Ny direktør til TV MIDTVEST

TV MIDTVEST søger ny direktør

Da vores direktør gennem mere end 25 år går på pension den 1. august, søger vi en erfaren og kompetent efterfølger, der kan fortsætte ledelsen og udviklingen af TV MIDTVEST med respekt for stationens markante særpræg.

Vi søger en inspirerende leder, der kan sikre, at TV MIDTVEST fortsat er en moderne public servicevirksomhed, der også fremover vil være midt- og vestjydernes vigtigste kilde til fortællinger og nyheder fra landsdelen.

Du skal have lysten og evnerne til at motivere 80 kompetente medarbejdere i en virksomhed med en klar strategi om at være midt- og vestjydernes foretrukne lokale medieplatform på tv, internet og de sociale medier. Trods en loyal seerskare udfordrer de ændrede medievaner også TV MIDTVEST, som netop opruster på de digitale platforme.

Om jobbet
Med reference til bestyrelsen har du det overordnede redaktionelle, public servicemæssige og økonomiske ansvar for stationens aktiviteter.

 • Du skal være dynamoen, der fostrer ideer til, hvordan stationen i endnu højere grad kan være med til at sætte den regionale dagsorden og præge debatten i sendeområdet.
 • Du skal tage det overordnede ansvar for TV MIDTVEST’s strategi og profil, så vores produktioner appellerer bredt til befolkningen i Midt- og Vestjylland og udvikler sig i takt med omverdenen og målgruppernes medievaner.
 • Du skal være frontfigur i udviklingen af en moderne regional public servicestation, der står på tre ben: Ønsket om at være den mest sete regionalstation på vinduerne på TV 2’s hovedkanal, satsningen på vores 24 timers kanal, MOKKA, og oprustning på internet og på de sociale platforme.
 • Du skal samarbejde med alle stationens interessenter, herunder de øvrige regionale stationer, det politiske og det folkelige bagland.
 • Du vil bidrage til TV MIDTVEST’s rolle som samlende fortæller af og om midt- og vestjydernes liv og hverdag.
 • Du er ansvarlig for styring af økonomi og drift.

Se i øvrigt ansvars- og funktionsbeskrivelse og organisationsdiagram – klik her for at se funktionsbeskrivelsen og klik her for at se organisationsdiagrammet .

Om dig
Vi forventer, at:

 • Du er en visionær, erfaren og arbejdsom leder, der tør prioritere i en hastigt foranderlig medieverden. Det sker på et fundament af ambitioner, som gør TV MIDTVEST i stand til at holde en førerposition blandt regionerne.
 • Du formår at være til stede og i dialog, hvor det er nødvendigt for TV MIDTVEST. Det gælder også i hverdagen blandt de ansatte på stationen.
 • Som direktør på TV MIDTVEST skal du understøtte, omfavne og udfordre en organisation med en stærk kultur og kreative medarbejdere i alle aldre. Det nødvendiggør en åben og tillidsvækkende ledelsesstil hos dig, mens du samtidig er en dygtig og tydelig kommunikator.
 • Du skal som administrerende direktør evne og ønske at videreføre samarbejdet om alle stationens interesser. Det gælder både de øvrige TV 2-regioner, fag- og interesseorganisationer, det politiske liv lokalt, regionalt og nationalt og ikke mindst det folkelige bagland.
 • Du har flere års dokumenteret, succesrig erfaring som leder, hvor økonomisk ansvarlighed, kommunikation og kreativitet har været et særkende.
 • Du har indsigt i dansk kultur, historie og samfundsforhold, herunder politiske beslutningsprocesser, og du har viden om den danske medieverden.
 • Du har en relevant uddannelse.
 • Du bor i eller vil være klar til at flytte ind i TV MIDTVEST’s sendeområde (de tidligere Ringkjøbing og Viborg amter) og deler dermed vilkår med alle fastansatte, der har pligt til at bo i sendeområdet.

Om TV MIDTVEST
TV MIDTVEST har gennem 27 år oparbejdet en solid forankring i sendeområdet. Flere end 100.000 seere har været besøgsgæster på stationen. En støtteforening med 13.000 medlemmer vidner om opbakningen.

TV MIDTVEST har altid været kendetegnet af både kritiske og positive nyheder og de gode fortællinger om stort og småt i landsdelen. 19.30-udsendelsen på TV 2’s hovedkanal betragtes stadig som hovedudsendelsen, der investeres flest penge i at gøre bedst mulig.

TV MIDTVEST’s 24 timers kanal, MOKKA, har siden begyndelsen i 2012 givet nye muligheder for politisk og samfundsmæssig debat, længerevarende fortællinger, historiske programmer og en række nye formater. Kanalen har forholdsvis få midler at arbejde med, men præsterer at sende ca. tre timers nyproduceret stof om dagen.

TV MIDTVEST arbejder tæt sammen med TV 2 | DANMARK. Vi har altid ønsket at lave bedst mulige nyheder om og til midt- og vestjyderne, men samtidig ønsker stationen at afspejle Midt- og Vestjylland mest muligt på TV 2’s kanaler. Derfor har vi et tæt samarbejde med både TV 2’s nyheds- og programafdeling.

TV MIDTVEST har altid turdet skille sig ud og gå egne veje, både i valg af historier og i fortællemåder. Stationen ønsker, at der fortsat skal være plads til dristighed og mod til at gå imod strømmen samt at turde have en selvstændig og afvigende profil i forhold til andre medier. Profilen skal altid have en folkelig forankring.

TV MIDTVEST har en kultur, der er kendetegnet ved dedikerede ledere og medarbejdere. Arbejdsmoralen er høj, ambitionerne stærke, og vi har en holdånd, som manifesterer sig i kollegial omsorg, humor og god stemning. Det bekræfter de regelmæssige målinger, hvor stationens værdier evalueres. Værdierne er: Kvalitet, lune, inspiration, mangfoldighed og ansvarlighed. Alle fem værdier afspejler stationens DNA.

Se i øvrigt TV MIDTVEST’s strategi – klik her for at se strategien.

Om ansættelsen
Vi tilbyder:

 • En spændende og udfordrende lederstilling i spidsen for en moderne regional public servicevirksomhed med en klar strategi med tiltrædelse 1. august 2016.
 • En dynamisk arbejdsplads med engagerede medarbejdere.
 • Personlige og faglige udviklingsmuligheder.

Om ansøgningsprocessen
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsesformand N.K. Fruergaard, tlf. 40 80 72 00.

Alle ansøgninger og henvendelser behandles fortroligt.

Ansøgningen sendes via nedenstående link senest den 31. marts 2016.

Første samtalerunde vil finde sted onsdag den 13. april. Der vil blive brugt præferencetest mellem første og anden samtalerunde.

Søg jobbet online.