Serie Nationalpark Thy

28:00

Dette afsnit

Nationalpark Thy

27/10/2018

Den store vandsalamander er gået på land for at finde vinterhi. Lige nu er det helt rigtige tidspunkt at forbedre salamanderens levesteder i Nationalpark Thy.

Flere afsnit