Opdateret: Brand i Nykøbing under kontrol

Brand i maskinfabriks malerværksted udviklede kraftig røg og politiet advarede beboerne i området.

Midt- og Vestjyllands Politi opfordrede fredag morgen naboerne til maskinfabrikken HE-VA i Nykøbing til at holde sig indendøre på grund af en brand i fabrikkens malerværksted.

Branden i fabrikken på N. A. Christensensvej 34 opstod ved 7-tiden og udviklede sig meget hurtigt. Der kom en meget kraftig røg fra fabrikken, og politiet opfordrede derfor naboerne til at holde sig inden døre og lukke døre og vinduer. Og hvis man blev dårlig, skulle man søge læge.

Men ved 9-tiden blev advarslen ophævet igen. Branden var under kontrol, og der var ikke længere risiko for naboerne.

Antændt af gnist

Beredskabschef Niels Pedersen, Morsø Kommune,  oplyser, at branden opstod i malerkabinen, og at det formentlig var en gnist fra en maskine, der antændte den.

Et område på omkring 200 kvadratmeter i produktionen er udbrændt, og dertil kommer en stor del af taget. Beredskabschefen oplyser, at produktionen på fabrikken er gået i gang igen i de haller, der ikke blev berørt af branden.