Nykøbing Sygehus lever på lånt tid

Sygehuset i Nykøbing bliver lukket, hvis politikerne i Region Nordjylland vedtager den sygehusplan, der nu sendes i høring.

I de senere år er sygehuset på Mors blevet beskåret bid for bid, og i dag er der kun et dagkirurgisk afsnit tilbage. Her laves mindre operationer, der ikke kræver indlæggelse.

Men nu kan også den aktivitet på det tidligere sygehus snart være historie.

Besparelse på 4,4 mio. kr.

I en rapport fra embedsmændene i Region Nordjylland foreslåes det, at det dagkirurgiske afsnit flyttes til Thisted. Lukningen giver en årlig besparelse i driften på 4,4 mio. kr.

Politikerne behandler emnet på et møde på mandag.