Beredskab i gang med at bremse gylleudslip i åløb

Gylle fra en mark på Mors er løbet ned i et åløb med forbindelse til et dambrug.

Nordjyllands Beredskab er lige nu i gang med at bremse et gylleudspil i nærheden af Karby på Mors.

- Den her opgave er lidt speciel, fordi gyllen løber ud i et åløb, som har forbindelse til et dambrug, fortæller indsatsleder Henrik Gade Jespersen.

Derfor har beredskabet opgave først og fremmest været at spærre for gyllens vej mod det nærliggende dambrug.

- Vi har taget et par skovfulde jord og lagt ned i åløbet for at bremse det. Og nu er vi så i gang med at etablere en ny vandforsyning med frisk vand fra en forgrening i åløbet over til dambruget, siger Henrik Gade Jespersen.

Ifølge indsatslederen har intet lidt under udslippet, der stammer fra en mark, hvor der er blevet kørt gylle ud, som derefter ligeså stille er rendt ned i åløbet.

Desuden fortæller Henrik Gade Jespersen, at indehaveren af dambruget kunne lukke kortvarigt ned for vandforsyningen, og i stedet skifte over til at bruge genbrugsvand fra et reservoir.

Arbejdet med at sikre nyt vand er i fuld gang, og indsatslederen forventer, at beredskabet kan afslutte opgaven om en times tid. Henrik Gade Jespersen har ikke noget umiddelbart bud på, hvor meget gylle det drejer sig om.

 


Læs flere artikler fra Morsø eller i kategorien 112.