Grundejere er selv ansvarlige for at undgå oversvømmede kældre

Mange grundejere er ikke klar over, at det er deres eget ansvar at holde deres kælder fri for oversvømmelser. Villy Elmaas lærte det på den hårde måde, og nu forsøger han at være bedre forberedt.

Regnsæsonen er igen ved at være over os. For mange betyder det, at der igen er risiko for oversvømmelser i kælderen som dem, flere midt- og vestjyder oplevede for lige over et halvt år siden.

- Én ting er, at der er oversvømmelser, og at forsikringen går ind og dækker, men det værste er simpelthen alt det arbejde, der hører med, og usikkerheden, hvis man ikke lige er hjemme, siger Villy Elmaas fra Nykøbing.

Han er en af dem, der har haft problemer med vand i kælderen som følge af kraftig regn. Efter 15 tørre og trygge år i huset på Mors oplevede han og hans kone første gang, at kælderen blev oversvømmet i 2019 og igen i foråret 2020 – og senest for en uge siden.

Da han kontaktede Morsø Forsyning, og de kom og kiggede på skaderne, fik han beskeden om, at det var hans eget ansvar, fordi oversvømmelsen fandt sted i husets kælder. 

Ifølge kloakbekendtgørelsen skal det offentlige kloaksystem sørge for afledning af spildevand fra husstandenes stueplan og op. Det vil sige, at vand i kælderen er grundejerens eget ansvar, og man skal altså selv sørge for de nødvendige tiltag for at undgå oversvømmelser.

Morsø Forsyning står for afledning af spildevand for cirka 8500 husstande i Morsø Kommune, og ifølge direktør, Vivian Søndergaard, er det ikke usædvanligt, at grundejere bliver overrasket af oversvømmelser.

- Der er ingen almindelige mennesker, der ikke arbejder i branchen, der som det første tænker på, at en konsekvens af klimaforandringerne er oversvømmelser i kælderen. Måske har ens kælder altid været tør, så det er klart, at det giver store frustrationer, siger hun.

Udskiftning af kloaksystem kommer til at tage mange år

Nu er Villy Elmaas klar over, hvordan det hænger sammen - men han er usikker på, om det kommunale kloaksystem kan holde til mængderne af spildevand.

- Jeg er godt klar over, at det er os, der skal holde vores egen grund ved lige. Men så er det bare, jeg tænker på, om rørene ved kommunen er store nok og kan tage fra, hvis vi alle sammen sørger for, at vores afløb er rene, siger Villy Elmaas.

Morsø Kommune har i samarbejde med Morsø Forsyning udviklet en spildevandsplan, som indebærer en renovering af kloakeringen i kommunen. Det er en omfattende proces, som kommer til at vare mange år, men det er nødvendigt med en opgradering, fortæller Vivian Søndergaard.

- Mange af de ledninger, vi har lagt er mellem 20 og 70 år gamle, og det var jo nogle andre klimaforhold dengang. Og vi renoverer hele tiden, men det er ikke noget, der lige kan gøres på et par år, siger hun.

Derfor er der altså især risiko for oversvømmelser der, hvor rørene ikke er blevet renoveret for nyligt. Villy Elmaas har nu fået hjælp i form af en slags prop, der skal sættes i afløbsrøret og forhindre, at vandet kan stige op.

Han håber på, at det kan sætte en stopper for problemerne med vand, der stiger op i kælderen på grund af de store mængder regn.

- Vi håber selvfølgelig, at det var de to gange, og så er det slut. Men vi har en fornemmelse af, at der kommer meget vand her, hvor vi bor, fordi vi har oplevet meget vand i haven også, siger Villy Elmaas.