Kraftigt iltsvind i Limfjorden

Døde muslinger og børsteorme i Limfjorden efter lang isvinter.

Den lange hårde isvinter har fået konsekvenser for miljøet i Limfjorden.

Fiskerne i Lovns Bredning fanger døde muslinger, og i Løgstør Bredning har Miljøcenter Ringkøbing og Miljøcenter Aalborg konstateret kraftigt ildsvind og døde børsteorme.

Dykkere skal i den kommende uge undersøge området ved Løgstør for at se, om også blåmuslinger har taget skade.

Et par dage med frisk vind vil formentlig være nok til at skabe mere normale forhold i Løgstør Bredning - det skyldes, at vandet kun er cirka syv meter dybt, så der hurtigt kan komme iltrigt vand ned til bunden.