Nykøbing Sygehus bliver nedlagt

Hvis regionsrådsmedlemmerne følger den indstilling, der er kommet fra administrationen, lukker sygehuset i Nykøbing. Også i Thisted vil der ske store ændringer.

Alt tyder på, at det er slut med et sygehus på Mors. En ny plan for sygehusstrukturen i Region Nordjylland er i dag blevet præsenteret for regionsrådet, og her indgår Nykøbing Sygehus ikke.

Alle sygehusfunktioner i Nykøbing bliver efter planen flyttet til Thisted. Det drejer sig blandt andet om en blodbank, en røntgenafdeling og et kirurgisk dagsafsnit.

Bygningerne i Nykøbing skal i stedet bruges som sundhedshus, hvor bl.a. speciallæger, praktiserende læger får adresse.

Også i Thisted kommer der til at ske store ændringer. Her bliver psykiatrisk afdeling flyttet til Brønderslev, mens operationer for tarmkræft flyttes fra Thisted til Aalborg. 

Rehabilitering bliver flyttet fra Thisted til Frederikshavn, og så skal der regnes på, om øjenafdelingen samt øre-næse-hals-afdelingen skal flytte fra Thisted til Aalborg.

Ved at flytte funktionerne i Nykøbing til Thisted vil Region Nordjylland ifølge udregningerne opnå en besparelse på 4,6 millioner kroner.

Forslaget bliver nu sendt i høring, og så skal den nye sygehusstruktur vedtages inden sommerferien.


Læs flere artikler fra Morsø eller i kategorien Sundhed.