Vilsund Blue varsler fyringer

Muslinge-virksomheden Vilsund Blue varsler fyringer, hvis ikke muslingefiskeriet bliver afklaret i denne uge.

Vilsund Blue's to fabrikker mangler råvarer, fordi fiskeriet af muslinger i Natura 2000 områder ikke er kommet igang endnu. Og områderne udenfor Natura 2000 svarer kun til en trediedel af den kvote, som muslingefiskerne normalt har til rådighed.

Fiskerne går i øjeblikket og venter på tilladelse til at fiske i de naturbeskyttede Natura 2000 områder i Limfjorden. Men det er ikke sikkert, de får det i denne uge, for fødevareministeren varsler stramninger i netop dette område.

Skal have svar i denne uge

Men hvis ikke fødevareministeriet kommer med en afklaring på fiskernes muligheder for at fiske muslinger inden ugens udgang, vil Vilsund Blue begynde at sende medarbejdere hjem.

Direktøren frygter desuden, at manglen på muslinger vil betyde, at Vilsund Blue taber markedsandele.