Spar Mors-garant har tabt klagesag

Den første garant fra den krakkede sparekasse Spar Mors har nu fået sin klage behandlet i pengeinstitut-ankenævnet - og tabt.

Kunden er efterlønneren Preben Nielsen, der har tabt 330.000,- kroner på krakket. Han siger, at han stolede på banken og derfor gik ud fra, at banken havde overholdt en mundtlig aftale om at flytte pengene væk fra hans garantkonto - men den aftale husker bankrådgiveren ikke.

Spar Mors gik konkurs i efteråret og blev overtaget af Morsø Bank. Garanterne tabte deres penge, og omkring 70 garanter har klaget til pengeinstitut-ankenævnet over Morsø Bank, der ikke vil yde erstatning.

Nu frygter de øvrige garanter, at de også vil få svært ved at vinde deres sager i Pengeinstitutankenævnet. Nu planlægger Garantforeningen retssager mod banken, hvis flere garanter taber deres sager i ankenævnet.


Læs flere artikler fra Morsø eller i kategorien Samfund.