Se de fantastiske billeder: Her yngler Nordeuropas største rovfugl

For anden gang i over 100 år har havørnen fået unger på vingerne på Mors.

Havørne par har bygget rede på Mors.
Havørne par har bygget rede på Mors.
Foto: Shanti Lfe, Snedsted
Opdatering

  • Havørnen ynglede også på Mors i 2023.


Over de sidste tre måneder har naturfotograf Robert Ahrenhold, med kunstnernavnet Shanti Lfe, siddet i over 30 timer for at filme og fotografere havørnene på Mors. Der har været  regnfulde dage og blæsende dage, men tålmodigheden har givet bonus.

 - Havørnen er så fascinerende, og jeg ville gerne dokumentere, når havørnen for alvor har slået sig ned på Mors, siger naturfotograf Shanti Lfe.

Et havørnepar slog sig ned på Limfjordsøen allerede sidste år, men reden blæste ned i en august storm, heldigvis var ungerne flyve færdige. 

I år har ørnene forsøgt sig i et andet træ i området. Her har de etableret en meget høj rede, som gør det svært for naturfotografen.

Billeder trods store udfordringer

- Nogle gange var der grene i vejen. Andre gange landede fuglene, så det ikke var muligt at se dem. Der var tidspunkter, hvor der var varmeflimmer, og så har det blæst rigtig meget. Det har på alle måder været et udfordrende scenarie, siger naturfotografen.

På behørig afstand har han fulgt livet omkring havørnereden på forskellige tidspunkter på døgnet og i al slags vejr.

- Det er vigtig for mig som naturfotograf at respektere naturen. Havørnen kan meget bedre se mig, end jeg kan se den gennem en stor zoomlinse, siger Shanti Lfe om, hvorfor han ikke flytter tættere på reden.

Havørnereden fotograferet på 700 meters afstand.
Havørnereden fotograferet på 700 meters afstand.
Foto: Shanti Lfe, Snedsted

Den flyvende dør 

Havørnen er Nordeuropas største rovfugl. Den voksne fugl har et vingefang, der kan være op til 250 centimeter. Derfor omtales havørnen også som den flyvende dør. 

Kim Skelmose er leder af DOF BirdLifes Projekt Ørn. Han følger bestanden af havørne i Danmark, og det er ikke kun på Mors, det går godt for havørnen.

- Havørnen har det godt i hele Danmark. Vi er oppe omkring 160 -170 ynglepar. Vi har endnu ikke fået tallene for, hvor mange unger der er kommet på vingerne i 2024, men det går godt, siger Kim Skelmose.

Til sammenligning var der i følge Dansk Ornitologisk Forening 151 havørnepar i 2023. 140 af dem fik unger på vingerne, 177 unger i alt. 

Havørnen har været forsvundet fra den danske natur frem til 1990'erne, hvor det første par slog sig ned. Med foderpladser forsøgte man i 90érne at få flere havørne til at etablere sig i Danmark.

0:27
Driftsleder på Vejlerne Mogens Andersen fodre havørnen med kvarte grise i 1994. Arkiv TVMIDTVEST

I dag kan man opleve havørnen stort set over hele landet. Alligevel er det en fugl, vi skal passe på, siger Kim Skelmose.

 - Havørnene er meget sårbare, når de har unger i reden. Bliver de forstyrret og forlader reden, kan krager hurtigt rykke ind og æde æggene eller tage ungerne, når de er helt små.

Kim Skelmose ringmærker havørn for Ringmærkningsadministrationen og Statens Naturhistoriske Museum.
Kim Skelmose ringmærker havørn for Ringmærkningsadministrationen og Statens Naturhistoriske Museum.

Kim Skelmose har ringmærket havørneunger siden 2007. Ringmærkningen er et redskab til at få mere viden om havørnens trækruter.  

0:17
Havørne unge på den første flyvetur.

På Mors kom der to unger på vingerne, og Shanti Lfe var heldig at filme den ene unge på en af de første flyveture.