Skrotpræmie fyrer op under brændeovnssalget

En skrotningspræmie der giver danskerne tilskud for at sløjfe den gamle brændeovn, giver travlhed hos Morsø Jernstøberi.

Foto: Torben Mondrup, TV MIDTVEST

Fjern din gamle din gamle brændeovn eller udskift den med en ny og få 2.150 kr. i skrotningspræmie. Sådan har tilbuddet lydt fra Miljø- og Fødevareministeriet i et forsøg på at få fjernet de ældre brændeovne, der forurener mest. 

Og det tilbud har rigtig mange danskere benyttet sig af. Det seneste år har omkring 20.000 ejere af ældre brændeovne fra før 1990 sløjfet eller udskiftet den gamle brændeovn. Det har øget salget af nye brændeovne hos Morsø Jernstøberi.

- Vi har absolut mærket det som et plus. Vi er rigtig glade for statens opfindelse af den her skrotningspræmie, siger Landechef på Morsø Jernstøber, Søren Færch Axelsen.

Formanden for brændeovnproducenternes brancheforening bekræfter det stigende salg. På landsplan er salget steget knap 50 procent i de tre første kvartaler af 2016 i forhold til samme periode året før. 

- De sidste syv-otte år har der været et gradvist fald, så det her har været en kærkommen mulighed for at komme i gang på det danske marked, siger formanden for DAPO, Carsten Bach.

Skrotningspuljen blev oprettet efter først-til-mølle-princippet, men de cirka 45 millioner kroner, der var afsat, er allerede brugt op. Derfor håber Morsø Jernstøberi, at ordningen bliver gentaget, eller at danskerne også udskifter den gamle brændeovn uden den økonomiske gulerod. 

Der findes omkring 750.000 brændeovne i Danmark. 

 

Derfor skal de gamle brændeovne udskiftes:

  • Røgen fra brændeovne indeholder sundhedsskadelige partikler.
  • En brændeovn fra 1990 udleder i gennemsnit 4,5 gange så mange partikler som ovne fra 2010 med Svanemærket. 
  • Af den partikelforurening, vi udleder herhjemme, står brændeovne for omkring 70 %.
  • Aarhus Universitet, Danmarks Nationale Center for Miljø og Energi (DCE), vurderer, at partikelforurening fra danske brændeovne og andre mindre fyringsanlæg årligt forårsager ca. 550 for tidlige dødsfald i Danmark og årligt medfører mange luftvejslidelser.

kilde: Miljøstyrelsen – baseret på data fra DCE og Teknologisk Institut.