Sikker fremtid for muslingefiskeriet

En netop offentliggjort muslingepolitik betyder mere sikkerhed for muslingefiskerne i Limfjorden.

Muslingefiskerne i Limfjorden har hænderne over hovedet efter at have læst den nye muslingepolitik, der blev fremlagt fredag. Den betyder, at fiskerne nu får flerårige licenser frem for et år af gangen, som det har været hidtil. Det er et stort plus og kan udvikle erhvervet, siger formand for Centralforeningen af Limfjordsfiskere, Benny Andersen.Nu kan fiskerne tage i banken og fortælle, hvad der sker fremover, fortæller han.

Også større miljøkrav

Med den nye politik følger også en række stramninger på blandt andet miljøområdet. Der er sat en øvre grænse for, hvor meget muslingefiskeriet må påvirke naturen i Limfjorden.

Den maksimale grænse for, hvor meget muslingefiskeri må påvirke de såkaldte Natura 2000 områder, fastsættes til 15 pct., og der lægges i politikken op til en model, hvor niveauet gradvist reduceres fra 15 til 13 procent over en 4-årig periode, skriver ministeriet i en pressemeddelse.

-Med modellen skaber vi et incitament til at udvikle fiskeriet i en mere bæredygtig retning. Hvis fiskerne kan udvikle redskaber, som er mere skånsomme end i dag, vil deres muligheder for fiskeri efter muslinger ikke blive begrænset, siger minister for landbrug, fødevarer og fiskeri Mette Gjerskov.

Det bliver hårdt at leve op til det, lyder det fra fiskerne, men det væsentligste for dem er de flerårige licenser.Direktør i Vildsund Blue er også positiv overfor den nye politik

-Det er klart, at det her giver mere sikkerhed for fiskerne. Og det forplanter sig til alle led i branchen, og kan vi kun se positivt på, siger han til TV MIDTVEST.