Kulturmødet Mors er tilbage til fuld styrke - har ingen plan B

Efter to år i coronaens tegn forventer arrangørerne af Kulturmødet Mors, at samle folk til kulturfest i august.

0:50
Direktør for Kulturmødet Mors, Trine Bang, forventer stort fremmøde, når man igen kan afholde det fysisk (arkivfoto).
Foto: Sara Refsgaard Jensen, TV MIDTVEST

Efter to år i skyggen af corona-pandemien, bliver 2022 året, hvor Kulturmødet Mors igen giver den fuld gas. 

Sådan lyder ambitionen i hvert fald fra folkene bag, der har sat alle sejl ind på at skabe en stor begivenhed til august. 

- Vi har fuldt ud en tro på, at vi kan afholde det til august, så vi tænker slet ikke i plan b eller plan c, fordi vores plan a kræver vores fulde opmærksomhed, og det giver os en ekstra drivkraft at tænke sådan, fortæller Trine Bang, der er direktør for Kulturmødet Mors.

De sidste to år har det dog været de alternative planer, der har været taget i brug. Men man har hele tiden vidst, at man ville vende tilbage. 

Derfor har der også været fokus på, at gøde jorden forud for at man igen kunne mødes fysisk.

quoteInden corona, i 2019, havde vi 30.000 deltagere og det forventer jeg også som minimum i år.

Trine Bang, Direktør for Kulturmødet Mors

Det har man blandt andet gjort ved at skabe nye partnerskaber og udkomme i alternative publikumsformater.

Større end nogensinde

Derfor er Trine Bang også overbevist om, at Kulturmødets brand kommer styrket ud af corona, og at man kan forvente en stor tilslutning i år. 

- Inden corona, i 2019, havde vi 30.000 deltagere og det forventer jeg også som minimum i år. Vi oplever en stor sult efter kulturarrangementer lige nu. 

En stor sult, der blandt andet vises ved, at det vælter ind med interessetilkendegivelser, fra personer, organisationer og grupper, der ønsker at deltage på den ene eller anden måde. 

For som noget nyt i år, vil det være muligt at bestille faste pladser på mødet. 

- Folk kommer og deltager i debatter, drikker øl og hygger. Det er også det, mødet handler om, men nu kan man så booke sig ind et sted med et oplæg eller en dagsorden inden for et tema, så der er mere struktur på netværket. 

Årets fem temaspor er drivkraft og inspiration for årets program. 

Temasporene er Samfund og demokrati, Publikums- og forretningsudvikling, En grøn fremtid, Fremtidens teknologi- og medievirkelighed og Næste generation.

Unge engagerer unge 

Særligt den sidste er én, som fylder en del i udviklingen af Kulturmødet 2022. 

I 2019 blev der åbnet for en overnattende ungecamp med 200 unge fra hele landet, ligesom Kulturmødet prioriterede mindst én ung stemme i paneldebatterne. 

Det er den udvikling, Kulturmødet står på skulderne af, og som man ønsker at fortsætte. 

- Vi har fundet ud af, at vi har et stort netværk af unge i Mors og Thy, der over de senere år er blevet styrket markant, så de skal selvfølgelig have indflydelse på tingene. 

I 2018 var Morsø Gymnasie med til at skabe et rum for unge.
I 2018 var Morsø Gymnasie med til at skabe et rum for unge.
Foto: Per Bille, Kulturmødet Morsø

Og det kommer de til at få. 

Dem, der er bedst til at engagere unge, er andre unge, lyder det fra Trine Bang. Derfor samarbejder med man ungdomsorganisationen "Ung Kult", der skal sørge for at Kulturmødet bliver i øjenhøje med unge. 

- Vi har givet dem ejerskab til initiativer og arrangementer. Vi byder så ind med økonomi, netværk og kapacitet, men de unge er selv primus motor på at gøre det til det, som unge gerne vil have, det skal være.

Kulturmødet i år kommer til at ligge fra torsdag 25. august til lørdag 27. august.