Pleidrups død giver julegaver

Afdøde Egon Pleidrups efterladte kæreste og børn bad om at påtænkt opmærksomhed ved begravelsen i stedet skulle doneres til godgørende organisation på Mors.

Egon Pleidrups begravelse indsamlede 43.615 til trængende familier på Mors.

Egon Pleidrups efterladte kæreste og børn indrykkede forud for begravelsen en annonce i Morsø Folkeblad med ordlyden:

- Påtænkt opmærksomhed kan indsættes som bidrag til "Skjult nød på Mors", på særlig konto i Fjordbank Mors, kontonr.:9100 450-22-18420.

- Det ville have været det eneste rigtige i Egons ånd. Hans hjerte bankede for de svage og dem, som ikke havde så gode kår som andre, siger Egon Pleidrups efterladte kæreste, Lene Shannon.

'Skjult nød på Mors' er en organisation, der giver julegaver og mad til trængende morsingboer. I år er der ca. 80 familier på Mors, der har søgt foreningen om en hjælpende hånd i julen.

Pleidrup selv fra trange kår

At pengene fra Egon Pleidrups begravelse netop er gået til julehjælp til morsingboer, er ikke nogen tilfældighed. Egon Pleidrup var selv fra Mors og også opvokset i trange kår.

Her fortæller Egon Pleidrups kæreste, Lene Shannon, hvorfor 'Skjult nød på Mors' skulle hjælpes:

 

 Se hele indslaget her:

 

Helt i tråd med Egon Pleidrups ånd - så valgte hans kæreste og den tidligere borgmesters børn, at påtænkt opmærksomhed skulle gives til foreningen Skjult Nød På Mors.