sidde med følelsen af, at hvis vi holder det inden for murene, så er det nemmere at dysse ned.

- Det er vigtigt at vise, hvordan forholdene er, understreger hun. 

Nanna Eskelund har for nuværende ingen planer om at følge i fodsporene på Anders Møllekær og cheflæge Dea Kehler.

- Det er en afdeling, der betyder rigtig meget for mig. Kollegaerne betyder mig, og det er en afdeling, jeg vil gå rigtig lang for, siger hun.

TV MIDTVEST har bedt hospitalsledelsen om en kommentar til Nanna Eskelunds kritik.