Ros til hjemmeplejen på Mors

Ældre i Morsø Kommune er glade og tilfredse med hjemmeplejen.

En ny, stor undersøgelse, som Morsø Kommune har foretaget, viser, at de ældre enten er tilfredse eller meget tilfredse med hjemmeplejen. 200 ældre har modtaget et spørgeskema og 186 har svaret på spørgsmålene. Ifølge Morsø Folkeblad svarer langt de fleste, at de er tilfredse eller meget tilfredse med plejen. Kun på spørgsmålene om personalet kommer til tiden, og om der er for mange forskellige hjemmehjælpere, er der en del negative svar.