Vanskeligt stillede kommuner: Struer, Morsø og Vesthimmerland får millioner

Tre kommuner fra landsdelen får del i de penge regeringen deler ud til vanskeligt stillede kommuner.

Både Morsø Kommune, Vesthimmerland og Struer får nu en økonomisk hjælpende hånd fra regeringen. 

Social- og indenrigsministeriet udpegede i dag de vanskeligt stillede kommuner, der skal have del en den såkaldte særtilskudspulje.

22 kommuner får del i de i alt 350 millioner kroner. Morsø får 16 millioner i 2020. Struer får 10 millioner og Vesthimmerland 13.

Lolland og Langeland har fået flest penge med henholdsvis 55 og 40 millioner kroner i tilskud.

Puljen for særtilskud er i år hævet med 50 millioner kroner i forhold til sidste år, hvilket ifølge social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) skal afhjælpe en del af problemerne med udligningsordenen, som fordeler penge mellem kommunerne.

- Vi ønsker, at der skal være råd til velfærd i hele landet. Derfor har vi valgt at dele flere penge ud end sidste år og derfor kunne give flere penge til de kommuner, der har det sværest, siger Astrid Krag.

- Vi har brug for et nyt system, men indtil det kommer på plads, har vi hævet puljen for at kunne levere velfærd i hele landet, siger hun.

Se video: Social- og indenrigs-ministeren sender nu ekstra penge til tre kommuner her i landsdelen.

En række kommuner utilfredse med ordningen

Udligningsordningen fordeler penge mellem landets kommuner, så der ikke er for stor forskel i den service og velfærd, de kan yde.

Der er store forskelle i kommunernes indkomst og udgifter, hvilket blandt andet afhænger af, om kommunen har mange ældre eller folk på offentlige ydelser.

En lang række kommuner er dog stærkt utilfredse med ordningen. Nogle mener, at de får for få penge, og andre at de afgiver for mange.

Regeringen har varslet, at den vil starte arbejdet med en reform af ordningen, når finansloven for næste år er på plads.

De særlige tilskud er fordelt på en pulje på 360 millioner kroner, som alle kommunerne i landet har kunne søge til.

Derudover har der været en pulje på 159,3 millioner kroner til kommuner i hovedstadsområdet, som kommunerne i området selv finansierer.

Det er dog langt fra alle kommuner, som har fået deres ønsker opfyldt.

62 kommuner har søgt den landsdækkende pulje, og 22 har fået penge. I hovedstadsområdet har 19 ansøgt, og 9 har fået penge.

Ifølge Astrid Krag er en del af de kommuner, som ikke får del i særtilskuddene, ikke berettiget til at få dem.

- Der er nogle millioner, der er afsat til at kunne hjælpe de kommuner, der har svært ved at kunne levere god velfærd til deres borgere.

- Der er nogle kommuner, der har søgt, som bare ikke opfylder de kriterier, der er gældende for at være en vanskeligt stillet kommune, siger Astrid Krag.
 


Læs flere artikler fra Morsø eller i kategorien Politik.