Ordfører om karakterfejl: Vi skal ikke lave lovgivning på vegne af en enkelt sag

På Dueholmskolen på Mors fik næsten halvdelen af afgangseleverne denne sommer forkerte karakterer.

Ved afgangsprøve i Folkeskolen fik 87 ud af 179 elever på Dueholmskolen på Mors denne sommer forkerte karakterer i skriftlig matematik. Det står klart, efter at skolen har haft klaget over karaktererne.

quoteHvis det her er den eneste sag, hvor der er sket en fejl, så skal det jo ikke lave om på hele systemet.

Jens Joel, Børne- og Undervisningsordfører, Socialdemokratiet

Siden 2015 har det været op til én censor alene at gennemlæse og bedømme de skriftlige prøver. Tidligere var det sådan, at elevernes undervisere også var indover, men på trods af sagen fra Mors mener Socialdemokratiets ordfører på området ikke, at man bare skal ændre lovgivningen.  

- Sagen på Mors er selvfølgelig bekymrende. Jeg synes, man skal passe på med at lave lovgivning om på vegne af en enkelt sag, men vi skal selvfølgelig sikre, at systemet undgår fejl, fortæller Jens Joel, der er Børne- og Undervisningsordfører hos Socialdemokratiet.

Det var under Helle Thorning Schmidts regering tilbage i 2015, at lovgivningen blev ændret til det, den er i dag. På Dueholmskolen fattede underviserne mistanke, da karaktererne i skriftlig matematik i mange tilfælde lå under det forventede niveau.

Skolen bad derfor Børne- og Undervisningsministeriet om en revurdering, og derefter blev næsten halvdelen af elevernes karakterer hævet.

Det er ikke kun på Dueholmskolen, at en-bedømmelsesordningen skaber bekymring. En rapport fra Forskningscenteret for Velfærd viser, at over 80 procent af folkeskolernes ledere ikke har tillid til måden, bedømmelsen foregår på.

Jens Joel fortæller, at sagen fra Mors vil blive diskuteret på det kommende udvalgsmøde.

- Den her sag fra Mors bliver selvfølgelig også diskuteret, men hvis det her er den eneste sag, hvor der er sket en fejl, så skal det jo ikke lave om på hele systemet. Omvendt kan man sige, at vi generalt har brug for at diskutere evalueringen og se, hvad der er fordele og ulemper, for man skal selvfølgelig have tillid til, at elevernes prøver bliver bedømt korrekt, siger Jens Joel.

Når et hold afgangselever i folkeskolen afleverer skriftlige opgaver, har der siden 2015 kun været ét sæt øjne til at rette dem igennem - nemlig censors. Det har givet anledning til problemer på Dueholmskolen på Mors. Her blev omkring halvdelen af de opgaver, der i sommer blev afleveret på skolen, nemlig fejlvurderet.

Læs flere artikler fra Morsø eller i kategorien Uddannelse.